Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe EMC za III kwartał 2009

EMCFirma EMC Corporation, światowy lider w dziedzinie rozwiązań infrastruktury przetwarzania informacji, podała wartość swoich skonsolidowanych przychodów za III kwartał 2009 r., które okazały się być lepsze od oczekiwań.

„Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych EMC w tak trudnej sytuacji gospodarczej” - powiedział Joe Tucci, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny EMC. „Jesteśmy bliżej naszych klientów, niż kiedykolwiek dotąd, a jednocześnie zoptymalizowaliśmy strukturę kosztów, rozszerzyliśmy ofertę produktów, wzmocniliśmy sieć partnerów i zapewniliśmy firmie odpowiednie warunki, aby móc wykorzystać cztery najszybciej rozwijające się obszary inwestycji informatycznych, których wartość szacuje się na wiele miliardów dolarów - wirtualne centra przetwarzania danych nowej generacji, przetwarzanie rozproszone (cloud computing), wirtualne komputery biurkowe i systemy klienckie oraz rozwiązania nowej generacji do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania po awarii i archiwizacji danych. Jestem niezwykle dumny z zespołów firm EMC i VMware na całym świecie, dzięki którym osiągnęliśmy te wyniki”.

„Klienci zaczynają chętniej wydawać środki z budżetów swoich działów informatycznych, co daje nam pewność, że w całym 2009 r. osiągniemy dobre wyniki i zrealizujemy nasze cele” - dodał Tucci. „Dostosowujemy naszą strategię do najważniejszych zmian technologicznych i jesteśmy przygotowani do odegrania centralnej roli w branży informatycznej w kolejnej dekadzie”.

Przychody EMC za III kwartał wyniosły 3,52 mld USD, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do II kwartału 2009 r. Wyniki te są lepsze niż wcześniejsza prognoza firmy, w której spodziewano się wzrostu przychodów o 4–5%. Liczony według zasad GAAP zysk netto EMC za III kwartał ukształtował się na poziomie 298,2 miliona USD, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Liczony według zasad GAAP zysk na akcję wyniósł natomiast 0,14 USD, w stosunku do II kwartału wzrósł więc o 40%. Zysk netto za III kwartał 2009 r. liczony w sposób tradycyjny wzrósł o 34% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 480,3 miliona USD, natomiast liczony w ten sposób zysk na akcję sięgnął 0,23 USD, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do II kwartału.

Skonsolidowane przychody za III kwartał 2009 r. wyniosły 3,52 mld USD, zmalały więc o 5% rok do roku. Liczone według zasad GAAP zysk netto i zysk na akcję za III kwartał 2009 r. jest porównywalny z wynikami za analogiczny okres poprzedniego roku, kiedy ukształtował się na poziomie odpowiednio 393,4 miliona USD i 0,19 USD. Porównywalny z III kwartałem 2008 r. jest też zysk netto i zysk na akcję za III kwartał 2009 r. liczony w sposób tradycyjny - w 2008 r. odnotowano tu wartości odpowiednio 510 milionów USD i 0,24 USD2.

W III kwartale 2009 r. przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej firmy EMC wyniosły 888 milionów USD, natomiast przepływy wolnych środków pieniężnych - 745 milionów USD. Suma środków pieniężnych i inwestycji w tym kwartale, to łącznie 8,4 mld USD. Narastająco od początku roku przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej EMC sięgnęły 2,3 mld USD, natomiast przepływy wolnych środków pieniężnych - 1,8 mld USD.

„Firma EMC odnotowała solidny wzrost przychodów i zysków w porównaniu z poprzednim kwartałem przy utrzymaniu wysokiego poziomu przepływu wolnych środków pieniężnych” - powiedział David Goulden, wiceprezes zarządzający i dyrektor finansowy EMC. „W dalszym ciągu kładziemy też duży nacisk na kontrolę kosztów, co pomogło EMC zwiększyć marże brutto i marże operacyjne. Wszystko to świadczy o sile naszego modelu finansowego i sprawnej realizacji. Wciąż dążymy do rozwoju i optymalizacji operacyjnej strony naszej dotychczasowej działalności, jednocześnie inwestujemy w rozszerzenie strategicznych możliwości wzrostu, aby umacniać czołową pozycję firmy EMC na rynku”.

Najważniejsze czynniki biznesowe, które wpłynęły na wyniki za III kwartał

Przychody EMC z pionu infrastruktury informatycznej (który obejmuje produkty i rozwiązania działu pamięci masowych, rozwiązania zabezpieczające RSA oraz rozwiązania do archiwizacji i zarządzania
treścią) wyniosły w III kwartale 3,03 mld USD, co w porównaniu z poprzednim kwartałem oznacza wzrost o 8%. Duży wpływ na wyniki tego pionu działalności firmy miał znaczny wzrost sprzedaży ujednoliconych systemów pamięci masowej EMC Celerra i najlepszych na rynku systemów pamięci masowej klasy wyższej EMC Symmetrix, w tym duży sukces linii EMC Symmetrix V-Max, nowej generacji rozwiązań EMC do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Na wyniki w III kwartale 2009 r. wpłynął też popyt ze strony klientów na rozwiązania RSA do ochrony danych, dla użytkowników indywidualnych i małych przedsiębiorstw produkty Iomega, rozwiązania do zarządzania treścią i archiwizacji oraz usługi doradcze i specjalistyczne z szerokiej oferty usługowej firmy EMC.

Udział firmy VMware (której udziałowcem większościowym jest EMC) w przychodach za III kwartał wyniósł 489 milionów USD.

Źródło: EMC
Skomentuj na forum