Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Aktualności

Trzy trendy, które zmienią świat IT w 2016 roku

prognozy trendy2015 był rokiem ważnych nowości. Internet Rzeczy i Big Data znajdowały coraz szersze zastosowanie w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw, miast i całych branż, a urządzenia typu wearable pokazały, jak bardzo spersonalizowane mogą być nowoczesne technologie. Wszystkie te rozwiązania, niezależnie od wielkości, mają wspólną cechę - są oparte na usługach sieciowych wysokiej jakości dostępnych przez cały tydzień i całą dobę.


Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na obszar Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej w ALE, prognozuje że rok 2016 upłynie pod znakiem trzech ważnych trendów związanych z rolą i wydajnością sieci. Pierwszy z nich dotyczy realizacji projektów na wielką skalę, takich jak inteligentne miasta (Smart Cities), dzięki coraz lepszej komunikacji i łączności, drugi - coraz szerszej automatyzacji możliwej dzięki sieciom z inteligentną infrastrukturą, a trzeci - zastępowania nakładów inwestycyjnych kosztami operacyjnymi przez firmy, które coraz chętniej korzystają z rozwiązań w formie usług.

Inteligentne miasta zapewnią wysokiej jakości usługi dla mieszkańców
Podstawą funkcjonowania rozwiązań cyfrowych jest sieć, czyli wszechobecna elektroniczna struktura łącząca urządzenia z poszukiwanymi lub udostępnianymi zasobami. Z usług sieciowych korzysta dziś coraz więcej sektorów, od opieki zdrowotnej poprzez edukację po hotelarstwo. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, liczba podłączonych do sieci „przedmiotów” wykorzystywanych przez inteligentne miasta wzrośnie z 1,1 mld w roku 2015 do 9,7 mld w 2020.

Prężność działania przedsiębiorstwa jest ograniczona przez stan sieci. Tymczasem technologie cyfrowe rozwijają się tak szybko, że firmy nie nadążają z dostosowywaniem do nich swoich infrastruktur, które często wymagają modyfikacji od rdzenia po brzeg. Inteligentne miasta są budowane na bazie starszych, złożonych systemów informatycznych, które są nie tylko zawodne, ale bardzo kosztowne w eksploatacji.

Każde opóźnienie lub przerwa w pracy sieci może poważnie utrudnić używanie i utrzymanie infrastruktury inteligentnego miasta. Sama obsługa tak ogromnych ilości danych wymaga nowego, dynamicznego modelu zarządzania siecią. Trzeba również ustalić priorytety ruchu danych, aby najważniejsze urządzenia i usługi miały zawsze zagwarantowaną odpowiednią jakość usług (QoS). Dzięki wdrożeniu takich środków inteligentne miasta będą mogły zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom, od najbogatszych po najbiedniejszych, uniwersalny dostęp do Wi-Fi czy udoskonalonych internetowych usług miejskich. Obserwujemy to właśnie w Indiach, gdzie rozwiązania Alcatel-Lucent Enterprise obsługują komunikację i szkielet sieci w centrum Gujarat International Finance Tec-City.

Inteligentna infrastruktura
Co roku słyszymy, że następną przełomową technologią w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw będzie SDN (Software Defined Networking). Wciąż jednak nie znajduje ona szerszego zastosowania. SDN ułatwia dostosowanie sieci do wymogów aplikacji oraz umożliwia automatyzację na poziomie sieci i zwiększenia elastyczności na poziomie serwera. Wypełnia ona lukę między elementami kontroli aplikacji i sieci, a ponadto optymalizuje wydajność w całej sieci data center oraz konwergentnej sieci kampusowej LAN.

Na pełne wykorzystanie możliwości technologii SDN musimy jeszcze poczekać. Obecnie używane są sieci do płynnej obsługi aplikacji (Alcatel-Lucent Application Fluent Network), które dynamicznie dostosowują się do wymagań zwirtualizowanych obciążeń i przemieszczeń maszyn wirtualnych. Sieci te rozpoznają aplikacje, funkcje gwarantowania jakości usług (QoS) są automatycznie dostosowywane do przepływów aplikacji w  data center i całej sieci.

Rozwiązanie Intelligent Fabric Alcatel-Lucent Enterprise pozwala skonfigurować nową sieć w ciągu kilku minut zamiast kilku dni. Podczas gdy technologia SDN wciąż nie jest w pełni wykorzystywana, infrastruktury te mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi sieciowe, a dzięki swojej dostępności i łatwości wdrażania będą stosowane coraz częściej.

Wszystko w formie usług: OPEX vs. CAPEX
Zastąpienie nakładów inwestycyjnych kosztami operacyjnymi jest dziś wyjątkowo atrakcyjną opcją dla wielu firm. Usługi w chmurze dostępne na żądanie okazały się skalowalne, bezpieczne i funkcjonalne, dzięki czemu stały się podstawą nowego modelu świadczenia usług informatycznych.

Przedsiębiorstwa zlecają coraz więcej zadań informatycznych na zasadzie outsourcingu i stosują modele usług oparte na usługach zarządzanych. Sieci „na żądanie” są więc dla nich znakomitą ofertą.

Niektórzy dostawcy technologii mierzą wykorzystanie usług za pomocą zaawansowanych narzędzi, aby następnie zaoferować klientom modele usług oparte na wykorzystaniu, które są bardziej ekonomiczne od tradycyjnych modeli opartych na nakładach inwestycyjnych. W rezultacie firma może skierować zarówno środki inwestycyjne, jak i pracowników działu informatycznego do ważniejszych projektów.

Można więc oczekiwać, że w roku 2016 sieć dostępna na żądanie stanie się bardzo popularnym modelem infrastruktury.

Cała naprzód!
Według firmy Zeus Karravala, która specjalizuje się w analizach rynku informatycznego, nawet 83% budżetów sieci przedsiębiorstw jest przeznaczane na bieżący serwis i konserwację. Firmy poszukują dziś efektywnych ekonomicznie rozwiązań spełniających wymagania cyfrowego biznesu - nowych narzędzi, aplikacji i skalowalnych infrastruktur, a równocześnie chcą wyeliminować zbędne koszty środowiska informatycznego. Jeśli wdrożą te nowe technologie i dostosują je do swoich potrzeb, szybko osiągną korzyści ekonomiczne, w tym obniżenie kosztów. W 2016 roku  technologie te zaczną zmieniać nasze życie.

Źródło: Ale