Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Publiczna, prywatna czy hybrydowa - która chmura najlepsza?

Chmura publiczna prywatna chybrydowa

Decyzja o wyborze danego typu środowiska cloud computing nie należy do łatwych. Jest ona uzależniona od usług, z których przedsiębiorstwo korzysta w danej chwili oraz możliwości ich optymalnej integracji z wybranym modelem chmury.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój rynku przetwarzania w chmurze obliczeniowej wywołał burzliwą dyskusję, która pomimo swojej intensywności, prowadzi również do wielu nieporozumień.


Jedno jest pewne - chmura to nie tylko ciekawy temat do dyskusji - znajduje bowiem szerokie zastosowanie w biznesie, zmieniając tym samym charakter dostarczania rozwiązań IT. Wystarczy przyjrzeć się raportowi „Worldwide Saas and Cloud Software 2012-2016” firmy analitycznej IDC, z którego wynika, że rynek oprogramowania przeznaczonego do środowisk chmurowych osiągnął niemal 23 mld dolarów przychodu w roku 2011 i wzrośnie do 67 mld dolarów w 2016 roku. Dodatkowe miliardy dolarów zostaną wydane na infrastrukturę wspierającą prywatne i hybrydowe chmury.

Poszczególne rodzaje chmur są skupione pod jednym szyldem. Jednak w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią. Wybór optymalnego rodzaju środowiska może stanowić sporną kwestię, ponieważ decyzja o przeniesieniu danych, aplikacji i usług poza siedzibę firmy nie należy do łatwych.

Poszczególne rodzaje środowiska chmurowego mają swoje wady i zalety, dlatego należy dopasować dane rozwiązanie do ¬specyficznych potrzeb danej organizacji. Podobnie, każdy typ chmury ma wpływ na wydajność aplikacji oraz sieci i należy na to zwrócić uwagę na etapie planowania, przed wdrożeniem. Przyjrzyjmy się zatem im bliżej.

Chmura publiczna (Public Cloud)

W wypadku publicznej chmury obliczeniowej usługi i infrastruktura znajdują się poza przedsiębiorstwem, a dostęp do nich jest możliwy poprzez Internet. Co oznacza, że przedsiębiorstwo może mieć dostęp do przestrzeni magazynowej, przetwarzać dane i korzystać z innych usług zaraz po rejestracji.  

Chmura publiczna oferuje elastyczność i łatwość użytkowania, dzięki czemu jest dobrym rozwiązaniem dla firm chcących wprowadzić daną usługę na rynek szybko, bez inwestycji w infrastrukturę sprzętową własnej serwerowni, nie mających problemów z regulacjami oraz korzystających z danych, które nie są ściśle zintegrowane z innymi częściami biznesu. Publiczna chmura umożliwia również dzierżawę mocy obliczeniowej oraz przestrzeni, za które opłata jest naliczana oddzielnie.

Usługi chmury publicznej są również konkurencyjne z uwagi na ich skalowalność oraz elastyczność - dostawca obsługujący tysiące przedsiębiorstw i organizacji może zaoferować niższe koszty niż przedsiębiorstwo działające samodzielnie. Daje też możliwość dostosowywania się do zmieniających się obciążeń pozwalając na rozliczanie tego procesu jako koszty operacyjne, a nie koszty inwestycyjne.

Istnieją wciąż obawy dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i kontroli danych. Równie ważnym wyzwaniem jest wydajność. Korzystanie z chmury publicznej oznacza, że organizacje muszą zaakceptować fakt, iż ich dane mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie - niezależnie od lokalizacji centrum danych usługodawcy.

Dostawcy usług działających w chmurze publicznej, często nie określają w umowie lokalizacji centrum danych, przez co mogą w dowolny sposób dokonywać migracji w celi redukcji kosztów operacyjnych. W rzeczywistości, odległość i opóźnienia podczas korzystania z aplikacji mogą się znacząco zwiększyć dla wszystkich w przedsiębiorstwie. Co ważne, odległości te mogą się zmieniać w sposób nieprzewidywalny.

Chmura prywatna (Private Cloud)

Działy IT nie zaadoptowały publicznej chmury dla aplikacji i danych krytycznych tak szybko jak na to liczono, z uwagi na wymagania związane z bezpieczeństwem, trudności z integracją oraz obawy związane z ich dostępnością. W takiej sytuacji prywatna chmura jest lepszą opcją.

Korzystając z chmury prywatnej, firma posiada i wykorzystuje wewnętrzną infrastrukturę  IT, gdzie przechowywane są ważne dane i aplikacje. Firmy mogą jednocześnie, niemal dowolnie migrować obciążenia pomiędzy hostami w przypadku intensywnego wykorzystania lub wdrażania nowych aplikacji.

Dla firm, które działają w branżach, z którymi wiąże się szereg wymogów i obostrzeń, takich jak sektor finansowy czy farmaceutyczny, chmura prywatna może być bardzo atrakcyjną propozycją. Podobnie wiele firm wciąż preferuje prywatną chmurę dla ważnych danych, gdyż mają nad pełną kontrolę. Wybór takiego modelu zmniejsza obawy dotyczące bezpieczeństwa, ale trudniej go rozbudować.

Prywatne chmury dają możliwość pełnego wykorzystania aktualnie posiadanej infrastruktury. W przypadku typowej implementacji chmury prywatnej, przedsiębiorstwa dokonują też konsolidacji rozproszonych zasobów IT oraz wirtualizują te zasoby w centrum danych. Co pozwala na przyspieszenie usług, a jednocześnie na obniżenie kosztów.

Chmura prywatna może również obciążać istniejące zasoby i procesy. W miarę jak działy IT konsolidują zasoby, aplikacje i dane oddalają się od wielu użytkowników końcowych. Pracownicy w oddziałach oraz osoby pracujące zdalnie korzystają z informacji znajdujących się coraz dalej w sieci WAN. W konsekwencji może pociągną to za sobą  opóźnienia, drastycznie obniżające wydajność i prowadzić do mniejszej produktywności.

Jednocześnie konsolidacja obciąża dostępną przepustowość sieci na linii centrum danych - oddział. O wiele więcej zapytań wraca do centrum danych. Sieć WAN jest odpowiedzialna za obsługę większego ruchu, co może prowadzić do zatorów, a nawet konieczności inwestycji w łącza o większej przepustowości.

Wreszcie, wirtualizacja stanowiąca fundament dla chmury prywatnej, wymaga większych umiejętności od pracowników działu IT w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami. Wirtualne przełączniki na zwirtualizowanych hostach monitorują ruch, który nie ma styczności z siecią fizyczną. Wirtualne sieci nakładkowe oferują elastyczność w szybkim podziale sieci, ale tworzą również tunele, do których tradycyjne narzędzia do monitoringu sieci nie mają wglądu. Na szczęście, nowa generacja rozwiązań do zarządzania wydajnością sieci dobrze radzi sobie z tym problemem.

Chmura hybrydowa (Hybrid Cloud)

Chmura hybrydowa najczęściej łączy najlepsze cechy chmury publicznej i prywatnej. Jest ona coraz bardziej popularna, gdyż umożliwia przedsiębiorstwom zastosowanie jednego z modeli w zależności od zmieniających się warunków.

Korzystając z chmury hybrydowej, organizacje mają do dyspozycji najlepiej dopasowane środowisko dla danego fragmentu swojego biznesu. Wyzwanie może stanowić utrudniona integracja pomiędzy usługami z powodu braku spójności danych. W rezultacie, należy zwrócić większą uwagę na zarządzanie siecią oraz potencjalne różnice w interfejsach, bezpieczeństwie, przetwarzaniu oraz raportowaniu.  

Jako złożona infrastruktura, chmura hybrydowa wiąże się z dwoma ewentualnymi problemami sieciowymi charakterystycznymi dla wdrożenia chmury publicznej i prywatnej. Mianowicie aplikacje dostarczane w ramach publicznej usługi mogą znajdować się w każdym miejscu na ziemi, podczas gdy te znajdujące się w chmurze prywatnej są skonsolidowane w niewielkim skupieniu centrów danych, tworząc potencjalne wydajnościowe wąskie gardła.

Przyspieszanie usług w chmurze

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo korzysta z usług w chmurze publicznej, prywatnej czy też (co jest najbardziej prawdopodobne) decyduje się na chmurę hybrydową, optymalizacja sieci WAN jest sprawdzonym sposobem, który umożliwia przedsiębiorstwom uzyskać korzyści w zakresie kontroli kosztów, skalowalności oraz zarządzania. Jednocześnie firmy uzyskują wysoki poziom wydajności oraz wglądu, niezbędny do efektywnego prowadzenia biznesu.

Jeśli usługi w chmurze będą przyjmowane przez firmy w tak szybkim tempie, to prędzej czy później, większość z nich rozważy ich wdrożenie w danym modelu. Bez względu na wybór modelu, kluczową kwestią jest zrozumienie wpływu, jaki każdy rodzaj chmury będzie miał na istniejącą infrastrukturę oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności użytkownikom końcowym.

 


Autor: Dominik Rogoziński, Regional Sales Manager Poland - posiada 7 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach IT. Wcześniej pracował w Cisco. W Riverbed Technology od 4 lat, obecnie odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój biznesu oraz zarządzanie kanałem sprzedaży w Polsce.