Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Model hybrydowy pozwala MŚP zrobić pierwszy krok w chmurę
Model hybrydowy pozwala MŚP zrobić pierwszy krok w chmurę

W tym roku na platformach chmurowych dostępne są niemal wszystkie możliwe usługi, od tworzenia kopii zapasowych na smartfonach dla użytkowników indywidualnych po funkcje usprawniające współpracę z wykorzystaniem multimediów w dużych przedsiębiorstwach. Oferta ta jest coraz bogatsza. Jak przewiduje firma analityczna ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2014

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, zakończony 30 czerwca 2014, w którym zanotował przychód w wysokości 782 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent, w porównaniu do 730 milionów USD, uzyskanych w drugim kwartale 2013 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za drugi kwartał 2014 roku wyniósł 53 miliony USD lub 0,31 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 64 milionów USD lub 0,34 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki GAAP zawierają m.in. odpisy na około 30 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, które są zawarte w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z produktem, a także opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości około 5 milionów USD na koszty odpraw poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do inicjatyw strategicznych. Zysk netto za drugi kwartał 2014 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w drugim kwartale tego roku 142 miliony USD lub 0,83 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 124 milionów USD lub 0,66 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie zawiera efektów programu restrukturyzacyjnego, wprowadzonego na początku pierwszego kwartału br. Zysk netto obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w drugim kwartale tego roku. Jestem szczególnie dumny z tego, w jaki sposób firma zwiększyła efektywność swoich  działań na rzecz promocji rozwiązań z zakresu mobilności. W drugim półroczu chcemy kontynuować to podejście i podnosić wartość naszej firmy wśród akcjonariuszy oraz nadal czynnie rozwijać i promować nasze rozwiązania w obszarze mobilnych potrzeb klientów. Osobiście jestem bardzo szczęśliwy ze swojego powrotu do Citrix i jak zawsze liczę na udaną współpracę z całym zespołem w najbliższej przyszłości" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za drugi kwartał 2014 roku
W porównaniu do drugiego kwartału 2013 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 2 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 15 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 8 procent, w Ameryce o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 8 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD na dzień 30 czerwca br., w porównaniu z kwotą 1,3 miliarda USD z 30 czerwca 2013 roku, co stanowi wzrost o 12 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 204 milionów USD, w porównaniu
do 209 milionów USD z drugiego kwartału ub. roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 78 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 7 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 22 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 20,9 miliona akcji przy średniej cenie 58.50 USD;

Źródło: Citrix