Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Migawki zabezpieczą firmowe dokumenty

Backup snapshotZłożoność i mnogość dokumentacji, tworzonych w firmach analiz czy prezentacji rośnie w bardzo szybkim tempie. Niezapisanie danych z kilku dni czy nawet jednego dnia pracy i brak możliwości ich odtworzenia w krótkim czasie, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla funkcjonowania firmy, łącznie ze stratą ważnego klienta.


Tworzenie kopii raz w tygodniu czy nawet raz dziennie, jest niewystarczające. Może prowadzić to do wielu poważnych zagrożeń dla przedsiębiorców, w związku z możliwością utraty danych w wyniku np. nieszczęśliwych wypadków, czy kradzieży nośników. Z pomocą przychodzą producenci urządzeń pamięci masowej, zapewniający systemy backupu bazujące na tzw. migawkach (snapshotach) zabezpieczających dane użytkowników.

W środowiskach korporacyjnych, które można stawiać za przykład dla mniejszych firm, wdrażane są nowoczesne i konkurencyjne rozwiązania IT, gwarantujące odpowiednie zabezpieczenie i systemy zapisywania danych w odstępach godzinnych w ciągu dnia pracy. Bywa tak, iż menedżerowie lub decydenci w firmach z sektora MŚP nie dostrzegają potrzeby korzystania z tego typu rozwiązań w swoich firmach i nie inwestują w nowoczesne narzędzia, zabezpieczające dane ich pracowników. Najczęstszą przyczyną takiej postawy są koszty i złożoność systemów, które sprawiają, że decyzje o ich wdrożeniu są odkładane w czasie.

Zabezpieczenie pracy migawki snapshot

Nowoczesny backup dla sektora MŚP
Dotychczas infrastruktura tworzenia kopii zapasowych, pozwalająca na tworzenie godzinowego zapisu wykonanej pracy poprzez migawki była możliwa do zbudowania na dwa sposoby: poprzez zakup bardzo drogich urządzeń pamięci masowej dedykowanej przedsiębiorcom lub przy użyciu skomplikowanych systemów do zapisywania danych, które nie gwarantowały elastyczności i możliwości integracji z istniejącą infrastrukturą. Oba te czynniki, zarówno koszty jak i trudności związane z zarządzaniem sprawiały, że rozwiązania umożliwiające tworzenia pewnego backupu były poza zasięgiem wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy z sektora MŚP często były uwięzione w dotychczas stosowanej, przestarzałej technologii, nie zdając sobie sprawyz tego, że może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Trzy czynniki, które robią różnicę
W celu sprawnego funkcjonowania backupu i zapewnienia optymalnej ochrony danych w każdej godzinie pracy, należy uwzględnić trzy czynniki. Po pierwsze, należy odpowiednio wykorzystywać pojemność pamięci masowej. Jeśli dane są zapisywane co godzinę, należy użyć rozwiązania, które zapewni optymalne wykorzystanie pamięci masowej, w przeciwnym razie dostępna pojemność zostanie natychmiast użyta.

Po drugie, backup musi być robiony w godzinach pracy, a jednocześnie użytkownicy nie powinni odczuwać działania tego procesu. Innymi słowy, na wydajność systemu pamięci masowej podczas odczytu i zapisu, w żaden sposób nie powinna być zagrożona przez działanie kopii zapasowej.

Po trzecie, aby zapewnić najefektywniejsze zastosowanie backupu w firmach należy zwrócić uwagę na czas odzyskiwania danych - Recovery Time Objective (RTO). Dodatkowo w przypadku utraty danych równie ważne są częstotliwości lub przedział Recovery Point Objective (RPO), w którym dane są przechowywane.

Tylko wtedy, gdy te trzy czynniki są właściwie zarządzane, system pamięci masowej będzie w stanie zapewnić optymalną ochronę każdej godziny wykonanej pracy, przy zachowaniu pełnej wydajności systemu i umożliwieniu szybkiego odzyskania danych w przypadku ich utraty.

System plików
Po zwróceniu uwagi na trzy podstawowe funkcjonalności systemu odzyskiwania danych, nasuwa się pytanie, co jest konieczne z technicznego punktu widzenia, aby zapewnić tę funkcję w podsystemie pamięci, która będzie typowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wskazano powyżej, system plików musi zapisać przechowywane dane, tak aby zminimalizować wykorzystanie pamięci masowej. Oznacza to, że tylko zmienione bloki w pliku lub iSCSI LUN powinny być zapisane jako migawki (snapshots). W przypadku zmian generowanych w codziennej aktywności, tylko zmienione bloki są zapisywane co zapewnia efektywne wykorzystanie rzeczywistej przestrzeni dysku. Kasowanie odpowiednich danych według określonych schematów, w połączeniu z optymalizacją zarządzania migawkami, zapewnia minimum magazynowania oraz możliwość ochrony w czasie na podstawie zapisów godzinowych.

Zapisywanie danych a wydajność systemu
Przy tworzeniu kopii danych bez wpływu na wydajność, system plików powinien odnosić się jedynie do zmienionych bloków danych przez wskaźniki pierwotne, zamiast przeglądania wszystkich plików (copy-on-write). Tylko w ten sposób można utworzyć teoretycznie nieograniczoną liczbę migawek bez żadnego wpływu na wydajność. Test każdego tradycyjnego systemu NAS, który oparty jest o system plików EXT4, wskazuje gdzie leży prawdziwe wyzwanie w tworzeniu odpowiedniego backupu: jeśli zapis danych na NAS, dla przykładu 90MB/s, jest realizowany w sposób tradycyjny, można zauważyć, że wydajność drastycznie spada. Dodatkowo, gdy istnieje potrzeba wykonania wielu migawek, wydajność systemu pozostaje poważnie zagrożona.

Problem ten jest nieodłączną częścią każdego rozwiązania pamięci masowej opartej na systemach plików EXT3 lub EXT4 dostępnych obecnie na rynku. To z kolei oznacza, że dla małych i średnich przedsiębiorstw, jedynym sposobem, aby wyposażyć swoją infrastrukturę w ciągłą ochronę danych jest NAS z systemem plikowym "copy on write" BTRFS lub ZFS. Te nowoczesne systemy plików umożliwiają stworzenie nieograniczonej liczby migawek, działają na poziomie bloku i wskaźników, nie mając negatywnego wpływu na wydajność.

To tylko połowa problemu z backupem
Jak wspomniano powyżej, RPO i RTO stanowią o sukcesie lub niepowodzeniu strategii ochrony danych. Na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania do ochrony danych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z tym, nie należy opierać się wyłącznie na systemach ZFS lub BTRFS, ale wykorzystywać również nowoczesne systemy migawek na zasadzie zapisów godzinowych. Dzięki temu rozwiązaniu przywrócenie konkretnego pliku to kwestia kilku kliknięć w przypadku, gdy użytkownik przypadkowo usunie lub nie zapisze ważnych danych. Ponadto administrator powinien być w stanie odtworzyć udział lub LUN zakończony w dowolnym momencie uprzednio wykonywanej pracy. Nie mniej istotna, jeśli chodzi o badania i naprawy, jest możliwość tworzenia odczytu i zapisu klonu jednostki LUN lub udziału - jest to niezbędne narzędzie szczególnie w środowiskach korzystających z urządzeń mobilnych.

Do tej pory zakup urządzeń czy systemów do ochrony danych był bardzo kosztowny lub charakteryzował się stosunkowo wysokim stopniem złożoności i niewielkiej elastyczności. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą producenci, którzy dzięki zintegrowanym rozwiązaniom zapewniają łatwe w użyciu i niedrogie produkty. Takim producentem jest firma NETGEAR oraz produkty z rodziny ReadyNAS i ReadyDATA (www.netgear.pl).

Oprócz wszystkich niezbędnych funkcji ReadyNAS i ReadyDATA są wyposażone intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na realizację i obsługę pamięci masowej bez konieczności kosztownego szkolenia. Ponadto, wszystkie licencje na oprogramowanie są zawarte w produktach, tym samym zapewniają maksymalną przejrzystość i kontrolę kosztów TCO (Total Cost of Ownership).

Źródło: Netgear