Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Hitachi rozszerza ofertę pamięci flash

HitachiHitachi Data Systems (HDS) przedstawiła nowe rozwiązania w ramach rozszerzonej oferty pamięci flash, wyróżniające się wysoką wydajnością, automatyzacją i elastycznością oraz wytyczających wygodną ścieżkę ku przyszłości all-flash. Działy informatyczne przekształcają podstawową infrastrukturę w celu coraz powszechniejszego wykorzystania pamięci flash do realizacji coraz liczniejszych zadań. Hitachi jest jedynym dostawcą z holistycznym podejściem do upraszczania tego procesu dzięki udostępnianiu zróżnicowanych platform, oprogramowania i usług pozwalających wypełnić lukę między systemami IT stosowanymi obecnie a tymi, które dopiero nadejdą.


Oferta rozwiązań Hitachi wykorzystujących technologię flash obejmuje teraz nową i rozszerzoną gamę pamięci all-flash i pamięci hybrydowych, oprogramowania do optymalizacji wydajności oraz narzędzia do analizy danych, w tym nową platformę wirtualnych pamięci masowych all-flash - Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) serii F, rozbudowane modele Hitachi VSP serii G, moduły flash Hitachi nowej generacji z kompresją danych w trybie inline (FMD DC2) oraz rozbudowane narzędzia Hitachi Automation Director i Hitachi Data Center Analytics skracające czas reakcji i zwiększające wydajność systemów.

Hitachi od lat inwestuje znaczne środki w rozwój pamięci flash nowej generacji, uzyskując jak dotąd ponad 350 patentów związanych z technologią flash na całym świecie - najwięcej w branży. Ponadto Hitachi rozumie potrzeby swoich klientów i od 2008 r. zaspokaja zapotrzebowanie na technologie flash jako jeden z wiodących dostawców pamięci flash dla firm. Łączna dostarczona do tej pory przez Hitachi pojemność tego typu pamięci wynosi ponad 250 PB.

Hitachi Virtual Storage Platform Serii F
Nowe rozwiązania w ramach oferty pamięci masowych Hitachi VSP, tj. VSP F400, F600 i F800, są wersjami all-flash rozwiązań wchodzących w skład wielokrotnie nagradzanej serii G. Seria F oferuje najlepsze w swej klasie rozwiązania osiągające 1,4 mln IOPS, które spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi i wykorzystują nowe moduły pamięci flash FMD DC2 w celu udostępniania bezstratnej kompresji danych w trybie inline, która zwiększa efektywną pojemność i pozwala utrzymać czasy odpowiedzi poniżej 1 ms nawet w najbardziej rozbudowanych systemach.

Stworzone w oparciu o architekturę VSP i wykorzystujące wysoce skuteczne narzędzia do ochrony danych rozwiązania VSP serii F to dziś najbardziej niezawodne pamięci masowe all-flash, gwarantujące zawsze 100% dostępność danych. VSP serii F oferuje efektywną pojemność pamięci od 14 TB do 490 TB i udostępnia klientom rozwiązania all-flash współpracujące bezproblemowo z innymi komponentami infrastruktury dostarczanymi przez Hitachi, dzięki wspólnym narzędziom do zarządzania oraz różnorodnym narzędziom automatyzującym, niedostępnym w przypadku produktów niszowych.

Modułowy dysk pamięci flash drugiej generacji z kompresją danych (FMD DC2)
Dzięki zastosowaniu nowych dysków FMD DC2 stanowiących podstawę VSP serii F zmodernizowane rozwiązania VSP serii G oferują obecnie krótsze czasy odpowiedzi, większą efektywną pojemność i większe korzyści finansowe. Opatentowana konstrukcja modułów Hitachi FMD DC2 wykorzystuje szybką architekturę równoległą, która umożliwia realizację (mierzonych w IOPS) do pięciu razy więcej operacji zapisu i do trzech razy więcej operacji odczytu w porównaniu ze standardowymi dyskami SSD. Obejmuje również technologię wielokolejkowania (multi-queuing) umożliwiającą priorytetową realizację operacji wejścia-wyjścia przed operacjami wykonywanymi w tle, co pozwala uzyskać wyjątkowo niskie czasy odpowiedzi, nawet przy dużym obciążeniu.

Obecnie Hitachi oferuje rozwiązania FMD DC2 o pojemności do 6,4 TB ze zintegrowaną bezstratną kompresją danych inline.

Rozszerzona wersja programu Hitachi Automation Director
Dzięki gotowym szablonom i automatycznemu zarządzaniu wykonywaniem zadań Hitachi Automation Director umożliwia użytkownikom końcowym samodzielną instalację pamięci flash w celu dalszego przyspieszenia i uproszczenia wdrażania nowych aplikacji i zasobów.

Nowa wersja Hitachi Data Center Analytics
Hitachi Data Center Analytics jest najbardziej efektywnym i skalowanym rozwiązaniem analitycznym w branży umożliwiającym zmniejszenie kosztów i uproszczenie oraz zwiększenie szybkości wdrażania aplikacji. Udostępnia klientom narzędzia, które pomagają optymalizować posiadane zasoby pamięci flash w środowiskach budowanych z wykorzystaniem sprzętu pochodzącego od różnych dostawców dzięki szczegółowemu monitorowaniu i analizie parametrów działania w pełnym zakresie. Hitachi Data Center Analytics monitoruje pamięci masowe Hitachi i innych dostawców w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów z wydajnością pojawiających się w ekosystemie oraz w celu umożliwienia efektywniejszego planowanie zasobów.

Źródło: Hitachi Data Systems