Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe Citrix za czwarty kwartał i cały 2015 rok

CitrixW czwartym kwartale 2015 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 905 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 851 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Roczne przychody firmy w skali całego 2015 roku wyniosły 3,28 miliarda USD, w porównaniu do 3,14 miliarda USD w 2014 roku, stanowi wzrost o 4 procent.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2015 roku wyniósł 131 milionów USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2014 roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2015 obejmują odpisy 58 milionów  USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty związane z programem restrukturyzacyjnym oraz 6 mln USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo. Przychody netto za czwarty kwartał 2015 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 25 milionów USD, lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2015 na badania i rozwój.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 319 milionów USD lub 1,99 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Wyniki GAAP za 2015 rok obejmują odpisy w wysokości 123 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 100 milionów USD. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP w czwartym kwartale 2015 r. wyniósł 259 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 r. obejmuje  korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto Non-GAAP za czwarty kwartał 2015 nie obejmuje również kosztów związanych z wyłączeniem produktów GoTo.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 695 milionów USD lub 4,34 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2016 i 2014 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, jaki kosztów związanych z wydzieleniem GoTo.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2015 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2014 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 16 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 1 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 7 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,03 mld USD, w porównaniu do 846 milionów USD w 2014 roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 81 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 11 procent, bez zasad GAAP 26 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów programu restrukturyzacyjnego i wydzielenia GoTo;
• Spółka otrzymała 11,4 miliona akcji z wykupu po średniej cenie 70,38 USD za akcję.

Źródło: Citrix