Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2014

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, zakończony 30 czerwca 2014, w którym zanotował przychód w wysokości 782 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent, w porównaniu do 730 milionów USD, uzyskanych w drugim kwartale 2013 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za drugi kwartał 2014 roku wyniósł 53 miliony USD lub 0,31 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 64 milionów USD lub 0,34 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki GAAP zawierają m.in. odpisy na około 30 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, które są zawarte w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z produktem, a także opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości około 5 milionów USD na koszty odpraw poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do inicjatyw strategicznych. Zysk netto za drugi kwartał 2014 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w drugim kwartale tego roku 142 miliony USD lub 0,83 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 124 milionów USD lub 0,66 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie zawiera efektów programu restrukturyzacyjnego, wprowadzonego na początku pierwszego kwartału br. Zysk netto obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w drugim kwartale tego roku. Jestem szczególnie dumny z tego, w jaki sposób firma zwiększyła efektywność swoich  działań na rzecz promocji rozwiązań z zakresu mobilności. W drugim półroczu chcemy kontynuować to podejście i podnosić wartość naszej firmy wśród akcjonariuszy oraz nadal czynnie rozwijać i promować nasze rozwiązania w obszarze mobilnych potrzeb klientów. Osobiście jestem bardzo szczęśliwy ze swojego powrotu do Citrix i jak zawsze liczę na udaną współpracę z całym zespołem w najbliższej przyszłości" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za drugi kwartał 2014 roku
W porównaniu do drugiego kwartału 2013 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 2 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 15 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 8 procent, w Ameryce o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 8 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD na dzień 30 czerwca br., w porównaniu z kwotą 1,3 miliarda USD z 30 czerwca 2013 roku, co stanowi wzrost o 12 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 204 milionów USD, w porównaniu
do 209 milionów USD z drugiego kwartału ub. roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 78 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 7 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 22 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 20,9 miliona akcji przy średniej cenie 58.50 USD;

Źródło: Citrix