Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Trzy trendy, które zmienią świat IT w 2016 roku

prognozy trendy2015 był rokiem ważnych nowości. Internet Rzeczy i Big Data znajdowały coraz szersze zastosowanie w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw, miast i całych branż, a urządzenia typu wearable pokazały, jak bardzo spersonalizowane mogą być nowoczesne technologie. Wszystkie te rozwiązania, niezależnie od wielkości, mają wspólną cechę - są oparte na usługach sieciowych wysokiej jakości dostępnych przez cały tydzień i całą dobę.


Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na obszar Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej w ALE, prognozuje że rok 2016 upłynie pod znakiem trzech ważnych trendów związanych z rolą i wydajnością sieci. Pierwszy z nich dotyczy realizacji projektów na wielką skalę, takich jak inteligentne miasta (Smart Cities), dzięki coraz lepszej komunikacji i łączności, drugi - coraz szerszej automatyzacji możliwej dzięki sieciom z inteligentną infrastrukturą, a trzeci - zastępowania nakładów inwestycyjnych kosztami operacyjnymi przez firmy, które coraz chętniej korzystają z rozwiązań w formie usług.

Inteligentne miasta zapewnią wysokiej jakości usługi dla mieszkańców
Podstawą funkcjonowania rozwiązań cyfrowych jest sieć, czyli wszechobecna elektroniczna struktura łącząca urządzenia z poszukiwanymi lub udostępnianymi zasobami. Z usług sieciowych korzysta dziś coraz więcej sektorów, od opieki zdrowotnej poprzez edukację po hotelarstwo. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, liczba podłączonych do sieci „przedmiotów” wykorzystywanych przez inteligentne miasta wzrośnie z 1,1 mld w roku 2015 do 9,7 mld w 2020.

Prężność działania przedsiębiorstwa jest ograniczona przez stan sieci. Tymczasem technologie cyfrowe rozwijają się tak szybko, że firmy nie nadążają z dostosowywaniem do nich swoich infrastruktur, które często wymagają modyfikacji od rdzenia po brzeg. Inteligentne miasta są budowane na bazie starszych, złożonych systemów informatycznych, które są nie tylko zawodne, ale bardzo kosztowne w eksploatacji.

Każde opóźnienie lub przerwa w pracy sieci może poważnie utrudnić używanie i utrzymanie infrastruktury inteligentnego miasta. Sama obsługa tak ogromnych ilości danych wymaga nowego, dynamicznego modelu zarządzania siecią. Trzeba również ustalić priorytety ruchu danych, aby najważniejsze urządzenia i usługi miały zawsze zagwarantowaną odpowiednią jakość usług (QoS). Dzięki wdrożeniu takich środków inteligentne miasta będą mogły zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom, od najbogatszych po najbiedniejszych, uniwersalny dostęp do Wi-Fi czy udoskonalonych internetowych usług miejskich. Obserwujemy to właśnie w Indiach, gdzie rozwiązania Alcatel-Lucent Enterprise obsługują komunikację i szkielet sieci w centrum Gujarat International Finance Tec-City.

Inteligentna infrastruktura
Co roku słyszymy, że następną przełomową technologią w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw będzie SDN (Software Defined Networking). Wciąż jednak nie znajduje ona szerszego zastosowania. SDN ułatwia dostosowanie sieci do wymogów aplikacji oraz umożliwia automatyzację na poziomie sieci i zwiększenia elastyczności na poziomie serwera. Wypełnia ona lukę między elementami kontroli aplikacji i sieci, a ponadto optymalizuje wydajność w całej sieci data center oraz konwergentnej sieci kampusowej LAN.

Na pełne wykorzystanie możliwości technologii SDN musimy jeszcze poczekać. Obecnie używane są sieci do płynnej obsługi aplikacji (Alcatel-Lucent Application Fluent Network), które dynamicznie dostosowują się do wymagań zwirtualizowanych obciążeń i przemieszczeń maszyn wirtualnych. Sieci te rozpoznają aplikacje, funkcje gwarantowania jakości usług (QoS) są automatycznie dostosowywane do przepływów aplikacji w  data center i całej sieci.

Rozwiązanie Intelligent Fabric Alcatel-Lucent Enterprise pozwala skonfigurować nową sieć w ciągu kilku minut zamiast kilku dni. Podczas gdy technologia SDN wciąż nie jest w pełni wykorzystywana, infrastruktury te mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi sieciowe, a dzięki swojej dostępności i łatwości wdrażania będą stosowane coraz częściej.

Wszystko w formie usług: OPEX vs. CAPEX
Zastąpienie nakładów inwestycyjnych kosztami operacyjnymi jest dziś wyjątkowo atrakcyjną opcją dla wielu firm. Usługi w chmurze dostępne na żądanie okazały się skalowalne, bezpieczne i funkcjonalne, dzięki czemu stały się podstawą nowego modelu świadczenia usług informatycznych.

Przedsiębiorstwa zlecają coraz więcej zadań informatycznych na zasadzie outsourcingu i stosują modele usług oparte na usługach zarządzanych. Sieci „na żądanie” są więc dla nich znakomitą ofertą.

Niektórzy dostawcy technologii mierzą wykorzystanie usług za pomocą zaawansowanych narzędzi, aby następnie zaoferować klientom modele usług oparte na wykorzystaniu, które są bardziej ekonomiczne od tradycyjnych modeli opartych na nakładach inwestycyjnych. W rezultacie firma może skierować zarówno środki inwestycyjne, jak i pracowników działu informatycznego do ważniejszych projektów.

Można więc oczekiwać, że w roku 2016 sieć dostępna na żądanie stanie się bardzo popularnym modelem infrastruktury.

Cała naprzód!
Według firmy Zeus Karravala, która specjalizuje się w analizach rynku informatycznego, nawet 83% budżetów sieci przedsiębiorstw jest przeznaczane na bieżący serwis i konserwację. Firmy poszukują dziś efektywnych ekonomicznie rozwiązań spełniających wymagania cyfrowego biznesu - nowych narzędzi, aplikacji i skalowalnych infrastruktur, a równocześnie chcą wyeliminować zbędne koszty środowiska informatycznego. Jeśli wdrożą te nowe technologie i dostosują je do swoich potrzeb, szybko osiągną korzyści ekonomiczne, w tym obniżenie kosztów. W 2016 roku  technologie te zaczną zmieniać nasze życie.

Źródło: Ale