Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport Mandiant M-Trends o zagrożeniach i atakach w 2013 r.

FireEyeFirma FireEye poinformowała o opublikowaniu piątego dorocznego raportu Mandiant M-Trends. W raporcie „Beyond the Breach”, opracowanym na podstawie analizy zaawansowanych zagrożeń wykrytych w 2013 r., podsumowano szczegółowo metody stosowane przez cyberprzestępców w celu złamania zabezpieczeń oraz kradzieży firmowych danych. Zaawansowane ataki pozostają niewykryte średnio przez 229 dni; tylko 1/3 przedsiębiorstw i instytucji udaje się wykryć włamania samodzielnie.


Raport zwraca też uwagę na nowych aktorów, wyłaniających się w branży globalnych cyberprzestępców, opisuje motywy ich działania, przykładowe cele ataków oraz rodzaje informacji, które chcą zdobyć.

"Trudno przecenić szybkość, z jaką cyberprzestępczość przekształciła się z niszowego problemu branży informatycznej, w utrapienie konsumentów i priorytetowe wyzwanie dla zarządów przedsiębiorstw. W ciągu minionego roku firma Mandiant obserwowała, że przedsiębiorstwa wprowadziły jedynie niewielkie udoskonalenia w swoich mechanizmach obrony przed atakami. Pozytywne jest to, że firmy szybciej wykrywają naruszenia zabezpieczeń, ale wciąż mają trudności w ich wykrywaniu we własnym zakresie. Naszym celem jest pokonanie tej bariery i dalsze wzmacnianie pozytywnych tendencji obserwowanych u naszych klientów" - powiedział Kevin Mandia, wiceprezes i dyrektor operacyjny firmy FireEye.

Oto niektóre z kluczowych wniosków raportu „Beyond the Breach” sformułowane w oparciu o incydenty bezpieczeństwa przeanalizowane przez Mandiant w 2013 roku:
• Coraz krótszy jest czas niezbędny do wykrycia naruszenia zabezpieczeń. Średnia liczba dni obecności atakujących w sieci ofiar przed ich wykryciem spadła z 243 dni w roku 2012 do 229 dni w roku 2013. Oznacza to dalszą poprawę w stosunku do 416 dni w roku 2011, choć mało pocieszający jest fakt, że przedsiębiorstwa i instytucje mogą wciąż przez lata nie zdawać sobie sprawy, że padły ofiarą skutecznego ataku. W 2013 roku najdłuższy stwierdzony czas takiej obecności atakującego w sieci ofiary, przed jego wykryciem, wynosił sześć lat i trzy miesiące!
• Większość przedsiębiorstw i instytucji musi jeszcze udoskonalić swoją zdolność do wykrywania włamań. W 2012 roku 37% organizacji wykryło włamania we własnym zakresie, natomiast w 2013 roku wskaźnik ten spadł do zaledwie 33%.
• Następstwem konfliktów politycznych są coraz częściej cyberataki skierowane przeciw przedsiębiorstwom i instytucjom prywatnym. W minionym roku Mandiant zareagowała na większą liczbę incydentów związanych z konfliktami politycznymi między krajami, w ramach których dokonano cyberataków skierowanych przeciw sektorowi prywatnemu. W szczególności Mandiant zareagowała na incydenty, w ramach których Syryjska Armia Elektroniczna (Syrian Electronic Army - SEA) złamała zabezpieczenia zewnętrznych serwisów internetowych i kont społecznościowych przedsiębiorstw i instytucji prywatnych, mając głównie na celu podniesienie poziomu ich świadomości na temat politycznych powodów swoich działań.
• Wiadomości e-mail wysłane w ramach ataków typu phishing najczęściej bazowały na zaufaniu do działów informatyki. W treści 44% odnotowanych phishingowych wiadomości e-mail próbowano się podszyć pod działy informatyki atakowanych przedsiębiorstw i instytucji. Zdecydowana większość tych wiadomości e-mail została wysłana we wtorek, środę lub czwartek.
• Podejrzani cyberprzestępcy z Iranu przeprowadzają rozpoznanie w sektorze energetycznym i w administracji publicznej różnych państw. Liczne dochodzenia w firmach z sektora energetycznego i agencjach rządowych wielu państw dotyczące podejrzanych sieciowych działań rozpoznawczych prowadzonych z Iranu świadczą o tym, że cyberprzestępcy z tego kraju aktywnie angażują się w działalność szpiegowską. Mimo tego, że podejrzani cyberprzestępcy z Iranu wydają się mniej sprawni niż ich odpowiednicy z innych krajów, nadal testują i rozwijają swoje umiejętności.

Pełna wersja raportu Mandiant M-trends jest dostępna na stronie
www.mandiant.com/m-trends2014.

Źródło: FireEye