Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Veeam ogłasza rekordowe wyniki za 2014 rok

VeeamVeeam Software, dostawca rozwiązań zapewniających dostępność nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center), opublikował dziś wyniki za 2014 rok. Łączne przychody z zamówień wyniosły 389 milionów dolarów, co oznacza 40-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto, czwarty kwartał 2014 r. był 28. z kolei, w którym łączne przychody wzrosły o dwucyfrową wartość procentową rok do roku.


Wyniki polskiego oddziału Veeam Software wyglądają na tym tle równie pozytywnie. W 2014 roku wzrost przychodów z zamówień wyniósł 43 procent. Firma osiągnęła ponadto 95 procentowy wzrost z tytułu odnowień wsparcia technicznego i podwoiła swoją bazę klientów. Powyższe rezultaty – w zestawieniu z wynikami globalnymi – pokazują, że popyt na rozwiązania zapewniające wysoką dostępność rośnie wśród polskich przedsiębiorstw i instytucji w bardzo szybkim tempie.

Do uzyskania rekordowych wyników z pewnością przyczyniła się premiera nowego pakietu Veeam Availability Suite v8, który stworzył nową kategorię rozwiązań IT: Availability for the Modern Data Center. Veeam Availability Suite v8 zawiera ponad nowych 200 funkcji oraz ulepszeń, takich jak Veeam Cloud Connect, integracja z NetApp oraz ważne usprawnienia w replikacji i usuwaniu skutków awarii. Veeam pomaga firmom zapewnić ciągłość biznesową (Always-On Business) poprzez niespełna 15-minutowy wskaźnik czasu i punktu przywracania (RTPO) dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe za sprawą szybkiego przywracania, zapobiegania utracie danych, zweryfikowanej ochronie, testowaniu kopii zapasowych oraz pełnym wglądzie.

"Współczesne przedsiębiorstwa działają przez całą dobę, a przestoje są nie do przyjęcia, dlatego liderzy biznesowi szukają partnerów technologicznych, którzy pomogliby im zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy. Sukcesy Veeam w 2014 r. wyraźnie pokazują, że dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które rozwiązują rzeczywiste problemy. Pakiet Veeam Availability Suite v8 odniósł większy sukces, niż przewidywaliśmy. Jedna trzecia naszych klientów przeszła na nową wersję w ciągu pierwszych 60 dni. Świadczy to o dużym popycie na rozwiązania Veeam, które chronią dziś niemal osiem milionów maszyn wirtualnych na całym świecie. Nasze produkty przyczyniają się do transformacji nowoczesnego centrum danych dzięki wykorzystaniu wirtualizacji, systemów pamięciowych i chmury. Ciągły rozwój potwierdza słuszność naszej wizji i jej realizacji. Rok 2014 był dla nas doskonały i oczekujemy, że będziemy nadal zbliżać się do celu, jakim jest osiągnięcie rocznych przychodów w wysokości miliarda dolarów do 2018 r." - powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Pozostałe ważne wydarzenia w roku finansowym 2014:
• Dotychczasowe przychody z zamówień przekroczył barierę miliarda dol. Od wprowadzenia pierwszego produktu w 2007 roku Veeam osiągnął ponad miliard dolarów przychodu;
• Wysokie przychody z nowych licencji. 288 mln dol. z tego tytułu oznacza 33-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem;
• Znaczące przychody z odnowionych licencji. Wynik w kwocie 101 mln dol. oznacza 66-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem;
• 44 tys. nowych klientów. Veeam ma już ponad 135 tys. klientów na całym świecie i zdobywa średnio 4 tys. nowych klientów, co miesiąc;
• Szybki wzrost ilości użytkowników w chmurze. Przychody z wynajmu i subskrypcji w ramach programu Veeam Cloud Provider (VCP) wzrosły o 106 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Veeam współpracuje teraz z niemal 6,8 tys. dostawcami usług i chmury w ramach programu VCP na całym świecie. W 2014 r. ich liczba wzrosła o 2,5 tys.;
• Dwukrotnie wyższe przychody z nowych licencji na Microsoft Hyper-V. Wzrost o 105 procent w porównaniu z poprzednim rokiem;
• Już 29 tys. członków sieci ProPartner na całym świecie.

Źróło: Veeam Software