Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Technologia open source w branży finansowej

Open SourceWiele przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe wciąż korzysta z niejednorodnych środowisk informatycznych obejmujących komputery typu mainframe, systemy UNIX i serwery Windows. Środowiska takie często nie są w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom biznesowym, ponieważ nie zapewniają wymaganej dziś elastyczności i szybkości reagowania. Problem ten mogą rozwiązać mikrousługi i technologie kontenerowe z otwartym dostępem do kodu źródłowego (open source).

Banki działają dziś na wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie muszą rywalizować zarówno z firmami o ustabilizowanej pozycji, jak i nowymi graczami. W takich warunkach szybkie udostępnianie nowych produktów i usług może przesądzić o sukcesie. Jak osiągnąć szybkość działania wymaganą w sektorze finansowym? Odpowiedzią na to pytanie mogą być rozwiązania open source, które, ze względu na swoją charakterystykę, otwierają przed firmami nowe możliwości. W oparciu o technologię open source można tworzyć mobilne rozwiązania bankowe umożliwiające klientowi otwarcie rachunku, dokonanie szybkiej płatności w punkcie sprzedaży, pobranie gotówki, przelew środków czy obrót papierami wartościowymi za pomocą smartfonu. Można również przenieść podstawowe systemy bankowe ze środowisk firmowych na standardowe serwery x86.

Przede wszystkim aplikacje mobilne
Jednym z głównych przykładów użycia technologii open source jest tworzenie aplikacji mobilnych z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Wybierając platformę dla takich aplikacji, programiści i dostawcy usług finansowych muszą pamiętać, że powinna ona obsługiwać elastyczne modele chmurowe oparte na mikrousługach. Znaczne korzyści może również przynieść używanie tej platformy w kontenerowym środowisku tworzenia aplikacji, takim jak Red Hat OpenShift Platform. Środowisko to umożliwia bankom tworzenie i eksploatację aplikacji mobilnych w połączeniu z używanymi wcześniej aplikacjami bankowymi, które mają zostać przeniesione do chmury. Środowiska programistyczne open source służące do tworzenia aplikacji mobilnych i wykorzystujące mikrousługi i technologie kontenerowe, przyspieszają wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Programiści mogą dostarczać urządzenia mobilne z odpowiednim oprogramowaniem, wykorzystując w tym celu infrastruktury obsługujące otwarte standardy, a także odpowiednie języki i platformy (np. Java, Node.js, Python, Ruby i Spring Mobile) oraz inne technologie open source. Mogą również korzystać z pomocy innych specjalistów ze społeczności open source, którzy współpracują ze sobą w celu doskonalenia dotychczasowych oraz tworzenia nowych rozwiązań i funkcji. Warto wspomnieć, że społeczności takie pomagają dostawcom usług finansowych w rekrutacji nowych specjalistów ds. informatycznych, którzy pracują przy użyciu innowacyjnych narzędzi. Wykorzystując cykle innowacji w środowiskach programistycznych, banki mogą wzbogacać swoje produkty i usługi o nowe funkcje zapewniające im przewagę nad konkurencją.

Dziś programiści zatrudnieni w sektorze usług finansowych mogą projektować oparte na przeglądarkach bankowe aplikacje internetowe i mobilne w formie mikrousług. Kontenery i mikrousługi można wykorzystać nie tylko do projektowania nowych aplikacji, lecz także do pakowania w kontenery aplikacji już istniejących (takich, które się do tego nadają, jest więcej niż można by przypuszczać).

Linux w podstawowych systemach bankowych
System operacyjny Linux jest już używany w niektórych aplikacjach bankowych, również tych podstawowych. Na przykład pewien szwajcarski bank przeniósł swoje podstawowe aplikacje bankowe z firmowego środowiska UNIX na platformę x86 opartą na systemie Red Hat Enterprise Linux, co pozwoliło mu zredukować całkowity koszt posiadania aplikacji. Dzięki uruchomieniu podstawowej aplikacji bankowej w systemie Linux instytucja ta może reagować na nowe wymagania szybciej, w sposób bardziej elastyczny i ekonomiczny.

Autorzy:
Marc Schuckmann - dyrektor ds. sprzedaży usług finansowych i oprogramowania w firmie Red Hat
Axel Saß - główny architekt systemów dla sektora bankowości w Niemczech w firmie Red Hat