Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nowe usługi chmurowe od F5 Networks

F5 Networks CloudFirma F5 Networks rozszerza portfolio rozwiązań opracowanych z myślą o klientach wymagających rozbudowanych usług aplikacyjnych łączących prywatne, publiczne i hybrydowe środowiska chmurowe. Ponadto F5 zaprezentowała rozwiązanie stworzone wspólnie z Equinix Cloud Exchange oraz Performance Hub, które wspiera duże przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania kluczowych aplikacji zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa, maksymalny poziom kompatybilności oraz wysoką wydajność.


Przedsiębiorstwa coraz bardziej chcą się stać przedsiębiorstwami cyfrowymi, a aplikacje i powiązane z nimi usługi stanowią kluczowy element przewagi konkurencyjnej. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań F5 jest połączenie ugruntowanych oraz tych dopiero rozwijających się środowisk by jeszcze lepiej integrować praktyki DevOps, zwinne programowanie oraz zasoby chmurowe. Pozycja F5 jest szczególna, gdyż połączenie usług chmurowych oraz tych dostępnych w centrum danych umożliwia klientom skorzystanie z przewagi nowoczesnej infrastruktury bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli.

"Żyjemy w erze cyfrowej ekonomii, a to oznacza, że aplikacje i usługi muszą być łatwe do wdrożenia, niezawodne oraz proste w rozbudowie by umożliwiać organizacjom wykorzystywanie nowych szans rynkowych. Tylko F5 dostarcza programowalny, oferujący wiele funkcji software i hardware w celu ujednolicenia procesu dostarczania aplikacji zarówno do użytku w centrum danych, jak i w środowiskach chmurowych (w tym tych opartych na zasadzie kontenerów usług lub mikrousług). Nasze rozwiązania jeszcze bardziej skracają czas wdrożenia dzięki ważnym integracjom z innymi usługami, wbudowanymi możliwościami orkiestracji infrastruktury oraz rozwiązaniom opracowanym w partnerstwie, takich jak oferta dotycząca kolokacji stworzona wspólnie z firmą Equinix" - powiedział Ireneusz Wiśniewski, Country Leader, F5 Networks Poland.

Przejście na chmurę niesie z sobą szereg zalet, ale może wprowadzić również sporo kłopotów związanych z zagadnieniem podwójnego zarządzania, bezpieczeństwem oraz organizacją pracy. Zmieniając swoje modele biznesowe, organizacje stają przed wyzwaniem dostarczania najwyższej jakości usług by sprostać rosnącym wymaganiom zwiększającej się liczby użytkowników i aplikacji oraz zwiększonego ruchu w sieci. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obierają różne drogi wdrożenia chmury, F5 przedstawia technologie, które łączą obecnie spotykane modele IT z tymi, które w większym stopniu będą opierać się na chmurze.

• BIG-IP iSeries - linia programowalnych kontrolerów dostarczania aplikacji

F5 rozszerza ofertę BIG-IP o serię rozwiązań iSeries. Ta nowa platforma sprzętowa łączy w sobie wiodącą w branży programowalność ze wsparciem dla node.js dzięki iRules LX, umożliwiając klientom dostosowanie ich systemów do zmieniających się wymagań infrastrukturalnych. Dostępna tylko w iSeries technologia TurboFlex umożliwia wybór odpowiedniego poziomu wydajności przypisanego do danego profilu w celu jak najlepszego ulokowania nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacji w zakresie chmury, bezpieczeństwa oraz aplikacji. W podobnym zakresie platformy iSeries mogą być konfigurowane by wspierać ochronę przed atakami DDoS, jak również by pracować w środowisku prywatnej chmury oraz sieci programowalnych SDN dostarczanych m.in. przez OpenStack, Cisco, i VMware.   

• Partnerstwo z Equinix w zakresie dostarczania usług aplikacyjnych na zasadzie kolokacji (ulokowanie sprzętu klienta u dostawcy)

Szerokie partnerstwo F5 z Equinix, wykorzystujące zarówno Equinix Cloud Exchange, jak iPerformance Hub, umożliwia rozszerzony globalny dostęp do usług aplikacyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem. Dzięki dostępnemu w 21 krajach Equinix Cloud Exchange, F5 dostarcza bezpośredni i niezakłócony dostęp do usług chmurowych, omijając publiczny internet, a tym samym zwiększając wydajność oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo, łącząc chmurowe bramki dostępowe F5 z rozwiązaniem Performance Hub od Equinix, klienci mogą czerpać korzyści z tego hybrydowego modelu, zapewniającego szybkie połączenie z wieloma dostawcami chmurowymi oraz niską latencję.. W rezultacie otrzymujemy zoptymalizowany i bezpieczny model dostarczania aplikacji, który zapewnia najwyższą możliwą wydajność oraz wysoki poziom zadowolenia użytkownika końcowego.

• Lekkie technologie w zakresie konektorów i proxy mające na celu ułatwienie przejścia na rozwiązania chmurowe

F5 rozszerza portfolio zwinnych rozwiązań o takie, które są łatwe w użyciu i w prosty sposób integrują się z innymi rozwiązaniami do zarządzania i orkiestracji infrastruktury. Te technologie oferują większą elastyczność przy wdrożeniach, a także lepiej wykorzystują zalety rozwiązań chmurowych.  

- Container Connector umożliwia przydzielanie usług do skonteneryzowanych aplikacji. Umożliwia łatwą integrację z systemów takich jak Kubernetes i Mesos/Marathon. Dla prostego zarządzania obciążaniem można wykorzystać Application Services Proxy, natomiast w przypadku bardziej złożonych usług aplikacyjnych, konektor automatyzuje przydzielanie usług do BIG-IP.

- Application Services Proxy dostarcza uproszczone zarządzanie obciążeniem i ruchem w bardzo lekkiej postaci, która może zostać szybko wdrożona. W tej formie klient ma pełną elastyczność w zakresie wdrożenia, testowania i skalowania aplikacji i powiązanych usług w połączeniu z chmurowymi i kontenerowymi środowiskami.

- Application Connector znacząco upraszcza dostęp do aplikacji przedsiębiorstwa hostowanych w publicznej chmurze, zapewniając bezpieczeństwo, jakiego te aplikacje wymagają. By to uzyskać, konektor dostarcza usługę bezpośrednio z brzegu chmury automatycznie rozpoznając hostowaną w chmurze aplikację i łącząc ją z centrum danych klienta lub lokacją hosta.

Źródło: F5 Networks