Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro Free VM Backup for VMware and Hyper-V

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku

Nikt nie ma wątpliwości, że IT można zaliczyć do najszybciej rozwijających się branż. Osoby wchodzące w świat IT zadają sobie pytanie jak zrobić ten pierwszy krok, a specjaliści mocno zakorzenieni w branży często myślą na kolejnym krokiem, na drodze do wymarzonego stanowiska. Dobrym sposobem na wprowadzenie zmian, jest...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Kogo roboty wyrzucą na bruk?
Kogo roboty wyrzucą na bruk?

Chirurg, marketing menedżer, analityk systemów komputerowych - oni mogą spać spokojnie. Tych, którzy zarabiają na życie jako ekonomiści, księgowi czy taksówkarze, algorytm skreśli z listy płac. Prawie połowa obecnie istniejących zawodów może zostać zautomatyzowana i wkrótce zniknąć z ...

Czytaj więcej...

Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze
Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze

Podczas konferencji Veeam Velocity 2019 odbywającej się w tym tygodniu w Orlando, Veeam Software podkreślając swoje mocne zaangażowanie w usprawnienie zarządzania danymi w chmurze, integracji chmury, przenoszeniu obciążeń między lokalizacjami i podniesieniu możliwości związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Veeam Av...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych
Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych

Wyniki najnowszego badania Cisco Global Cloud Index koncentrującego się wokół wirtualizacji centrów danych i chmury obliczeniowej wskazują, że do 2021 roku przesył danych związany z chmurą będzie wynosił 19,5 ZB (zettabajtów), a co ważne będzie stanowił 95 procent całkowitego ruchu w centrach danyc...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport na temat zagrożeń w chmurze na rok 2019

Cloud SecurityPrzedsiębiorstwa kontynuują przenoszenie do chmury obciążeń o znaczeniu newralgicznym i najbardziej wrażliwych danych, nie oznacza to jednak, że znikły problemy związane z bezpieczeństwem. Badanie Oracle i KPMG wykazało, że 72% respondentów uważa chmurę publiczną za bezpieczniejszą niż środowisko, które są w stanie stworzyć we własnym centrum przetwarzania danych, dlatego przenosi dane do chmury.

Pomimo to, w dalszym ciągu istnieją tu jednak luki w przejrzystości, które mogą utrudniać firmom zrozumienie, co dzieje się z ich newralgicznymi danymi w chmurze.

Raport przewiduje, że w latach 2018–20 nastąpi 3,5-krotny wzrost liczby przedsiębiorstw mających ponad połowę danych w chmurze. 71% firm podało, że większość tych danych to dane wrażliwe - dla porównania, w ubiegłym roku było to 50%. Zdecydowana większość (92%) stwierdziła jednak, że obawia się, czy ich pracownicy przestrzegają chmurowych polityk ukierunkowanych na ochronę tych danych.

Z raportu wynika, że z uwagi na newralgiczny charakter usług chmurowych bezpieczeństwo chmury staje się strategiczną koniecznością. Usługi chmurowe nie są już opcjonalnymi, trzeciorzędnymi elementami środowiska informatycznego, lecz służą do wykonywania podstawowych zadań, które są istotne we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Raport na rok 2019 wskazuje na kilka kluczowych obszarów, w których korzystanie z usług chmurowych może stwarzać dla wielu przedsiębiorstw wyzwania w obszarze bezpieczeństwa.

• Nieporozumienia dotyczące wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. 82% użytkowników chmury miało do czynienia ze zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, wynikającymi z nieporozumień dotyczących modelu wspólnej odpowiedzialności. Choć 91% firm dysponuje formalnymi metodykami w zakresie użytkowania chmury, 71% jest przekonane, że nie zawsze są one przestrzegane przez pracowników, co skutkuje pojawianiem się szkodliwego oprogramowania i naruszeniami ochrony danych.

• Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji zbyt często są pomijani w związku z bezpieczeństwem chmury. 90% ankietowanych dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji ma wątpliwości co do swojej roli w ochronie środowiska oprogramowania udostępnianego jako usługa (SaaS) obsługiwanego przez dostawcę usług chmurowych.

• Największym problemem w zakresie bezpieczeństwa jest w dalszym ciągu przejrzystość. Jak wynika z badania, największym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa jest wykrywanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w chmurze i odpowiednie reagowanie; problem ten został uznany za najważniejsze obecnie wyzwanie przez 38% respondentów. 30% ankietowanych jako problem z bezpieczeństwem określiło fakt, że ich istniejące mechanizmy kontroli bezpieczeństwa sieci nie zapewniają odpowiedniego wglądu w działające w chmurze obciążenia.

• Korzystanie z niezatwierdzonych przez firmę aplikacji w chmurze i brak mechanizmów kontroli bezpieczeństwa naraża dane na ryzyko. 93% respondentów podało, że w dalszym ciągu zmaga się z tzw. szarą strefą informatyki, tj. sytuacją, w której pracownicy używają niezatwierdzonych przez przedsiębiorstwo urządzeń prywatnych i platform do przechowywania lub udostępniania plików z firmowymi danymi. Połowa ankietowanych firm wymieniła jako częste przyczyny oszustw i wycieków danych brak mechanizmów kontroli zabezpieczeń i niewłaściwe konfiguracje. 26% respondentów wskazało jako swoje największe obecnie wyzwanie w obszarze cyberbezpieczeństwa korzystanie z usług chmurowych bez upoważnienia.

"Najważniejsze obciążenia na świecie są przenoszone do chmury, co zwiększa zapotrzebowanie na skoordynowaną, zintegrowaną, warstwową strategię bezpieczeństwa. Rozpoczęcie od platformy chmurowej stworzonej z myślą o bezpieczeństwie i wykorzystanie sztucznej inteligencji do ochrony danych przy jednoczesnej eliminacji obciążeń administracyjnych i konieczności instalowania poprawek zmniejsza złożoność i pomaga przedsiębiorstwom chronić najbardziej newralgiczne zasoby - ich własne dane" - powiedział Kyle York, wiceprezes ds. strategii produktu w dziale Oracle Cloud Infrastructure.

Inne kluczowe wnioski

• Automatyzacja może pomóc przy problemach z przeciągającym się instalowaniem poprawek - 51% ankietowanych stwierdziło, że instalowanie poprawek opóźnia ich projekty informatyczne, a 89% przedsiębiorstw chce wprowadzić w tym obszarze strategię zautomatyzowaną.

• Automatyczne uczenie może pomóc zmniejszyć zagrożenia - 53% respondentów korzysta z uczenia maszynowego do zmniejszenia cyberzagrożeń jako takich, natomiast 48% stosuje uwierzytelnianie wieloelementowe do automatycznego aktywowania drugiej metody uwierzytelniania w przypadku wykrycia nietypowego zachowania użytkownika.

• Ryzyko dla łańcucha dostaw - usługi o znaczeniu newralgicznym wymagają ochrony, ponieważ naruszenia bezpieczeństwa łańcucha dostaw spowodowały w 49% przypadków pojawienie się szkodliwego oprogramowania, a w 46% - dostęp do danych bez upoważnienia.

• Zdarzenia związane z bezpieczeństwem pojawiają się coraz częściej wraz ze wzrostem niejasności co do wspólnej odpowiedzialności - tylko 1 na 10 przedsiębiorstw jest w stanie przeanalizować ponad 75% swoich danych dotyczących zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, a 82% użytkowników chmury odnotowało zdarzenia tego typu, wynikające z nieporozumień dotyczących modelu wspólnej odpowiedzialności w chmurze.

• Popularność chmury sprawia, że zagrożenia zaczęły obejmować całe środowisko - coraz większa mobilność pracowników oraz korzystanie z aplikacji i danych w systemach lokalnych i w chmurze sprawia, że specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa muszą uwzględnić w kwestii ryzyka i zagrożeń znacznie więcej skomplikowanych aspektów.

W raporcie Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze na rok 2019 przeanalizowano pojawiające się wyzwania i czynniki ryzyka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którym muszą stawić czoła przedsiębiorstwa przy coraz szybszym wprowadzaniu usług chmurowych. Kadra kierownicza firm z całego świata i ze wszystkich branż znajdzie w tym raporcie ważne wnioski i zalecenia, które pomogą jej zadbać o to, aby cyberbezpieczeństwo było wsparciem dla działalności przedsiębiorstwa. Dane w raporcie opierają się na badaniu z udziałem 450 specjalistów z sektora prywatnego i publicznego w Ameryce Północnej (USA i Kanada), Europie Zachodniej (Wielka Brytania) i Azji (Australia, Singapur).

Źródło: Oracle

Logowanie i rejestracja