Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Coraz większa popularność przetwarzania w chmurze

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Oracle przez firmę Quocirca, cloud computing zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw z Europy, Bliskiego Wschodu i Rosji. Drugi cykl badań wykazał, że większość firm przeanalizowała specyfikę tej technologii i że przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na jej wdrożenie, gdy natkną się na podejście do przetwarzania w chmurze, które odpowiada ich potrzebom.


Największą popularnością wśród tych podejść cieszy się chmura prywatna. Niemal połowa przedsiębiorstw (49%) planuje wdrożyć chmurę prywatną w oparciu o własną infrastrukturę (28%) albo w oparciu o zasoby zewnętrzne (21%). Wskaźnik ten wzrósł od stycznia 2011 r., kiedy wynosił 35%.

Badania wykazały też, że liczba respondentów, którzy kompletnie nie rozumieli zasad funkcjonowania chmury spadła w ciągu 2011 r. o połowę - z 12,5% do 6%. Nastąpił też znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw, które już korzystają z tej technologii - z 12% do 21%. Co więcej, 32% respondentów przewiduje wdrożenie chmury w ramach swojej platformy informatycznej w przyszłości, podczas gdy 22% badanych uważa, że chmura spowoduje „całkowitą zmianę reguł gry” (wzrost z poziomu 14%).

28% przebadanych stwierdziło, że planuje utworzenie wielu "chmur prywatnych" i nie zamierza korzystać z "chmury publicznej" - dla porównania, tylko 15% planuje korzystanie wyłącznie z chmury publicznej.

Jednak rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami chmury zaciera się w branżach takich jak telekomunikacja i branża mediów. Z badań firmy Quocirca wynika, że w sektorach tych przetwarzanie w chmurze jest wdrażane znacznie częściej niż w innych sektorach objętych badaniami.

Podczas gdy jedna czwarta respondentów wciąż uważa kwestie bezpieczeństwa za "główny problem", twierdząc, że zawsze będą one przedmiotem obaw, a 11% badanych sądzi, że to wciąż zniechęca do wdrażania nowej technologii, znacznie większy odsetek respondentów uważa, że jest to problem, z którym można sobie spokojnie poradzić.

Badania wykazały, że obserwowane w Europie nastawienia i podejścia do przetwarzania w chmurze uległy zmianie. W styczniu 2011 r. firmy niemieckie i szwajcarskie odnotowały najwyższy wskaźnik wdrożeń w regionie EMEA, następny w kolejności był Beneluks, a po nim kraje skandynawskie. W listopadzie 2011 r. najwyższą pozycję w rankingu zajmowały przedsiębiorstwa z krajów skandynawskich, a Niemcy i Szwajcaria spadły na trzecie miejsce.

W miarę jak przedsiębiorstwa coraz lepiej zaznajamiają się z koncepcjami leżącymi u podstaw modelu cloud computing oraz z zasadami wdrażania tej technologii, a także przestają się jej obawiać, dostrzega się kształtowanie coraz wyraźniejszych wzorców wdrażania. Chmura prywatna jest coraz częściej uznawana przez przedsiębiorstwa europejskie za główny, a w wielu przypadkach za preferowany model wdrażania.

Przetwarzanie w chmurze to podejście, które niedługo znajdzie się w głównym nurcie wdrożeń z uwagi na coraz wyższy poziom dopracowania możliwości infrastruktury i technologii - staje się jasne, że podejście to odegra główną rolę w ewolucji dzisiejszych centrów przetwarzania danych.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum