Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Obawa o bzpieczeństwo spowalnia rozpowszechnianie BYOD w Europie

BYODFirma Oracle zleciła przeprowadzenie w 700 przedsiębiorstwach europejskich badań na temat wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych (Bring Your Own Device - BYOD), które miały zakończyć się określeniem tzw. europejskiego indeksu BYOD Oracle. W wielu regionach obserwuje się opór przed wdrażaniem tego podejścia, spowodowany głównie obawą o bezpieczeństwo danych biznesowych zapisanych w urządzeniach, tożsamości użytkowników oraz aplikacji.


Przedsiębiorstwa, które wdrożyły podejście BYOD mogą czerpać z tego korzyści - odnotowuje się w nich niższe koszty infrastruktury informatycznej oraz większą wydajność użytkowników niż w przedsiębiorstwach, które na taki ruch się nie zdecydowały. Dostępne dzisiaj rozwiązania oferują zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa urządzeń firmowych i osobistych, upraszczając jednocześnie ich obsługę. Przedsiębiorstwa mogą zapewnić dostęp do danych korporacyjnych z poziomu urządzeń użytkowników dzięki bardziej szczegółowej kontroli - możliwej w wyniku odizolowania danych korporacyjnych od osobistych. Zapewniają w ten sposób bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych oraz nadzór nad nimi.

W raporcie Oracle European BYOD Index zamieszczono kilka zaskakujących danych:
• Niemal połowa (44%) firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
• Kolejne 29% firm zezwala na korzystanie z tego podejścia jedynie pracownikom wyższego szczebla.
• 22% firm całkowicie zabrania przechowywania danych lub informacji przedsiębiorstwa na urządzeniach prywatnych, a 20% w ogóle nie wprowadziło żadnych zasad w tej kwestii.
• Największą obawę przedsiębiorstw budzi kwestia bezpieczeństwa informacji - 45% respondentów obawia się o bezpieczeństwo urządzeń, 53% o bezpieczeństwo aplikacji, a 63% o bezpieczeństwo danych.
• Ponad połowa firm nie zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych prywatnych smartfonów.

Z badań wynika również, że wiele z tych obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające:
• 37% respondentów nigdy nie słyszało o konteneryzacji (oddzieleniu danych firmy od danych osobistych).
• 22% nigdy nie słyszało o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi.
• Niemal jedna trzecia nie korzysta z żadnej formy zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Firmy, które wdrożyły podejście BYOD, mają bardziej ujednolicony wgląd w sytuację, dopuszczając także do wykorzystywania w celach służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Firmy te zdołały skutecznie rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian w kolejnych etapach wdrażania podejścia BYOD.

Zwolennicy i przeciwnicy podejścia BYOD
Uczestnicy badania podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników wprowadzania programów BYOD.
• 83% zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73% przeciwników nie zezwala na wykorzystywanie w tym celu smartfonów.
• Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6% zwolenników:
• 86% przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, podczas gdy obawy takie wyraziło jedynie 21% zwolenników.
• 65% przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7% zwolenników.
• Zwolennicy znają dostępne technologie: na przykład niemal 80% z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12% przeciwników.
• Zwolennicy są przygotowani na zmiany: ponad dwie trzecie z nich albo akceptuje potrzebę wdrażania zmian, albo dostrzega, że sytuacja na rynku staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy poglądy takie podziela jedynie 11% przeciwników.

Rozbieżności między krajami i branżami europejskimi
Do krajów o największym wskaźniku akceptacji dla podejścia BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria - indeks BYOD wynosi w nich odpowiednio 5,65 i 5,32.

Za największy problem model BYOD uważają Hiszpania i Portugalia oraz Włochy - wspólny indeks BYOD dla dwóch pierwszych spośród nich wynosi 3,87, a dla Włoch - 4,05. W krajach tych występuje również największy odsetek przeciwników podejścia BYOD.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła branża telekomunikacyjna, dla której indeks ma wartość 6,98, natomiast tuż za nią znalazła się branża mediów z indeksem 6,43. Na drugim krańcu skali znalazła się branża usług finansowych z indeksem 3,96 oraz sektor publiczny, dla którego indeks wynosi zaledwie 3,31.

"Wydaje się, że kwestia bezpieczeństwa skłoniła wiele przedsiębiorstw w Europie do sprzeciwu wobec podejścia BYOD i do oporu przed jego przyjęciem. Jednak technologie takie jak kompleksowe szyfrowanie, konteneryzacja oraz zarządzanie urządzeniami i aplikacjami, zintegrowane z ujednoliconym korporacyjnym magazynem tożsamości, mogą zapewnić bezpieczeństwo środowiska, w którym można wykorzystywać urządzenia prywatne do celów służbowych oraz urządzenia służbowe do celów osobistych (Corporate Owned Personal Enabled - COPE). Wszystkie te możliwości udostępnia dziś oferta rozwiązań mobilnych Oracle, które wdrożyło już wielu klientów z listy Global Fortune 100. Ważne jest, aby osoby zainteresowane wdrożeniem modelu BYOD uświadomiły to pracownikom i dyrekcji swoich firm. Powinno to zaowocować radykalnym wzrostem liczby przedsiębiorstw europejskich czerpiących korzyści z takiego podejścia" - powiedział Suhas Uliyar, wiceprezes Oracle i szef działu Mobile Strategy Product Management.

Źródło: Oracle

Logowanie i rejestracja