Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Konferencja na temat bezpieczeństwa w firmie

KonferecnjaWe wtorek 4 lipca 2017 r., w Warszawie odbędzie sie konferencja "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie", celem której jest przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo i ochronę w firmie. Uczestnicy dowiedzą się o tym jak zapobiegać zagrożeniom, jak je rozpoznawać oraz jak radzić sobie w przypadkach wystąpienia incydentów i ich skutków.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych;
- zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy;
- prawne aspekty bezpieczeństwa informacji;
- systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem;
- technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
- metody zarządzania ryzykiem;
- audyt i kontrola bezpieczeństwa.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).
4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
- zarządzanie incydentami i ciągłością działania;
- scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.
5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Podczas konferencji głos zabiorą:
• Tomasz Soczyński - Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO;
• Błażej Szymczak - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro;
• Łukasz Kołodziejczyk - Ekspert ds. bezpieczeństwa;
• Izabela Lewandowska - Wiśniewska - Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab.

Patronat honorowy:
- Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Konferencja skierowana jest do:
- prezesów i członków zarządu
- pełnomocników i doradców zarządu
- dyrektorów i kierowników technicznych ds. bezpieczeństwa
- kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
- dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami
- dyrektorów i kierowników IT, finansowych, facility managerów, dyrektorów i kierowników ds. inwestycji, Business; Continuity Managerów, audytorów.

Data: Wtorek, 4 lipca 2017 r.
-> Szczegóły i rejestracja

Serwis Virtual-IT.pl został patronem medialnym konferencji. Zapraszamy!