Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Prognozy Veeam Software na rok 2016

PrognozyWedług firmy Veeam, rosnąca popularność chmury oraz zwiększające się oczekiwania klientów będą największymi katalizatorami zmian w branży IT w 2016 roku. Rok 2015 zostanie bez wątpienia zapamiętany jako ten, w którym technologie ubieralne trafiły na masowy rynek, upowszechniły się beacony, stanowiące ważny krok w kierunku Internetu rzeczy, a biało-złota (albo niebiesko-czarna) sukienka wywołała burzę w sieci.


Dzisiejsza infrastruktura IT jest poddawana stale rosnącej presji. Dzieje się to w miarę, jak analityka wysuwa się na pierwszy plan, a coraz więcej firm skupia się na dostarczaniu usług w ramach czegoś, co Gartner nazywa „siatką urządzeń” (Device Mesh), czyli „rozszerzającego się zbioru punktów końcowych, których ludzie używają w celu uzyskiwania dostępu do aplikacji i informacji albo w celu podejmowania interakcji z innymi ludźmi, społecznościami, rządami i firmami”. Firma Veeam wskazuje cztery kluczowe trendy, które w ciągu następnych 12 miesięcy ukształtują zarządzanie korporacyjnymi systemami IT i określą to, z czym będziemy mieli do czynienia w miejscu pracy oraz jako konsumenci.

Krzysztof Rachwalski, dyrektor regionalny na rynkach Europy Wschodniej w Veeam Software, prognozuje kluczowe trendy technologiczne, które wpłyną na działalność firm w 2016 roku:

1) Krytyczne znaczenie dostępności. W 2016 r. Internet rzeczy sprawi, że dostępność wysunie się na pierwszy plan. Rosnąca popularność urządzeń mobilnych i połączonych z siecią przekłada się na brak tolerancji dla przestojów. Żadne organizacje - czy to firmy mające bezpośrednią styczność z klientami, czy dostawcy usług mobilnych, czy też giełdy - nie mogą już sobie pozwolić na przerwy w działalności. Nawet kilkugodzinny brak dostępu oznacza niezadowolenie wszystkich zainteresowanych, a co ważniejsze - utratę pieniędzy, danych, szacunku pracowników, zaufania partnerów i lojalności klientów, a co za tym idzie, wiarygodności wśród konsumentów i inwestorów. W miarę, jak Internet rzeczy nabiera rozpędu, potencjalny koszt przestojów rośnie. Minimalizowanie przerw w działalności i utraty danych ma kluczowe znaczenie dla kondycji przedsiębiorstw i satysfakcji użytkowników. Co więcej, ze względu na to, że coraz więcej danych i usług znajduje się obecnie zarówno w siedzibach klientów, jak i w chmurze, w 2016 r. firmy będą musiały zadbać o strategie backupu, ochrony i przywracania danych na wszystkich frontach.

2) Tradycyjne myślenie, aplikacje i systemy nie mogą hamować innowacji. Możliwości infrastruktury i modeli dostarczania znacznie wzrosły, ale wiele organizacji nie modernizowało swojego oprogramowania w tempie, w jakim zmieniały się technologie związane z tymi tradycyjnymi aplikacjami. W przyszłym roku firmy oddzielą przeszłość grubą kreską i przejdą na nową generację technologii aplikacyjnych, aby dotrzymać kroku konkurentom. Wprowadzenie najnowszych technologii infrastrukturalnych i aplikacyjnych przynosi oczywiste korzyści, ale w przeszłości napotykało na pewne przeszkody. Na przykład personel był niechętny zmianom albo uważano, że starsze aplikacje będą „zawsze potrzebne”. Dziś istnieją techniki modernizowania praktycznie każdej aplikacji, a w przypadku starszego oprogramowania, które z różnych przyczyn trzeba zachować, dostępne są technologie infrastrukturalne, które pozwalają nadal korzystać z przestarzałych systemów operacyjnych lub aplikacji. W niektórych firmach przejście na aplikacje nowej generacji nie będzie łatwe, ale w ostatecznym rozrachunku okaże się warte zachodu. Firmy nie tylko odniosą korzyści z punktu widzenia IT, ale również będą mogły ocenić na nowo dotychczasowy model działalności. Migracja z tych systemów umożliwi firmom zaoferowanie nowych usług, które spełnią wymagania personelu i grona klientów.

3) Duże zbiory danych pozornie się skurczą. Ujarzmienie i wykorzystanie dużych zbiorów danych (Big Data) pozostanie kluczowe dla firm, ale w miarę spadającego kosztu pamięci masowej w przyszłym roku stanie się normą. Duże zbiory danych zrzucą etykietę „dużych” i zaczną być postrzegane po prostu jako dane, które trzeba zaprząc do efektywnej pracy na potrzeby klientów, partnerów i pracowników. Firmy będą mogły skupić się na interfejsach oraz na łączeniu użytkowników z danymi, co jeszcze bardziej zwiększy znaczenie dostępności usług. Oczekuje się, że w 2016 r. upowszechni się rzeczywistość wirtualna (Oculus, Microsoft Hololens), interfejsy sterowane gestami, rozpoznawanie mowy oraz druk 3D jako środek produkcji. Zmienia się również interfejs IT w biznesie: w obliczu gwałtownego przyrostu danych tradycyjne techniki zarządzania informacjami stają się bezużyteczne. Interfejs operatora będzie w coraz większym stopniu skupiał się na automatyzacji i zarządzaniu cyklem życia danych, aby zagwarantować, że właściwe dane trafią do właściwej osoby i we właściwym czasie.

4) Popularyzacja usług usuwania skutków awarii. W miarę jak infrastruktura chmurowa faktycznie staje się standardem w przedsiębiorstwach, obserwujemy rosnącą popularność i udział w rynku nowego rodzaju usług. Na przykład wiele firmy wdraża chmurowe usługi bezpieczeństwa (Security as a Service), aby zwalczać cyberataki i zagwarantować ciągłość biznesową. Veeam przewiduje, że w 2016 r. przebojem będą usługi usuwania skutków awarii w chmurze (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS), ponieważ pozwolą one firmom spełnić, a nawet przekroczyć oczekiwania klientów i pracowników w zakresie dostępności. Ponieważ dla przedsiębiorstw obszar IT i dostępność usług stają się priorytetami, możemy spodziewać się, że gwarantowanie w umowach SLA określonego wskaźnika czasu i punktu przywracania stanie się standardem.

Źródło: Veeam Software