Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix - wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2013 rok

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz pełny rok fiskalny, zakończony 31 grudnia 2013 roku. W czwartym kwartale 2013 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 802 milionów USD, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu do 740 milionów USD, uzyskanych w czwartym kwartale 2012 roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował przychody w wysokości 2,92 miliarda USD, co stanowi wzrost o 13 procent w stosunku do 2012 r.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2013 roku wyniósł 139 milionów USD lub 0,74 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 114 milionów USD lub 0,60 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 340 milionów USD lub 1,80 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 353 milionów USD lub 1,86 USD na rozwodnioną akcję w 2012 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w czwartym kwartale tego roku 195 milionów USD lub 1,04 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 169 milionów USD lub 0,90 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 568 milionów USD lub 3,02 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 543 milionów USD lub 2,87 USD na rozwodnioną akcję w 2012 roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Widzimy wzrost zainteresowania naszymi rozwiązaniami sieciowymi i to nie tylko w ostatnim kwartale ale w całym ubiegłym roku. W zakresie mobilności, nasze rozwiązanie XenMobile, pomimo iż jest stosunkowo nowe na rynku, również cieszy się sporym zainteresowaniem. Jesteśmy dobrze przygotowani no ty, by pomóc naszym klientom stać się bardziej mobilnymi organizacjami, poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz usług chmurowych do budowy i zarządzania bezpiecznymi, mobilnymi środowiskami pracy" - powiedział David Henshall, pełniący obowiązki dyrektora generalnego w Citrix.

Ponadto Citrix ogłosił, że Mark B. Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix powróci na swoje stanowisko po wcześniej ogłoszonym urlopie. Mark Templeton zamierza przejść na emeryturę w przyszłym roku, wraz z oficjalnym ogłoszeniem jego następcy. Zarząd Citrix powołał specjalny zespół, który ma zająć się procesem wyłaniania nowego CEO firmy.

David J. Henshal, który do tej pory pełnił obowiązki dyrektora generalnego został awansowany na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych i zachowa część obowiązków, nałożonych na niego podczas nieobecności M. Templetona. Henshall będzie nadal pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego, odpowiedzialnego za wszystkie kwestie finansowe firmy.

"Chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla zarządu za umożliwienie mi spędzenia odpowiedniej ilości czasu w gronie moich najbliższych i wsparcia mojej rodziny. Pozostanę w pełni zaangażowany w sprawy Citrix do czasu, aż mój następca zostanie wyłoniony i zmiana na stanowisku CEO będzie zakończona" - powiedział Mark Templeton.

Najważniejsze informacje finansowe za czwarty kwartał 2013 roku
W porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o pół procenta
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 13 procent
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 11 procent
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 28 procent
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 14 procent, w Ameryce o 8 procent, a w regionie Pacyfiku spadły o 12 procent
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 1,2 miliarda USD z 31 grudnia 2012 roku, co stanowi wzrost o 18 procent,
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 230 milionów USD, w porównaniu do 227 milionów USD w czwartym kwartale 2012 roku
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 20 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 30 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• W tym okresie firma wykupiła 4,4 miliona akcji przy średniej cenie 57.84 USD

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2013 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2012 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 16 procent
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 17 procent
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 14 procent, w Ameryce o 14 procent, a w regionie Pacyfiku o 3 procent
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 928 milionów USD, w porównaniu do 819 milionów USD w 2012 roku
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 13 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• W tym okresie firma wykupiła 7 milionów akcji przy średniej cenie 62.40 USD

Źródło: Citrix