Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Konferencja na temat bezpieczeństwa w firmie

KonferecnjaWe wtorek 4 lipca 2017 r., w Warszawie odbędzie sie konferencja "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie", celem której jest przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo i ochronę w firmie. Uczestnicy dowiedzą się o tym jak zapobiegać zagrożeniom, jak je rozpoznawać oraz jak radzić sobie w przypadkach wystąpienia incydentów i ich skutków.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych;
- zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy;
- prawne aspekty bezpieczeństwa informacji;
- systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem;
- technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
- metody zarządzania ryzykiem;
- audyt i kontrola bezpieczeństwa.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).
4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
- zarządzanie incydentami i ciągłością działania;
- scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.
5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Podczas konferencji głos zabiorą:
• Tomasz Soczyński - Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO;
• Błażej Szymczak - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro;
• Łukasz Kołodziejczyk - Ekspert ds. bezpieczeństwa;
• Izabela Lewandowska - Wiśniewska - Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab.

Patronat honorowy:
- Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Konferencja skierowana jest do:
- prezesów i członków zarządu
- pełnomocników i doradców zarządu
- dyrektorów i kierowników technicznych ds. bezpieczeństwa
- kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
- dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami
- dyrektorów i kierowników IT, finansowych, facility managerów, dyrektorów i kierowników ds. inwestycji, Business; Continuity Managerów, audytorów.

Data: Wtorek, 4 lipca 2017 r.
-> Szczegóły i rejestracja

Serwis Virtual-IT.pl został patronem medialnym konferencji. Zapraszamy!

Logowanie i rejestracja