Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe Citrix za czwarty kwartał i cały 2015 rok

CitrixW czwartym kwartale 2015 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 905 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 851 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Roczne przychody firmy w skali całego 2015 roku wyniosły 3,28 miliarda USD, w porównaniu do 3,14 miliarda USD w 2014 roku, stanowi wzrost o 4 procent.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2015 roku wyniósł 131 milionów USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2014 roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2015 obejmują odpisy 58 milionów  USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty związane z programem restrukturyzacyjnym oraz 6 mln USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo. Przychody netto za czwarty kwartał 2015 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 25 milionów USD, lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2015 na badania i rozwój.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 319 milionów USD lub 1,99 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Wyniki GAAP za 2015 rok obejmują odpisy w wysokości 123 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 100 milionów USD. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP w czwartym kwartale 2015 r. wyniósł 259 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 r. obejmuje  korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto Non-GAAP za czwarty kwartał 2015 nie obejmuje również kosztów związanych z wyłączeniem produktów GoTo.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 695 milionów USD lub 4,34 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2016 i 2014 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, jaki kosztów związanych z wydzieleniem GoTo.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2015 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2014 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 16 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 1 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 7 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,03 mld USD, w porównaniu do 846 milionów USD w 2014 roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 81 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 11 procent, bez zasad GAAP 26 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów programu restrukturyzacyjnego i wydzielenia GoTo;
• Spółka otrzymała 11,4 miliona akcji z wykupu po średniej cenie 70,38 USD za akcję.

Źródło: Citrix