Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe Citrix za czwarty kwartał i cały 2015 rok

CitrixW czwartym kwartale 2015 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 905 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 851 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Roczne przychody firmy w skali całego 2015 roku wyniosły 3,28 miliarda USD, w porównaniu do 3,14 miliarda USD w 2014 roku, stanowi wzrost o 4 procent.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2015 roku wyniósł 131 milionów USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2014 roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2015 obejmują odpisy 58 milionów  USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty związane z programem restrukturyzacyjnym oraz 6 mln USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo. Przychody netto za czwarty kwartał 2015 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 25 milionów USD, lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2015 na badania i rozwój.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 319 milionów USD lub 1,99 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Wyniki GAAP za 2015 rok obejmują odpisy w wysokości 123 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 100 milionów USD. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP w czwartym kwartale 2015 r. wyniósł 259 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 r. obejmuje  korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto Non-GAAP za czwarty kwartał 2015 nie obejmuje również kosztów związanych z wyłączeniem produktów GoTo.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 695 milionów USD lub 4,34 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2016 i 2014 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, jaki kosztów związanych z wydzieleniem GoTo.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2015 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2014 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 16 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 1 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 7 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,03 mld USD, w porównaniu do 846 milionów USD w 2014 roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 81 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 11 procent, bez zasad GAAP 26 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów programu restrukturyzacyjnego i wydzielenia GoTo;
• Spółka otrzymała 11,4 miliona akcji z wykupu po średniej cenie 70,38 USD za akcję.

Źródło: Citrix