Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Veeam wśród liderów w Magicznym Kwadrancie Gartnera

Veeam GartnerVeeam Software, dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center), został umieszczony przez firmę analityczną Gartner w kwadrancie liderów w raporcie dotyczącym oprogramowania do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w centrach przetwarzania danych „Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software”.


Jak podają autorzy, Dave Russell, Pushan Rinnen i Robert Rhame, "raport ‘Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software’ na rok 2016 to ukierunkowany na nieco inne kwestie, zaktualizowany raport dotyczący oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i zintegrowanych urządzeń dla przedsiębiorstw ‘Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances’, który został opublikowany po raz ostatni w czerwcu 2015 r. Zmiana nazwy ‘Magic Quadrant’ i zmodyfikowane kryteria oceny rynku stanowią odpowiedź na prośby klientów firmy Gartner - chcieli oni, aby analitycy skupili się w większym stopniu na oprogramowaniu do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości i środowisk korporacyjnych, które chronią systemy i aplikacje w centrach przetwarzania danych zarządzanych przez ich personel".

Analitycy Gartnera podkreślili, że Veeam Backup & Replication jest niezawodnym i bogatym w funkcje rozwiązaniem do ochrony danych w środowiskach VMware i Hyper-V. Za sprawą integracji z wiodącymi rozwiązaniami do deduplikacji oferuje klientom możliwość zwiększenia wydajności i efektywności magazynowania. Klienci korzystnie oceniają ogólną niezawodność rozwiązania, możliwość granularnego przywracania bez użycia agentów jak również łatwość użytkowania.

"Gdyby zapytać 193 tysiące naszych klientów i 39 tysięcy partnerów, myślę, że nie tylko zgodziliby się z Gartnerem, że jesteśmy liderem. Zapewne przyznaliby również, że stworzyliśmy nową gałąź biznesu, która wykracza poza tradycyjny backup, umożliwiając przedsiębiorstwom utrzymywanie dostępności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Jak pisze Gartner: »Na rynku backupu i odzyskiwania danych zachodzi fundamentalna zmiana. Producenci, którzy chcą odnosić długofalowe sukcesy, muszą z jednej strony uwzględniać wymagania związane z tradycyjnym backupem i odzyskiwaniem danych, a z drugiej szukać sposobów na zwiększenie integracji z nowymi aplikacjami, hiperwizorami, technologiami migawek i replikacji oraz chmurą publiczną.« W nowej wersji pakietu Veeam Availability Suite v9.5, która zostanie wydana jeszcze w tym roku, wprowadzimy kolejne innowacje. Użytkownikom końcowym i partnerom zaoferują one najlepsze sposoby na zapewnienie dostępności centrów danych, szczególnie w większych przedsiębiorstwach oraz dużych korporacjach, aby mogły one nadążyć za trwającą dziś transformacją cyfrową" - powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Rynek rozwiązań do odtwarzania przechodzi obecnie zasadnicze zmiany. Producenci, którzy chcą osiągnąć długofalowy sukces, muszą zadbać o spełnienie dotychczasowych wymagań stawianych tradycyjnym rozwiązaniom do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, a jednocześnie postarać się o lepsze wykorzystanie technologii replikacji i tworzenia migawek sprzętowych oraz lepszą integrację z tymi technologiami.

Ponieważ rynek kopii zapasowych i odzyskiwania liczy dziesiątki, jeśli nie setki, sprzedawców, w raporcie uwzględniono tylko wybraną grupę sprzedawców z silną obecnością na całym świecie.

Raport „Magic Quadrant”
Liderów Magicznego Kwadrantu firmy Gartner cechuje „najwyższy stopień kompletności wizji oraz zdolności do jej realizacji. Mają najbardziej kompleksowe i skalowalne oferty produktów. Odznaczają się ugruntowaną pozycją na rynku i dobrymi wynikami finansowymi. Pod względem wizji są postrzegani w branży jako liderzy opinii i dysponują precyzyjnymi planami w zakresie rozszerzania funkcji odtwarzania, ułatwiania ich wdrażania i zarządzania nimi oraz powiększania oferty produktów i ich skalowalności. Kluczową cechą liderów jest umiejętność przedstawienia, w jaki sposób spełnią nowe wymagania w ramach swojej wizji rozwiązań do zarządzania odtwarzaniem. Można się spodziewać, że liderzy jako grupa otrzymują najwięcej ofert kupna i skutecznie zdobywają nowych klientów. Nie oznacza to jednak, że o byciu liderem decyduje przede wszystkim duży udział w rynku. Liderzy to dostawcy strategiczni i dobrze przygotowani na przyszłość, którzy z powodzeniem zaspokajają potrzeby średnich i dużych centrów przetwarzania danych”.

Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jego raportach, a także nie zaleca wyboru wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę lub zostali wyróżnieni w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji do swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.