Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

PowerCLI 5.0.1 z obsługą VMware vCloud Director

Firma VMware wydała PowerCLI 5.01, rozszerzenie oferujące zestaw cmdlet'ów dla PowerShell'a, pozwalające na automatyzację zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem infrastrukturą vSphere.


VMware vSphere PowerCLI to bezpłatny Snap-In dla Windows PowerShell, rozwijany od września 2008 r., pierwotnie znany jako VMware VI Toolkit for Windows. Dzięki rozszerzeniu można monitorować, automatyzować i zarządzać wszystkimi elementami VMware vSphere.

Nowa wersja 5.0.1 poza poprawkami drobnych błędów i zwiększeniem wydajności wprowadza zestaw poleceń do obsługi VMware vCloud Director.

Nowe polecenia służą przede wszystkim na aspekcie raportowania vCD, gdyż są to cmdlety typu Get-. Jak podkreśla VMware, od takich poleceń większość administratorów rozpoczyna swoją pracę z Windows PowerShell, gdyż służą one do odczytywania danych i nie powodują zmian w obrębie środowiska.

Zestaw nowych poleceń w obrębie VMware vCloud Director obejmuje:
Connect-CIServer - połączenie z określonym serwerem chmurowym
Disconnect-CIServer - odłącza od serwera chmurowego
Get-Catalog - pobiera określone katalogi chmury
Get-CIRole - wyświetla role chmury
Get-CIUser - wyświetla użytkowników chmury
Get-CIVApp - wyświetla wirtualne urządzenia (Virtual Appliances) w chmurze
Get-CIVAppTemplate - wyświetla wzorce Virtual appliance
Get-CIView - wyświetla chmury po Id
Get-CIVM - wyświetla maszyny wirtualne w chmurze
Get-ExternalNetwork - wyświetla informacje o sieciach zewnętrznych
Get-Media - zwraca informacje o mediach
Get-OrgGets - wyświetla informacje na temat organizacji vDC
Get-OrgNetwork - dostarcza informacji na temat organizacji sieci infrastruktury cloud
Get-OrgVdc - wyświetla informacje na temat organizacji VDC
Get-ProviderVdc - wyświetla informacje na temat usługodawcy chmury
Search-Cloud - pozwala na wyszukanie w chmurze obiektów określonego typu
Import-CIVApp - Import maszyny wirtualnej z vSphere do chmury cloud
Import-CIVAppTemplate - Import VM lub paczki OVF z vSphere do vCloud jako virtual appliance template

Pobierz:
-> PowerCLI 5.01

Czytaj również artykuł:
-> Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja