Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport Mandiant M-Trends o zagrożeniach i atakach w 2013 r.

FireEyeFirma FireEye poinformowała o opublikowaniu piątego dorocznego raportu Mandiant M-Trends. W raporcie „Beyond the Breach”, opracowanym na podstawie analizy zaawansowanych zagrożeń wykrytych w 2013 r., podsumowano szczegółowo metody stosowane przez cyberprzestępców w celu złamania zabezpieczeń oraz kradzieży firmowych danych. Zaawansowane ataki pozostają niewykryte średnio przez 229 dni; tylko 1/3 przedsiębiorstw i instytucji udaje się wykryć włamania samodzielnie.


Raport zwraca też uwagę na nowych aktorów, wyłaniających się w branży globalnych cyberprzestępców, opisuje motywy ich działania, przykładowe cele ataków oraz rodzaje informacji, które chcą zdobyć.

"Trudno przecenić szybkość, z jaką cyberprzestępczość przekształciła się z niszowego problemu branży informatycznej, w utrapienie konsumentów i priorytetowe wyzwanie dla zarządów przedsiębiorstw. W ciągu minionego roku firma Mandiant obserwowała, że przedsiębiorstwa wprowadziły jedynie niewielkie udoskonalenia w swoich mechanizmach obrony przed atakami. Pozytywne jest to, że firmy szybciej wykrywają naruszenia zabezpieczeń, ale wciąż mają trudności w ich wykrywaniu we własnym zakresie. Naszym celem jest pokonanie tej bariery i dalsze wzmacnianie pozytywnych tendencji obserwowanych u naszych klientów" - powiedział Kevin Mandia, wiceprezes i dyrektor operacyjny firmy FireEye.

Oto niektóre z kluczowych wniosków raportu „Beyond the Breach” sformułowane w oparciu o incydenty bezpieczeństwa przeanalizowane przez Mandiant w 2013 roku:
• Coraz krótszy jest czas niezbędny do wykrycia naruszenia zabezpieczeń. Średnia liczba dni obecności atakujących w sieci ofiar przed ich wykryciem spadła z 243 dni w roku 2012 do 229 dni w roku 2013. Oznacza to dalszą poprawę w stosunku do 416 dni w roku 2011, choć mało pocieszający jest fakt, że przedsiębiorstwa i instytucje mogą wciąż przez lata nie zdawać sobie sprawy, że padły ofiarą skutecznego ataku. W 2013 roku najdłuższy stwierdzony czas takiej obecności atakującego w sieci ofiary, przed jego wykryciem, wynosił sześć lat i trzy miesiące!
• Większość przedsiębiorstw i instytucji musi jeszcze udoskonalić swoją zdolność do wykrywania włamań. W 2012 roku 37% organizacji wykryło włamania we własnym zakresie, natomiast w 2013 roku wskaźnik ten spadł do zaledwie 33%.
• Następstwem konfliktów politycznych są coraz częściej cyberataki skierowane przeciw przedsiębiorstwom i instytucjom prywatnym. W minionym roku Mandiant zareagowała na większą liczbę incydentów związanych z konfliktami politycznymi między krajami, w ramach których dokonano cyberataków skierowanych przeciw sektorowi prywatnemu. W szczególności Mandiant zareagowała na incydenty, w ramach których Syryjska Armia Elektroniczna (Syrian Electronic Army - SEA) złamała zabezpieczenia zewnętrznych serwisów internetowych i kont społecznościowych przedsiębiorstw i instytucji prywatnych, mając głównie na celu podniesienie poziomu ich świadomości na temat politycznych powodów swoich działań.
• Wiadomości e-mail wysłane w ramach ataków typu phishing najczęściej bazowały na zaufaniu do działów informatyki. W treści 44% odnotowanych phishingowych wiadomości e-mail próbowano się podszyć pod działy informatyki atakowanych przedsiębiorstw i instytucji. Zdecydowana większość tych wiadomości e-mail została wysłana we wtorek, środę lub czwartek.
• Podejrzani cyberprzestępcy z Iranu przeprowadzają rozpoznanie w sektorze energetycznym i w administracji publicznej różnych państw. Liczne dochodzenia w firmach z sektora energetycznego i agencjach rządowych wielu państw dotyczące podejrzanych sieciowych działań rozpoznawczych prowadzonych z Iranu świadczą o tym, że cyberprzestępcy z tego kraju aktywnie angażują się w działalność szpiegowską. Mimo tego, że podejrzani cyberprzestępcy z Iranu wydają się mniej sprawni niż ich odpowiednicy z innych krajów, nadal testują i rozwijają swoje umiejętności.

Pełna wersja raportu Mandiant M-trends jest dostępna na stronie
www.mandiant.com/m-trends2014.

Źródło: FireEye