Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Obawa o bzpieczeństwo spowalnia rozpowszechnianie BYOD w Europie

BYODFirma Oracle zleciła przeprowadzenie w 700 przedsiębiorstwach europejskich badań na temat wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych (Bring Your Own Device - BYOD), które miały zakończyć się określeniem tzw. europejskiego indeksu BYOD Oracle. W wielu regionach obserwuje się opór przed wdrażaniem tego podejścia, spowodowany głównie obawą o bezpieczeństwo danych biznesowych zapisanych w urządzeniach, tożsamości użytkowników oraz aplikacji.


Przedsiębiorstwa, które wdrożyły podejście BYOD mogą czerpać z tego korzyści - odnotowuje się w nich niższe koszty infrastruktury informatycznej oraz większą wydajność użytkowników niż w przedsiębiorstwach, które na taki ruch się nie zdecydowały. Dostępne dzisiaj rozwiązania oferują zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa urządzeń firmowych i osobistych, upraszczając jednocześnie ich obsługę. Przedsiębiorstwa mogą zapewnić dostęp do danych korporacyjnych z poziomu urządzeń użytkowników dzięki bardziej szczegółowej kontroli - możliwej w wyniku odizolowania danych korporacyjnych od osobistych. Zapewniają w ten sposób bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych oraz nadzór nad nimi.

W raporcie Oracle European BYOD Index zamieszczono kilka zaskakujących danych:
• Niemal połowa (44%) firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
• Kolejne 29% firm zezwala na korzystanie z tego podejścia jedynie pracownikom wyższego szczebla.
• 22% firm całkowicie zabrania przechowywania danych lub informacji przedsiębiorstwa na urządzeniach prywatnych, a 20% w ogóle nie wprowadziło żadnych zasad w tej kwestii.
• Największą obawę przedsiębiorstw budzi kwestia bezpieczeństwa informacji - 45% respondentów obawia się o bezpieczeństwo urządzeń, 53% o bezpieczeństwo aplikacji, a 63% o bezpieczeństwo danych.
• Ponad połowa firm nie zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych prywatnych smartfonów.

Z badań wynika również, że wiele z tych obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające:
• 37% respondentów nigdy nie słyszało o konteneryzacji (oddzieleniu danych firmy od danych osobistych).
• 22% nigdy nie słyszało o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi.
• Niemal jedna trzecia nie korzysta z żadnej formy zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Firmy, które wdrożyły podejście BYOD, mają bardziej ujednolicony wgląd w sytuację, dopuszczając także do wykorzystywania w celach służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Firmy te zdołały skutecznie rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian w kolejnych etapach wdrażania podejścia BYOD.

Zwolennicy i przeciwnicy podejścia BYOD
Uczestnicy badania podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników wprowadzania programów BYOD.
• 83% zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73% przeciwników nie zezwala na wykorzystywanie w tym celu smartfonów.
• Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6% zwolenników:
• 86% przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, podczas gdy obawy takie wyraziło jedynie 21% zwolenników.
• 65% przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7% zwolenników.
• Zwolennicy znają dostępne technologie: na przykład niemal 80% z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12% przeciwników.
• Zwolennicy są przygotowani na zmiany: ponad dwie trzecie z nich albo akceptuje potrzebę wdrażania zmian, albo dostrzega, że sytuacja na rynku staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy poglądy takie podziela jedynie 11% przeciwników.

Rozbieżności między krajami i branżami europejskimi
Do krajów o największym wskaźniku akceptacji dla podejścia BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria - indeks BYOD wynosi w nich odpowiednio 5,65 i 5,32.

Za największy problem model BYOD uważają Hiszpania i Portugalia oraz Włochy - wspólny indeks BYOD dla dwóch pierwszych spośród nich wynosi 3,87, a dla Włoch - 4,05. W krajach tych występuje również największy odsetek przeciwników podejścia BYOD.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła branża telekomunikacyjna, dla której indeks ma wartość 6,98, natomiast tuż za nią znalazła się branża mediów z indeksem 6,43. Na drugim krańcu skali znalazła się branża usług finansowych z indeksem 3,96 oraz sektor publiczny, dla którego indeks wynosi zaledwie 3,31.

"Wydaje się, że kwestia bezpieczeństwa skłoniła wiele przedsiębiorstw w Europie do sprzeciwu wobec podejścia BYOD i do oporu przed jego przyjęciem. Jednak technologie takie jak kompleksowe szyfrowanie, konteneryzacja oraz zarządzanie urządzeniami i aplikacjami, zintegrowane z ujednoliconym korporacyjnym magazynem tożsamości, mogą zapewnić bezpieczeństwo środowiska, w którym można wykorzystywać urządzenia prywatne do celów służbowych oraz urządzenia służbowe do celów osobistych (Corporate Owned Personal Enabled - COPE). Wszystkie te możliwości udostępnia dziś oferta rozwiązań mobilnych Oracle, które wdrożyło już wielu klientów z listy Global Fortune 100. Ważne jest, aby osoby zainteresowane wdrożeniem modelu BYOD uświadomiły to pracownikom i dyrekcji swoich firm. Powinno to zaowocować radykalnym wzrostem liczby przedsiębiorstw europejskich czerpiących korzyści z takiego podejścia" - powiedział Suhas Uliyar, wiceprezes Oracle i szef działu Mobile Strategy Product Management.

Źródło: Oracle