Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Raport: przyszłość chmury obliczeniowej to środowisko hybrydowe

 

Z globalnego badania Coleman Parkes Research wynika, że firmy potrzebują dziś kompleksowego podejścia do zarządzania przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej, a wdrożenia w obszarze cloud computing będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrych wyników przedsiebiorstw i wprowadzania innowacji.


Raport „HP Research: The Future of Cloud” („Badanie HP dotyczące przyszłości chmur obliczeniowych”), Coleman Parkes Research Ltd. opracowany na zlecenie Hewlett-Packard dowodzi, że firmy będą wdrażały hybrydowy model świadczenia usług, aby przyspieszyć opracowywanie innowacji, zwiększyć elastyczność i poprawić zarządzanie aspektami finansowymi, migrując do przetwarzania w chmurze.

Konwergencja przetwarzania w chmurze zmienia sposób udostępniania technologii i korzystania z informacji. Z badań zleconych przez HP wynika, że ponad 80% dyrektorów ds. biznesowych i technicznych uważa, iż przetwarzanie w chmurze zmieni funkcjonowanie środowiska technologicznego co najmniej w takim samym stopniu jak wirtualizacja czy Internet. Badanie wykazało również, że choć do 2020 r. wdrażanie usług w publicznych i prywatnych chmurach obliczeniowych wzrośnie, to tradycyjna technologia pozostanie integralną częścią przedsiębiorstw.


HP cloud

Rys. HP Hybrid Delivery
(hybrydowy model świadczenia usług, źródło: HP)

 

Najważniejsze wnioski z badania:

• Obecnie tylko 24% modeli świadczenia usług w przedsiębiorstwach opiera się na chmurach obliczeniowych. Dyrektorzy ds. biznesowych i technicznych szacują, że do 2020 r. liczba modeli publicznych i prywatnych chmur obliczeniowych ulegnie niemal podwojeniu.

• Najważniejsze czynniki przemawiające za wdrożeniem przetwarzania w chmurze to szybkie opracowywanie aplikacji (50%), większa elastyczność reakcji na zmiany rynkowe (32%) i niższe koszty operacyjne (18%).

• Ankietowani dyrektorzy ds. biznesowych i informatycznych podkreślają, że wdrożenia przetwarzania w chmurze będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrych wyników i wprowadzania innowacji. Mniej więcej co drugi dyrektor generalny i dyrektor ds. finansowych przygotowuje właśnie strategię wdrożenia chmury w swoim przedsiębiorstwie.

• Firmy traktują inwestycje w przetwarzanie w chmurze priorytetowo. W latach 2012-2020 43% ankietowanych zamierza inwestować w ten obszar od 500 000 do 1 mln USD rocznie, a niemal 10% planuje co roku przeznaczać na ten cel więcej niż 1 mln USD.

• Respondenci wskazali trzy kluczowe czynniki stojące na przeszkodzie wdrażania usług udostępnianych w chmurze: obawy o bezpieczeństwo (35%), problemy z przekształceniem infrastruktury (33%) i kwestie zgodności z przepisami lub nadzoru (17%).

W miarę jak firmy coraz częściej wdrażają usługi dla przetwarzania w chmurze, wyłania się potrzeba stworzenia kompleksowych strategii dla całego przedsiębiorstwa, które zapewnią ład korporacyjny i zgodność z przepisami, a przy tym pozwolą kontrolować środowiska IT i nimi zarządzać. Niemal 50% respondentów przyznało, że w ich przedsiębiorstwach uruchamiane są rozwiązania dla przetwarzania w chmurze, które nie zostały zatwierdzone przez dział IT, natomiast 18% ankietowanych nie dysponuje przejrzystym przeglądem rozwiązań tego typu działających poza działem IT.

Szacuje się, że problem ten będzie rósł, co odzwierciedla opinia 69% przedstawicieli kadry biznesowej i 54% dyrektorów ds. technicznych. Spodziewają się oni, że w 2020 r. nawet 50% firm będzie korzystać z rozwiązań udostępnianych w chmurze, które nie zostały zatwierdzone przez dział IT.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa potrzebują bezpiecznych rozwiązań, które ułatwią im wdrożanie przetwarzania w chmurze przy minimalnym ryzyku i zakłóceniu usług, a także nie uzależnią klienta od jednego dostawcy. W tym celu niezbędne jest hybrydowe środowisko świadczenia usług, obejmujące tradycyjną infrastrukturę IT i rozwiązania dla prywatnych, zarządzanych i publicznych środowisk przetwarzania w chmurze.


Metoidyka: Ankieta Coleman Parkes została przeprowadzona przez firmę Coleman Parkes Research na zlecenie HP. W ramach badań przeprowadzono 550 wywiadów z dyrektorami przedsiębiorstw ds. biznesowych i technicznych. Ankietą objęto duże przedsiębiorstwa (ponad 1000 pracowników) oraz firmy średniej wielkości (500-1000 pracowników). Wywiady były przeprowadzane przez telefon w lutym 2012 r. w następujących regionach Ameryka Północna (Stany Zjednoczone i Kanada), Europa i Bliski Wschód (Wielka Brytania, Francja Niemcy, Dania, Rosja, Czechy i Zjednoczone Emiraty Arabskie), Daleki Wschód (Indie, Chiny, Japonia, Australia i Korea) oraz Ameryka Łacińska (Brazylia, Meksyk).

Źródło: HP
Skomentuj na forum