Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

ALE wśród wizjonerów w raporcie „Magic Quadrant" Gartnera

AlcatelALE, działający pod marką Alcatel-Lucent Enterprise, poinformował, że został umieszczony wśród „wizjonerów" w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure" opublikowanym 1 września 2015 r. przez Tima Zimmermana, Billa Menezesa i Andrew Lernera. Rozwiązania sieciowe Alcatel-Lucent Enterprise zostały w ten sposób wyróżnione już czwarty raz z rzędu.


"Alcatel-Lucent Enterprise, który w październiku 2014 r. stał się niezależną firmą, nieprzerwanie odnosi sukcesy jako dostawca nowatorskich rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw. Uważamy, że Gartner wyróżnił nas w swoim raporcie za konsekwentną realizację strategii Application Fluent Network i dążenie do zapewnienia odpowiedniej jakości usług (ang. Quality of Experience). Nasze rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe zapewniają klientom jedną platformę, która pozwala bezpiecznie zarządzać siecią w warunkach rosnącego zapotrzebowania na przepustowość, przy coraz większej liczbie używanych urządzeń oraz aplikacji. Chcemy ułatwić życie działom informatycznym, które zarządzają warstwą dostępową siec" - powiedział Stephane Robineau, szef działu rozwiązań sieciowych w ALE.

W raporcie stwierdzono: "Firmy zakwalifikowane do grona wizjonerów dowiodły, że są w stanie rozszerzać możliwości swoich rozwiązań i stosują niestandardowe, zróżnicowane podejście do rynku. Wizjonerzy to firmy, które opracowują innowacje w co najmniej jednym kluczowym obszarze technologii warstwy dostępowej sieci przedsiębiorstwa (np. w zakresie konwergencji, bezpieczeństwa, zarządzania lub efektywności operacyjnej). Na ich pozycję ma wpływ wyróżniająca oferta funkcjonalna w całej warstwie dostępowej".

Oferta rozwiązań sieciowych Alcatel-Lucent Enterprise obejmuje technologie Unified Access oraz niedawno wprowadzoną Intelligent Fabric. Obie zostały wyróżnione nagrodami branżowymi. Intelligent Fabric upraszcza środowisko informatyczne i zmniejsza jego koszty operacyjne o 30-50% poprzez automatyczną konfigurację sieci i ułatwienie rutynowych zadań związanych z przesunięciami oraz wprowadzaniem dodatków i zmian. Technologia ta została teraz rozszerzona na warstwę dostępową.

"Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach przeprowadzanych przez firmę Gartner twierdzą, że wolą korzystać ze wspólnego dla sieci przewodowych i bezprzewodowych zestawu rozwiązań zabezpieczających, ułatwiających egzekwowanie reguł i usprawniających zarządzanie. W ostatniej ankiecie dotyczącej rozwiązań warstwy dostępowej dla przedsiębiorstw, przeprowadzonej przez firmę Gartner wśród 114 firm, 75% respondentów stwierdziło, że woli zaangażować jednego dostawcę, który obsłuży całe rozwiązanie warstwy dostępowej. To połączenie aplikacji dostępowych sieci przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN zmniejsza zarówno nakłady kapitałowe, jak i koszty operacyjne".

Zastrzeżenie
Firma Gartner nie poleca żadnego producenta, produktu ani usługi uwzględnionych w publikacjach firmy, a także nie zaleca użytkownikom rozwiązań technicznych wybierania produktów wyłącznie najwyżej ocenianych producentów. Publikowane przez firmę Gartner raporty z badań zawierają opinie jej działu badawczego, których nie należy uważać za stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.


Źródło: ALE