Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Ekologiczne data center

 

Z raportu firmy McKinsey & Company z 2008 r. wynika, że w skali globalnej emisja dwutlenku węgla związana ze zużywaniem energii przez centra danych jest już porównywalna z emisją generowaną przez całą ludność Argentyny - dwudziestej czwartej co do wielkości gospodarki na świecie. Warto zatem przyjrzeć się zaleceniom dotyczącym tworzenia ekologicznych centrów danych.


Green DatacenterJeszcze przed kilkoma laty zapotrzebowanie na moc obliczeniową centrów danych było stosunkowo niewielkie, a energia konsumowana przez serwery, urządzenia sieciowe, systemy  zasilania i chłodzenia nieporównywalnie mniejsza niż obecnie. Tym samym wpływowi centrów danych na środowisko naturalne nie przywiązywano większej uwagi, a wręcz można by rzec, że był to temat zupełnie ignorowany.

„Centra przetwarzania danych są wprawdzie środowiskami bardzo złożonymi, jednak łatwiej jest zacząć od efektywności systemu zasilania i chłodzenia. Utworzenie ekologicznego centrum przetwarzania danych nie polega tylko na zapewnieniu oszczędzania energii. Aby stworzyć w pełni ekologiczny system, nie wystarczą drobne udoskonalenia. Potrzebne są zmiany organizacyjne i technologiczne. Budując nowe centrum przetwarzania danych lub kupując nowe wyposażenie do już istniejącego, należy diametralnie zmienić podejście do zarządzania firmą” - powiedział Douglas Alger, architekt infrastruktur fizycznych w firmie Cisco i autor książki Grow a Greener Data Center.

Wraz z rozwojem Internetu i usług online zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzeń magazynową zaczęło dynamicznie rosnąć. Wzrost poboru energii elektrycznej, a co za tym idzie rachunków za nią, nie mógł zostać niedostrzeżony. Większa ilość serwerów oznacza zwiększoną ilość wydzielanego ciepła, co pociąga za sobą wzrost poboru energii na systemy chłodzące. Jednak można zmodernizować klimatyzacje tak, by ciepło z serwerowni wykorzystać do centralnego ogrzewania pomieszczeń administracyjnych w centrach danych.

Według badań IDC, w 2005 roku na zasilanie i chłodzenie serwerowni wydano 26 mld USD. Kwota ta przewyższyła wydatki za energię elektryczną wszystkich budynków komercyjnych  w 17 stanach USA. Coraz większemu poziomowi zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji ciepła zaczęły przyglądać się nie tylko organizacje proekologiczne ale również instytucje rządowe i międzynarodowe.

„Potrzebna jest jednomyślna decyzja na każdym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie począwszy od prezesa. Niezbędny jest również lider tych zmian, osoba dysponująca zarówno budżetem jak i możliwościami operacyjnymi. Lider musi być również pasjonatem wdrażania nowej inicjatywy oraz  ponosić odpowiedzialność za jej sukces” - powiedział Dean Nelson, dyrektor ds. globalnych usług centrów danych w serwisie eBay.

Ze względu na złożoność procesu technologicznego produkcji energii i sprzętu do budowy infrastruktury data center, korzyści dla środowiska wynikające z ekologicznego podejścia do ich budowy są trudne do oszacowania ale jednak niezaprzeczalne. Liczba producentów przedstawiających swoje produkty jako bardziej ekologiczne i bardziej energooszczędne, wyraźnie rośnie. Aspekty te podkreślają również dostawcy rozwiązań dla centów przetwarzania danych.

Uznani w świecie IT eksperci, przedstawili zestaw podstawowych porad dotyczących możliwości zwiększenia wydajności i rentowności centrów przetwarzania danych oraz przekształcenia ich w centra ekologiczne idące w parze z trendami GreenIT oraz Green Data Center. Tworzenie ekologicznego centrum przetwarzania danych jest procesem złożonym. Dzięki siedmiu poradom przedstawionym przez firmę Cisco, działania z nim związane można usprawnić.