Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Juniper Networks zabezpiecza chmury

JuniperInicjatywa „Cloud-Ready Data Center” oferuje pragmatyczne rozwiązania do upraszczania, dostępniania i zabezpieczania infrastruktury.

Firma Juniper Networks zapowiedziała kilka nowych rozwiązań dla centrów danych i produktów zabezpieczających, które pozwalają przedsiębiorstwom i dostawcom usług uprościć infrastrukturę sieciową, a jednocześnie udostępnić i zabezpieczyć sieci, aby świadczyć usługi cloud computing na masową skalę.

„Cloud-Ready Data Center” to incjatywa rozwijająca poprzednie rozwiązania firmy Juniper, w sposób ułatwiający klientom udostępnianie i zabezpieczanie sieci w centrach danych. Inicjatywa obejmuje pięć praktycznych modułów z przewodnikami wdrożeniowymi i najlepszymi praktykami, które pomagają klientom budować centra danych gotowe do świadczenia usług cloud computing. Moduły zawierają rozwiązania do zabezpieczania przepływów ruchu między serwerami w centrum danych, między maszynami wirtualnymi w centrum danych oraz między klientami mobilnymi a centrum danych.

Moduły obejmują też rozwiązania służące integrowaniu tożsamości użytkowników i aplikacji z polityką centrum danych oraz rozciągania wirtualnych sieci LAN w obrębie centrów danych i między nimi z wykorzystaniem standardowej usługi wirtualnej prywatnej sieci LAN (virtual private LAN service, VPLS).

Nowe rozwiązania powstały dzięki architekturze Dynamic Services w bramach usługowych z serii Juniper SRX, które teraz skalują się do obsługi 10 milionów jednoczesnych sesji z użytkownikami - to ponad 2,5-krotnie więcej niż w poprzedniej generacji produktów Juniper i 5 razy więcej niż w najlepszym konkurencyjnym produkcie. Zmodernizowana linia Juniper SRX5000 zapewnia również dużą wydajność zabezpieczeń w środowiskach cloud computing, oferując nawet 6-krotnie szybsze usługi zapory sieciowej i 7-krotnie szybsze usługi zapobiegania włamaniom przy 50-procentowej oszczędności energii oraz 67-procentowej oszczędności miejsca w porównaniu z najlepszym konkurencyjnym produktem o porównywalnej przepustowości .

„Centra danych, sieci i zabezpieczenia odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług cloud computing, które wymagają więcej szybkości i skalowalności niż kiedykolwiek przedtem" - powiedział Mark Bauhaus, wiceprezes firmy Juniper i dyrektor generalny działu Service Layer Technologies - "Wiemy, że wokół technologii cloud computing jest mnóstwo szumu, a wielu klientów usiłuje zrozumieć potencjalne korzyści i pułapki. Nasze nowe moduły rozwiązań zaprojektowaliśmy tak, aby klienci mogli krok po kroku wyeliminować przeszkody i zbudować solidny fundament do zarządzania wykładniczym wzrostem ruchu, wirtualizacji zasobów oraz zabezpieczania usług na masową skalę”.

Nowe rozwiązania będą wspierane przez kilka nowych produktów do zabezpieczania usług cloud computing i dostarczania „bezpieczeństwa opartego na chmurze” w oparciu o programową platformę
Junos:

1. Zwirtualizowane usługi bezpieczeństwa: nowe ulepszenia w najbardziej skalowalnym zbiorze usług bezpieczeństwa, dostępnym w bramach z serii Juniper SRX, które zapewniają egzekwowanie polityki z uwzględnieniem aplikacji i tożsamości w usługach cloud computing:

• AppSecure: nowy pakiet narzędzi, które umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie dostępu do aplikacji działających w centrach danych „cloud-ready”, w tym usługa AppDOS, która zabezpiecza użytkowników chmury przed atakami blokady usług realizowanymi za pośrednictwem botnetów;
• Skoordynowana kontrola zagrożeń: integruje tożsamość użytkownika i wiedzę o aplikacji z polityką bezpieczeństwa, zapewniając bardziej precyzyjną kontrolę nad przepływami aplikacji w chmurze;
• Zabezpieczenia serwerów wirtualnych: definiują politykę bezpieczeństwa dotyczącą maszyn wirtualnych i fizycznych dzięki partnerstwu z firmą Altor Networks, której produkty integrują się z serią Juniper SRX Series i rozwiązaniami Juniper Network and Security Manager (NSM) oraz Juniper Security Threat Response Manager (STRM);
• Wyższa liczba sesji: SRX5800 zapewnia obsługę 10 milionów jednoczesnych sesji - 2,5 razy więcej niż w zeszłym roku
• Podwojona gęstość: Podwojona gęstość i przepustowość połączeń 10GbE
• Aktualizacje oprogramowania na żywo: łatwe aktualizacje, które minimalizują przestoje infrastruktury cloud computing i zwiększają niezawodność usług.

2. Infrastruktura desktopów wirtualnych: obsługa infrastruktury VDI firm Citrix i VMware, dostępna w urządzeniach z serii Juniper SA, umożliwia użytkownikom chmury pojedyncze logowanie do desktopów wirtualnych za pośrednictwem SSL VPN.
3. Routery MX 3D ze skalowaniem 3D: nowe produkty, które zapewniają przepustowość czterokrotnie wyższą niż konkurencyjne rozwiązania , a jednocześnie oferują dynamiczną kontrolę, otwartą platformę aplikacyjną oraz rewolucyjną ekonomikę dostarczania usług cloud computing na masową skalę.
4. Platforma aplikacji sieciowych Junos Space: nowe oprogramowanie, które umożliwia programistom uproszczenie zarządzania siecią, automatyzację pomocy technicznej i przyspieszenie wdrażania usług.
5. Zintegrowany klient sieciowy Junos Pulse: nowy, zunifikowany klient, który zapewni zależny od lokalizacji, tożsamości i urządzenia dostęp do usług cloud computing, ograniczając zagrożenia oraz zwiększając komfort pracy użytkowników komputerów i telefonów komórkowych.

„Kompleksowe zabezpieczenia sieci to podstawowe wymaganie w publicznych i prywatnych usługach cloud computing. Aby w pełni wykorzystać moc chmury, duże organizacje potrzebują bogatego, wszechstronnego i elastycznego zbioru usług bezpieczeństwa dostarczanych na masową skalę.

Wydajność i bezpieczeństwo to silne strony oferty Juniper, firma jest dobrze przygotowana do tego, aby pomóc w przyspieszeniu transformacji i uwolnieniu pełnego potencjału usług cloud computing” - powiedział Jon Oltsik, główny analityk w firmie Enterprise Strategy Group.

Zaprezentowane dziś produkty i rozwiązania pomogą klientom zbudować centra danych gotowe do świadczenia usług cloud computing. Dzięki temu klienci będą mogli wykorzystać zapowiedziany uprzednio projekt Stratus w celu uproszczenia architektury centrum danych. W ramach projektu Stratus Juniper opracowuje wspólną strukturę centrum danych, która zapewnia „kwantowy przeskok” skali, wydajności i prostoty sieci w centrach danych oraz możliwość obsługi w pełni konwergentnych, wirtualnych środowisk. Stratus przygotuje grunt pod duże, skonsolidowane centra danych, które wykorzystują „jeden przełącznik logiczny”, aby dynamicznie przydzielać dowolne zasoby sieciowe, w tym usługi routingu i bezpieczeństwa, pamięć masową, serwery i inne urządzenia.

Źródło: Juniper Networks
Skomentuj na forum