Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Coraz większa popularność przetwarzania w chmurze

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Oracle przez firmę Quocirca, cloud computing zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw z Europy, Bliskiego Wschodu i Rosji. Drugi cykl badań wykazał, że większość firm przeanalizowała specyfikę tej technologii i że przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na jej wdrożenie, gdy natkną się na podejście do przetwarzania w chmurze, które odpowiada ich potrzebom.


Największą popularnością wśród tych podejść cieszy się chmura prywatna. Niemal połowa przedsiębiorstw (49%) planuje wdrożyć chmurę prywatną w oparciu o własną infrastrukturę (28%) albo w oparciu o zasoby zewnętrzne (21%). Wskaźnik ten wzrósł od stycznia 2011 r., kiedy wynosił 35%.

Badania wykazały też, że liczba respondentów, którzy kompletnie nie rozumieli zasad funkcjonowania chmury spadła w ciągu 2011 r. o połowę - z 12,5% do 6%. Nastąpił też znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw, które już korzystają z tej technologii - z 12% do 21%. Co więcej, 32% respondentów przewiduje wdrożenie chmury w ramach swojej platformy informatycznej w przyszłości, podczas gdy 22% badanych uważa, że chmura spowoduje „całkowitą zmianę reguł gry” (wzrost z poziomu 14%).

28% przebadanych stwierdziło, że planuje utworzenie wielu "chmur prywatnych" i nie zamierza korzystać z "chmury publicznej" - dla porównania, tylko 15% planuje korzystanie wyłącznie z chmury publicznej.

Jednak rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami chmury zaciera się w branżach takich jak telekomunikacja i branża mediów. Z badań firmy Quocirca wynika, że w sektorach tych przetwarzanie w chmurze jest wdrażane znacznie częściej niż w innych sektorach objętych badaniami.

Podczas gdy jedna czwarta respondentów wciąż uważa kwestie bezpieczeństwa za "główny problem", twierdząc, że zawsze będą one przedmiotem obaw, a 11% badanych sądzi, że to wciąż zniechęca do wdrażania nowej technologii, znacznie większy odsetek respondentów uważa, że jest to problem, z którym można sobie spokojnie poradzić.

Badania wykazały, że obserwowane w Europie nastawienia i podejścia do przetwarzania w chmurze uległy zmianie. W styczniu 2011 r. firmy niemieckie i szwajcarskie odnotowały najwyższy wskaźnik wdrożeń w regionie EMEA, następny w kolejności był Beneluks, a po nim kraje skandynawskie. W listopadzie 2011 r. najwyższą pozycję w rankingu zajmowały przedsiębiorstwa z krajów skandynawskich, a Niemcy i Szwajcaria spadły na trzecie miejsce.

W miarę jak przedsiębiorstwa coraz lepiej zaznajamiają się z koncepcjami leżącymi u podstaw modelu cloud computing oraz z zasadami wdrażania tej technologii, a także przestają się jej obawiać, dostrzega się kształtowanie coraz wyraźniejszych wzorców wdrażania. Chmura prywatna jest coraz częściej uznawana przez przedsiębiorstwa europejskie za główny, a w wielu przypadkach za preferowany model wdrażania.

Przetwarzanie w chmurze to podejście, które niedługo znajdzie się w głównym nurcie wdrożeń z uwagi na coraz wyższy poziom dopracowania możliwości infrastruktury i technologii - staje się jasne, że podejście to odegra główną rolę w ewolucji dzisiejszych centrów przetwarzania danych.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja