Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat upraszcza integrację chmury hybrydowej i internetu rzeczy

Red HatRed Hat, dostawca rozwiązań open source, poinformował o dostępności Red Hat JBoss Fuse 6.1 i Red Hat JBoss A-MQ 6.1. Nowe rozwiązania rozszerzają i upraszczają wszystkie aspekty integracji, zarówno w środowiskach chmur prywatnych, publicznych oraz hybrydowych. Ułatwiają tworzenie i rozwijanie rozwiązań integracyjnych oraz zapewniają szeroką gamę opcji łączności.


Rosnąca presja spowodowana splotem różnych czynników - urządzeń mobilnych, usług chmurowych, technologii społecznościowych oraz dużych zbiorów danych (Big Data) - zwiększa strategiczne znaczenie integracji w przedsiębiorstwie. W miarę, jak internet rzeczy (Internet-of-Things, IoT) będzie nabierał charakteru masowego, środowiska IT staną się jeszcze bardziej rozproszone i zróżnicowane. JBoss Fuse i JBoss A-MQ pomogą przedsiębiorstwom przezwyciężyć problemy integracyjne i działać bardziej konkurencyjnie w tym nowym otoczeniu biznesowym.

"Integracja bywa trudnym zadaniem dla organizacji, których zasoby IT są rozproszone w środowiskach prywatnych, hybrydowych lub chmur publicznych. Naszym celem jest uproszczenie integracji oraz zapewnienie spójnych, niezawodnych i zgodnych operacyjnie połączeń między wszystkimi aspektami przedsiębiorstwa, a przez to uwolnienie wartości istniejących zasobów i zwiększenie tempa, w jakim wprowadza się innowacje" - powiedział Mike Piech, dyrektor generalny, Middleware, Red Hat.

JBoss Fuse to lekka, elastyczna, korporacyjna magistrala usług (ESB) o otwartym kodzie źródłowym, która opiera się na Apache Camel, implementacji najczęściej używanych wzorców integracji korporacyjnej (EIP). JBoss A-MQ to wysokowydajna platforma komunikacyjna o otwartym kodzie źródłowym oparta na Apache ActiveMQ. Jej niewielkie rozmiary i obsługa takich standardów, jak MQTT i AMQP, umożliwiają firmom niezawodne łączenie systemów i urządzeń przez Internet, a także zintegrowanie internetu rzeczy. Lekka architektura obu produktów pozwala organizacjom łatwiej wykorzystać istniejące zasoby.

Oto najważniejsze cechy JBoss Fuse 6.1 i JBoss A-MQ 6.1:
• Pełna obsługa AMQP 1.0. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) to standard, który pozwala łączyć ze sobą serwery i klientów komunikacyjnych różnych producentów. Eliminuje to jedną z ostatnich barier na drodze do uniwersalnej łączności, umożliwiając zbudowanie infrastruktury dla internetu rzeczy.
• Ogromna biblioteka konektorów. Dzięki implementacji faktycznego standardu EIP w Apache Camel, JBoss Fuse obecnie oferuje ponad 150 gotowych konektorów, które obsługują m.in. systemy klasy korporacyjnej (takie jak SAP), usługi programowe (na przykład salesforce.com), oraz serwisy społecznościowe (m.in. Twitter i Facebook).
• Ulepszone mechanizmy wysokiej dostępności. Ulepszony magazyn komunikatów dla brokerów, obecnie dostępny w wersji poglądowej (Developer Preview), zapewnia wysoką dostępność w modelu shared-nothing, a przez to eliminuje potrzebę używania współdzielonej pamięci masowej.
• Możliwość zarządzania procesami integracji. Zaktualizowana konsola administracyjna umożliwia nie tylko konfigurowanie brokerów komunikatów i zarządzanie nimi, ale również kontrolowanie poszczególnych procesów integracyjnych. Użytkownicy mogą uruchamiać, zatrzymywać, mierzyć i śledzić usługi integracyjne. Konsola unifikuje zarządzanie JBoss Fuse i JBoss A-MQ zarówno w implementacjach lokalnych, jak i chmurowych.

Usługi Red Hat JBoss xPaaS w środowisku OpenShift
W ramach wizji, która zakłada opracowanie zunifikowanej platformy do tworzenia i zarządzania kompleksowymi aplikacjami obejmującymi łączność internetową, harmonizację procesów oraz integrację, Red Hat udostępnił wersję Developer Preview JBoss Fuse 6.1 w OpenShift. Wersja ta pozwala użytkownikom zapoznać się z mechanizmami komunikacyjnymi i integracyjnymi rozwiązań Apache ActiveMQ i Apache Camel działających w środowisku „platforma jako usługa” (Platform-as-a-Service, PaaS). Używając JBoss Fuse w OpenShift, nagradzanym rozwiązaniu PaaS firmy RedHat, deweloperzy mogą tworzyć połączenia między aplikacjami chmurowymi i lokalnymi. Integracja w chmurze umożliwia kolejkowanie, przekształcanie i routing komunikatów, czyli funkcje podobne do tych, które oferują integracyjne usługi PaaS (iPaaS).

Źródło: Red Hat