Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

PowerCLI 5.0.1 z obsługą VMware vCloud Director

Firma VMware wydała PowerCLI 5.01, rozszerzenie oferujące zestaw cmdlet'ów dla PowerShell'a, pozwalające na automatyzację zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem infrastrukturą vSphere.


VMware vSphere PowerCLI to bezpłatny Snap-In dla Windows PowerShell, rozwijany od września 2008 r., pierwotnie znany jako VMware VI Toolkit for Windows. Dzięki rozszerzeniu można monitorować, automatyzować i zarządzać wszystkimi elementami VMware vSphere.

Nowa wersja 5.0.1 poza poprawkami drobnych błędów i zwiększeniem wydajności wprowadza zestaw poleceń do obsługi VMware vCloud Director.

Nowe polecenia służą przede wszystkim na aspekcie raportowania vCD, gdyż są to cmdlety typu Get-. Jak podkreśla VMware, od takich poleceń większość administratorów rozpoczyna swoją pracę z Windows PowerShell, gdyż służą one do odczytywania danych i nie powodują zmian w obrębie środowiska.

Zestaw nowych poleceń w obrębie VMware vCloud Director obejmuje:
Connect-CIServer - połączenie z określonym serwerem chmurowym
Disconnect-CIServer - odłącza od serwera chmurowego
Get-Catalog - pobiera określone katalogi chmury
Get-CIRole - wyświetla role chmury
Get-CIUser - wyświetla użytkowników chmury
Get-CIVApp - wyświetla wirtualne urządzenia (Virtual Appliances) w chmurze
Get-CIVAppTemplate - wyświetla wzorce Virtual appliance
Get-CIView - wyświetla chmury po Id
Get-CIVM - wyświetla maszyny wirtualne w chmurze
Get-ExternalNetwork - wyświetla informacje o sieciach zewnętrznych
Get-Media - zwraca informacje o mediach
Get-OrgGets - wyświetla informacje na temat organizacji vDC
Get-OrgNetwork - dostarcza informacji na temat organizacji sieci infrastruktury cloud
Get-OrgVdc - wyświetla informacje na temat organizacji VDC
Get-ProviderVdc - wyświetla informacje na temat usługodawcy chmury
Search-Cloud - pozwala na wyszukanie w chmurze obiektów określonego typu
Import-CIVApp - Import maszyny wirtualnej z vSphere do chmury cloud
Import-CIVAppTemplate - Import VM lub paczki OVF z vSphere do vCloud jako virtual appliance template

Pobierz:
-> PowerCLI 5.01

Czytaj również artykuł:
-> Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

Skomentuj na forum