Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Veeam - firmy tracą 2 miliony USD przez brak dostępu do danych

Utrata DanychVeeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań na potrzeby nowoczesnych centrów danych - Availability for the Modern Data Center - zaprezentował Veeam Data Center Availability Report 2014, czwartą edycję swojego dorocznego raportu, który bada w jaki sposób organizacje radzą sobie z zagwarantowaniem stałego i natychmiastowego dostępu do usług IT.


Jak pokazują wyniki tego międzynarodowego badania, 82 proc. dyrektorów ds. IT przyznaje, że nie jest w stanie spełnić wymagań firmy w tym zakresie. Pociąga to za sobą natychmiastowe straty - awarie aplikacji kosztują przedsiębiorstwa ponad 2 miliony dolarów rocznie w utraconych przychodach, spadku produktywności, niewykorzystanych możliwościach oraz utracie danych, których nie da się odzyskać z kopii zapasowych.

Obecnie przedsiębiorstwa działające na rynku globalnym muszą współpracować z partnerami, klientami i innymi podmiotami zlokalizowanymi w różnych strefach czasowych. Oznacza to, że zasoby centrów danych muszą być zawsze dostępne, bez względu na miejsce i czas. W przeciwnym razie koszty spowodowane brakiem ciągłości będą stale wzrastać. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15 lat  rynki wschodzące wygenerują 40 proc. globalnego wzrostu, dlatego też niewykorzystanie międzynarodowych możliwości na skutek przestojów może spowodować nieodwracalne straty.

"Dostępność usług informatycznych jest obecnie ważniejsza, niż kiedykolwiek. Pomimo to branża IT wciąż zawodzi przedsiębiorstwa, które uznały, że muszą pogodzić się z przestojami, a ciągłość funkcjonowania firmy (Always-On Business) jest zwykłą fantazją. Taki stan rzeczy jest  niedopuszczalny. Organizacje nie mogą pozwolić sobie na stratę milionów dolarów przez błędy działu IT, nie mogą też narażać się na ryzyko niedostępności danych. Dobra wiadomość jest taka, że niedługo ta niekorzystna sytuacja może ulec zmianie. Organizacje muszą zapomnieć o tym, co przez lata mówiono im o dostępności i domagać się poprawy. Jeśli przemówią jednym głosem, to za pięć lat stała dostępność aplikacji stanie się oczywistością, a konsumenci i pracownicy na całym świecie będą mogli uzyskiwać dostęp do tego co chcą i kiedy chcą" - powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Oto kluczowe wnioski z badania Veeam Data Center Availability Report 2014:

Przedsiębiorstwa nie są w stanie spełnić rosnących wymagań w zakresie ciągłości biznesowej
• 82 proc. dyrektorów ds. IT (CIO) twierdzi, że nie może spełnić potrzeb swojej firmy. Ponad 90 proc. CIO czuje presję związaną z wymogiem szybszego odzyskiwania danych, ograniczania finansowych konsekwencji spowodowanych nieplanowanymi przestojami, a także częstszym tworzeniem kopii zapasowych, które zmniejsza ryzyko utraty danych.
• Presja ta wynika ze zwiększonej częstotliwości interakcji w czasie rzeczywistym pomiędzy klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami (65 proc. respondentów), z potrzeby dostępu do aplikacji w różnych strefach czasowych (56 proc.), rosnącej popularności urządzeń mobilnych (56 proc.), pracy poza typowymi godzinami (54 proc.) oraz rosnącego stopnia automatyzacji w zakresie podejmowania decyzji i obsługi transakcji (53 proc.).

Nieplanowane przestoje generują rosnące koszty
• Nieplanowane przestoje aplikacji zdarzają się częściej niż raz na miesiąc (średnio 13 razy w roku).
• Nieplanowane przestoje aplikacji kosztują organizacje od 1,4 do 2,3 mln dolarów rocznie w utraconych przychodach, spadku produktywności i niewykorzystanych okazjach.

Ochrona nie jest gwarantowana
• Jedna na sześć prób przywrócenia kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem. Oznacza to, że przy 13 przestojach aplikacji w ciągu roku dane zostaną trwale utracone przynajmniej dwa razy. Kosztuje to przedsiębiorstwa minimum 682 000 dolarów rocznie.

Organizacje narażają się na utratę danych wartych miliony dolarów
• Organizacje ryzykują również, że w skali roku przestoje spowodują utratę danych aplikacyjnych wartych od 4,4 mln do 7,9 mln dolarów.

Firmy domagają się większej dostępności. Pomimo to działom IT brakuje ponad godzinę do osiągnięcia zakładanego czasu przywracania po awarii (RTO) dla krytycznych danych i ponad 2,5 godziny w stosunku do standardów ciągłości wyznaczonych przez nowoczesne rozwiązania wysokiej dostępności. Co gorsza, brakuje im 1,5 godziny do osiągnięcia wskaźnika RPO (zakładany punkt przywracania) oraz aż 4,5 godziny w stosunku do współczesnych standardów ciągłości.

"Nie ma wątpliwości, że era ciągłego funkcjonowania firm już nadeszła. Aby nie pozostać w tyle, przedsiębiorstwa potrzebują całkowicie nowych rozwiązań, które zagwarantują całodobową dostępność w sposób niemożliwy do osiągnięcia przez tradycyjne rozwiązania do ochrony i backupu danych. Oznacza to szybkie, gwarantowane przywracanie każdego pliku, aplikacji albo wirtualnego serwera. Oznacza to również wykorzystanie danych i środowisk backupu do testowania wdrożeń nowych aplikacji w celu ograniczenia ryzyka awarii. Wreszcie oznacza to także pełną widoczność, z aktywnym monitorowaniem i alarmowaniem o problemach, zanim wpłyną one na działanie systemu. Dyrektorzy ds. IT najwyraźniej zdają sobie z tego sprawę, ponieważ 78 proc. badanych planuje zmienić swój produkt do ochrony danych w ciągu najbliższych dwóch lat, aby osiągnąć wymagany stopień dostępności. W rezultacie problemy z dostępnością odejdą w przeszłość" - dodał Timashev.

Veeam Data Center Availability Report 2014 opiera się na badaniu internetowym przeprowadzonym wśród 760 dyrektorów ds. IT w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Brazylii, Australii i Singapurze. Przeprowadzone zostało na zlecenie Veeam przez Vanson Bourne, niezależną organizację badań rynkowych. Pełen raport znajduje się pod tym adresem.

Źródło: Veeam Software