Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2014

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, zakończony 30 czerwca 2014, w którym zanotował przychód w wysokości 782 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent, w porównaniu do 730 milionów USD, uzyskanych w drugim kwartale 2013 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za drugi kwartał 2014 roku wyniósł 53 miliony USD lub 0,31 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 64 milionów USD lub 0,34 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki GAAP zawierają m.in. odpisy na około 30 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, które są zawarte w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z produktem, a także opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości około 5 milionów USD na koszty odpraw poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do inicjatyw strategicznych. Zysk netto za drugi kwartał 2014 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w drugim kwartale tego roku 142 miliony USD lub 0,83 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 124 milionów USD lub 0,66 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie zawiera efektów programu restrukturyzacyjnego, wprowadzonego na początku pierwszego kwartału br. Zysk netto obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w drugim kwartale tego roku. Jestem szczególnie dumny z tego, w jaki sposób firma zwiększyła efektywność swoich  działań na rzecz promocji rozwiązań z zakresu mobilności. W drugim półroczu chcemy kontynuować to podejście i podnosić wartość naszej firmy wśród akcjonariuszy oraz nadal czynnie rozwijać i promować nasze rozwiązania w obszarze mobilnych potrzeb klientów. Osobiście jestem bardzo szczęśliwy ze swojego powrotu do Citrix i jak zawsze liczę na udaną współpracę z całym zespołem w najbliższej przyszłości" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za drugi kwartał 2014 roku
W porównaniu do drugiego kwartału 2013 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 2 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 15 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 8 procent, w Ameryce o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 8 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD na dzień 30 czerwca br., w porównaniu z kwotą 1,3 miliarda USD z 30 czerwca 2013 roku, co stanowi wzrost o 12 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 204 milionów USD, w porównaniu
do 209 milionów USD z drugiego kwartału ub. roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 78 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 7 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 22 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 20,9 miliona akcji przy średniej cenie 58.50 USD;

Źródło: Citrix