Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

ALE wśród wizjonerów w raporcie „Magic Quadrant" Gartnera

AlcatelALE, działający pod marką Alcatel-Lucent Enterprise, poinformował, że został umieszczony wśród „wizjonerów" w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure" opublikowanym 1 września 2015 r. przez Tima Zimmermana, Billa Menezesa i Andrew Lernera. Rozwiązania sieciowe Alcatel-Lucent Enterprise zostały w ten sposób wyróżnione już czwarty raz z rzędu.


"Alcatel-Lucent Enterprise, który w październiku 2014 r. stał się niezależną firmą, nieprzerwanie odnosi sukcesy jako dostawca nowatorskich rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw. Uważamy, że Gartner wyróżnił nas w swoim raporcie za konsekwentną realizację strategii Application Fluent Network i dążenie do zapewnienia odpowiedniej jakości usług (ang. Quality of Experience). Nasze rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe zapewniają klientom jedną platformę, która pozwala bezpiecznie zarządzać siecią w warunkach rosnącego zapotrzebowania na przepustowość, przy coraz większej liczbie używanych urządzeń oraz aplikacji. Chcemy ułatwić życie działom informatycznym, które zarządzają warstwą dostępową siec" - powiedział Stephane Robineau, szef działu rozwiązań sieciowych w ALE.

W raporcie stwierdzono: "Firmy zakwalifikowane do grona wizjonerów dowiodły, że są w stanie rozszerzać możliwości swoich rozwiązań i stosują niestandardowe, zróżnicowane podejście do rynku. Wizjonerzy to firmy, które opracowują innowacje w co najmniej jednym kluczowym obszarze technologii warstwy dostępowej sieci przedsiębiorstwa (np. w zakresie konwergencji, bezpieczeństwa, zarządzania lub efektywności operacyjnej). Na ich pozycję ma wpływ wyróżniająca oferta funkcjonalna w całej warstwie dostępowej".

Oferta rozwiązań sieciowych Alcatel-Lucent Enterprise obejmuje technologie Unified Access oraz niedawno wprowadzoną Intelligent Fabric. Obie zostały wyróżnione nagrodami branżowymi. Intelligent Fabric upraszcza środowisko informatyczne i zmniejsza jego koszty operacyjne o 30-50% poprzez automatyczną konfigurację sieci i ułatwienie rutynowych zadań związanych z przesunięciami oraz wprowadzaniem dodatków i zmian. Technologia ta została teraz rozszerzona na warstwę dostępową.

"Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach przeprowadzanych przez firmę Gartner twierdzą, że wolą korzystać ze wspólnego dla sieci przewodowych i bezprzewodowych zestawu rozwiązań zabezpieczających, ułatwiających egzekwowanie reguł i usprawniających zarządzanie. W ostatniej ankiecie dotyczącej rozwiązań warstwy dostępowej dla przedsiębiorstw, przeprowadzonej przez firmę Gartner wśród 114 firm, 75% respondentów stwierdziło, że woli zaangażować jednego dostawcę, który obsłuży całe rozwiązanie warstwy dostępowej. To połączenie aplikacji dostępowych sieci przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN zmniejsza zarówno nakłady kapitałowe, jak i koszty operacyjne".

Zastrzeżenie
Firma Gartner nie poleca żadnego producenta, produktu ani usługi uwzględnionych w publikacjach firmy, a także nie zaleca użytkownikom rozwiązań technicznych wybierania produktów wyłącznie najwyżej ocenianych producentów. Publikowane przez firmę Gartner raporty z badań zawierają opinie jej działu badawczego, których nie należy uważać za stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.


Źródło: ALE

Logowanie i rejestracja