Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware Horizon 6 oficjalnie dostępny!

VMwareZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma VMware poinformowała o wydaniu Horizon 6, przełomowej wersji kompleksowego rozwiązania, pozwalającego na dostarczanie oraz zarządzanie aplikacjami i desktopami w środowiskach fizycznych, wirtualnych i urządzeniach stanowiących własnością pracowników.


VMware Horizon 6, jest pierwszą wersją pakietu, umożliwiającą tworzenie nie tylko środowisk wirtualizacji desktopów (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) lecz również dostarcza mechanizmy pozwalające na budowę systemów centralnego przetwarzania danych (Server Based Computing, SBC) w oparciu o Microsoft Remote Desktop Services (RDS).

"Firmy chcą przystosować swoje aplikacje i desktopy do ery mobilności i chmury obliczeniowej. Chcą udostępnić środowisko pracy swoim pracownikom, korzystającym z dowolnego urządzenia przy użyciu wszechstronnego rozwiązania, prostego w użyciu, bezpiecznego i ekonomicznego. VMware Horizon 6 pozwala na to, oferując wyjątkowe, nowe możliwości za cenę bliską tradycyjnemu, fizycznemu komputerowi. Horizon 6 jest przełomowym produktem i efektem ciągłego procesu innowacji VMware, dzięki któremu firmy osiągają kolejny poziom w środowisku desktopowym" - mówi Sumit Dhawan, wiceprezes i dyrektor naczelny ds. produktów desktopowych w dziale End-User Computing firmy VMware.

Główne cechy VMware Horizon:
• VMware Horizon 6 zapewnia uproszczone zarządzanie, przydzielanie uprawnień użytkownikom, szybki dostęp do publikowanych aplikacji Windows, desktopy zdalne (przez RDS) i wirtualne dla wielu urządzeń i lokalizacji. Nowe funkcje zostały wbudowane w pojedynczą platformę, będącą rozszerzeniem rozwiązania VDI - VMware Horizon View.
• Dzięki VMware Horizon 6 użytkownicy końcowi mają dostęp do wszystkich aplikacji w ramach jednego zintegrowanego środowiska. Ujednolicone środowisko pracy po jednokrotnym zalogowaniu się udostępnia zwirtualizowane aplikacje hostowane w centrum danych albo na maszynie lokalnej, aplikacje webowe i dostarczane w modelu SaaS, dostępne zdalnie przez RDS i publikowane na platformach innych producentów, takich jak Citrix XenApp.
• VMware Horizon 6 zoptymalizowano pod kątem działania z Software-Defined Data Center (centrum danych definiowanym programowo). Rozwiązanie zapewnia zarządzanie zintegrowane z wirtualną pamięcią masową VMware Virtual SAN (vSAN), znacząco redukującą koszty przez użycie lokalnej pamięci do obsługi wirtualnych desktopów. Dzięki temu koszt wirtualnych desktopów może być zbliżony do maszyn fizycznych.
• VMware przy użyciu jednego, zintegrowanego rozwiązania oferuje centralne zarządzanie komputerami wirtualnymi, fizycznymi i prywatnymi pracowników (BYOD). Za pomocą uaktualnionego narzędzia VMware Mirage administratorzy IT mogą zbudować wymagany desktop, wyposażony w odpowiedni system operacyjny i aplikacje i - zależnie od potrzeb - dostarczać go użytkownikom w konkretnym dziale firmy lub w obrębie całej organizacji.
• VMware Horizon 6 daje pełny wgląd w swoje działania oraz ich automatyzację - od centrum danych do urządzenia końcowego. Nowe narzędzie VMware vCenter Operations for View przy użyciu jednej konsoli zapewnia monitorowanie kondycji poszczególnych elementów i ryzyka, proaktywne monitorowanie interakcji użytkownika oraz szczegółową diagnostykę - od centrum danych do urządzenia końcowego. Horizon 6 oferuje także automatyzację i samoobsługę, umożliwiając działom IT dostarczanie poszczególnym użytkownikom biznesowym wirtualnych desktopów i aplikacji na podstawie wbudowanych przepływów pracy i zautomatyzowanego provisioningu infrastruktury. To skonsolidowane zarządzanie i automatyzacja są zintegrowane z konsolą do zarządzania Cloud Automation Center, co ułatwia klientom z vCloud Suite rozpoczęcie pracy z Horizon 6.
• VMware Horizon 6 wprowadza nowy typ klienta, który bez najmniejszych problemów wpasowuje się w środowisko wirtualnych desktopów i aplikacji działających w chmurze hybrydowej, opartej na własnej infrastrukturze (on-premise), działającej w infrastrukturze dostawcy usług lub w ramach usługi VMware vCloud Hybrid Service, w każdym wypadku dostarczając użytkownikom tę samą wysoką wydajność i funkcjonalność. Ta elastyczność pozwala firmom wdrażać rozwiązanie Horizon 6 przy użyciu hybrydowego modelu chmury - jak najlepiej wykorzystując możliwości infrastruktury własnej i publicznej.

VMware Horizon jest dostępny w trzech edycjach:
Horizon View Standard Edition - zapewniającej prostą i wydajną wirtualizację desktopów
Horizon Advanced Edition - zapewniającej wirtualizację desktopów, wirtualizację aplikacji, wsparcie dla centrów danych definiowanych programowo dzięki VMware Virtual SAN, wraz z centralnym zarządzaniem obrazami i ujednoliconą przestrzenią roboczą do zarządzania aplikacjami i desktopami
Horizon Enterprise Edition - zapewniającej chmurowe rozwiązanie na potrzeby dostarczania desktopów i aplikacji z zaawansowanymi możliwościami automatyzacji i zarządzania, włączając w to pluginy dla vCenter Ops Management oraz vCO