Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Veeam wśród liderów w Magicznym Kwadrancie Gartnera

Veeam GartnerVeeam Software, dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center), został umieszczony przez firmę analityczną Gartner w kwadrancie liderów w raporcie dotyczącym oprogramowania do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w centrach przetwarzania danych „Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software”.


Jak podają autorzy, Dave Russell, Pushan Rinnen i Robert Rhame, "raport ‘Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software’ na rok 2016 to ukierunkowany na nieco inne kwestie, zaktualizowany raport dotyczący oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i zintegrowanych urządzeń dla przedsiębiorstw ‘Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances’, który został opublikowany po raz ostatni w czerwcu 2015 r. Zmiana nazwy ‘Magic Quadrant’ i zmodyfikowane kryteria oceny rynku stanowią odpowiedź na prośby klientów firmy Gartner - chcieli oni, aby analitycy skupili się w większym stopniu na oprogramowaniu do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości i środowisk korporacyjnych, które chronią systemy i aplikacje w centrach przetwarzania danych zarządzanych przez ich personel".

Analitycy Gartnera podkreślili, że Veeam Backup & Replication jest niezawodnym i bogatym w funkcje rozwiązaniem do ochrony danych w środowiskach VMware i Hyper-V. Za sprawą integracji z wiodącymi rozwiązaniami do deduplikacji oferuje klientom możliwość zwiększenia wydajności i efektywności magazynowania. Klienci korzystnie oceniają ogólną niezawodność rozwiązania, możliwość granularnego przywracania bez użycia agentów jak również łatwość użytkowania.

"Gdyby zapytać 193 tysiące naszych klientów i 39 tysięcy partnerów, myślę, że nie tylko zgodziliby się z Gartnerem, że jesteśmy liderem. Zapewne przyznaliby również, że stworzyliśmy nową gałąź biznesu, która wykracza poza tradycyjny backup, umożliwiając przedsiębiorstwom utrzymywanie dostępności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Jak pisze Gartner: »Na rynku backupu i odzyskiwania danych zachodzi fundamentalna zmiana. Producenci, którzy chcą odnosić długofalowe sukcesy, muszą z jednej strony uwzględniać wymagania związane z tradycyjnym backupem i odzyskiwaniem danych, a z drugiej szukać sposobów na zwiększenie integracji z nowymi aplikacjami, hiperwizorami, technologiami migawek i replikacji oraz chmurą publiczną.« W nowej wersji pakietu Veeam Availability Suite v9.5, która zostanie wydana jeszcze w tym roku, wprowadzimy kolejne innowacje. Użytkownikom końcowym i partnerom zaoferują one najlepsze sposoby na zapewnienie dostępności centrów danych, szczególnie w większych przedsiębiorstwach oraz dużych korporacjach, aby mogły one nadążyć za trwającą dziś transformacją cyfrową" - powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Rynek rozwiązań do odtwarzania przechodzi obecnie zasadnicze zmiany. Producenci, którzy chcą osiągnąć długofalowy sukces, muszą zadbać o spełnienie dotychczasowych wymagań stawianych tradycyjnym rozwiązaniom do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, a jednocześnie postarać się o lepsze wykorzystanie technologii replikacji i tworzenia migawek sprzętowych oraz lepszą integrację z tymi technologiami.

Ponieważ rynek kopii zapasowych i odzyskiwania liczy dziesiątki, jeśli nie setki, sprzedawców, w raporcie uwzględniono tylko wybraną grupę sprzedawców z silną obecnością na całym świecie.

Raport „Magic Quadrant”
Liderów Magicznego Kwadrantu firmy Gartner cechuje „najwyższy stopień kompletności wizji oraz zdolności do jej realizacji. Mają najbardziej kompleksowe i skalowalne oferty produktów. Odznaczają się ugruntowaną pozycją na rynku i dobrymi wynikami finansowymi. Pod względem wizji są postrzegani w branży jako liderzy opinii i dysponują precyzyjnymi planami w zakresie rozszerzania funkcji odtwarzania, ułatwiania ich wdrażania i zarządzania nimi oraz powiększania oferty produktów i ich skalowalności. Kluczową cechą liderów jest umiejętność przedstawienia, w jaki sposób spełnią nowe wymagania w ramach swojej wizji rozwiązań do zarządzania odtwarzaniem. Można się spodziewać, że liderzy jako grupa otrzymują najwięcej ofert kupna i skutecznie zdobywają nowych klientów. Nie oznacza to jednak, że o byciu liderem decyduje przede wszystkim duży udział w rynku. Liderzy to dostawcy strategiczni i dobrze przygotowani na przyszłość, którzy z powodzeniem zaspokajają potrzeby średnich i dużych centrów przetwarzania danych”.

Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jego raportach, a także nie zaleca wyboru wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę lub zostali wyróżnieni w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji do swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.