Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe Citrix za 2009 rok

CitrixCitrix Systems ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał 2009 oraz pełny rok fiskalny. Kwartalna stopa wzrostu na poziomie 451 milionów USD. Kwartalne przepływy gotówkowe z działalności peracyjnej wyniosły 178 milionów USD.


W czwartym kwartale 2009 Citrix Systems zanotował przychód w wysokości 451 milionów USD, co stanowi wzrost o 9 procent w porównaniu do 416 milionów w czwartym kwartale 2008 r. W skali całego 2009 roku Citrix odnotował przychody w wysokości 1,61 miliarda USD, czyli o 2 procent wyższe niż w roku ubiegłym (1,58 miliarda USD). 

„Jestem zadowolony z wyników kwartalnych firmy jak i całego 2009 roku. Mając na uwadze niepewność rynku, której musieliśmy sprostać końcowy bilans to dobry prognostyk na przyszłość” - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix Systems.

Najważniejsze informacje finansowe za czwarty kwartał 2009.
W porównaniu z czwartym kwartałem 2008 r.:
• przychody z licencji produktowych zwiększyły się o 4 procent, z aktualizacji wzrosły o 6 procent,
• przychody odroczone sięgnęły 619 mln dolarów, w porównaniu z kwotą 533 mln dolarów z grudnia 2008 r.,
• przychody z usług technicznych (doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne) zwiększyły się o 20 procent,
• przychody w regionie EMEA wzrosły o 3 procent, w Ameryce o 7 procent, a w regionie Pacyfiku o 21 procent,
• kwartalna marża operacyjna wyniosła 17 procent; marża operacyjna obliczona niezgodnie z GAAP wyniosła 28 procent,
• przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 178 milionów USD, w porównaniu do 166 milionów USD w czwartym kwartale 2008 r.,
• w czwartym kwartale odkupiono łącznie 2 miliony akcji przy średniej cenie wynoszącej 38,54 USD.

„W czwartym kwartale zauważyliśmy duże zainteresowanie wirtualizacją desktopów. Jest ono niewątpliwie związane z wprowadzeniem na rynek rozwiązania XenDesktop 4 oraz uwolnieniem środków w budżetach IT firm. Wszystko to spowodowało, że pod względem wirtualizacji desktopów był to dla nas przełomowy kwartał. W perspektywie całego roku należy jasno stwierdzić, iż zarówno wprowadzenie dyscypliny finansowej jak i odpowiedniego zarządzania wpłynęło pozytywnie na kontynuowanie poprawy naszego modelu kosztów. Wciąż będziemy koncentrować uwagę na kadrze zarządzającej, która poszukuje sposobów na uproszczenie i zmniejszenie kosztów przetwarzania danych. Ponadto, chcemy również popularyzować wirtualizację desktopów, rozszerzając zasięg współpracy w obrębie publicznych i prywatnych „chmur” obliczeniowych" - kontynuuje Templeton.

Wyniki finansowe za 2009 rok.
Porównując wyniki 2009 roku do wyników za 2008 rok:
• przychody z licencji produktowych zmniejszyły się o 13 procent, z aktualizacji wzrosły o 8 procent,
• przychody z usług technicznych zwiększyły się o 13 procent,
• przychody w regionie EMEA spadły o 8 procent, w Ameryce wzrosły o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 1 procent,
• marża operacyjna za rok finansowy 2009 wyniosła 11 procent; marża operacyjna obliczona niezgodnie z GAAP wyniosła 24 procent,
• przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 484 miliony USD w porównaniu do 462 milionów USD w 2008 r.
• w ciągu całego roku odkupiono łącznie 6,5 miliona akcji przy średniej cenie za akcję wynoszącej 33,23 USD. 

Perspektywy finansowe na pierwszy kwartał 2010 r.
Citrix oczekuje, że osiągnie następujące wyniki w pierwszym kwartale br.
• przychody netto powinny ukształtować się na poziomie od 405 do 410 mln USD,
• przychody z tytułu odsetek powinny ukształtować się na poziomie od 3 do 4 mln USD

Perspektywy na rok 2010
Firma oczekuje, że osiągnie następujące wyniki w 2010 roku:
• przychody netto ukształtują się na poziomie od 1,74 do 1,76 miliarda USD,
• przychody z tytułu odsetek powinny ukształtować się na poziomie od 16 do 19 mln USD.

Źródło: Citrix
Skomentuj na forum