Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix - wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2013 rok

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz pełny rok fiskalny, zakończony 31 grudnia 2013 roku. W czwartym kwartale 2013 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 802 milionów USD, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu do 740 milionów USD, uzyskanych w czwartym kwartale 2012 roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował przychody w wysokości 2,92 miliarda USD, co stanowi wzrost o 13 procent w stosunku do 2012 r.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2013 roku wyniósł 139 milionów USD lub 0,74 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 114 milionów USD lub 0,60 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 340 milionów USD lub 1,80 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 353 milionów USD lub 1,86 USD na rozwodnioną akcję w 2012 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w czwartym kwartale tego roku 195 milionów USD lub 1,04 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 169 milionów USD lub 0,90 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2013 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 568 milionów USD lub 3,02 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 543 milionów USD lub 2,87 USD na rozwodnioną akcję w 2012 roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Widzimy wzrost zainteresowania naszymi rozwiązaniami sieciowymi i to nie tylko w ostatnim kwartale ale w całym ubiegłym roku. W zakresie mobilności, nasze rozwiązanie XenMobile, pomimo iż jest stosunkowo nowe na rynku, również cieszy się sporym zainteresowaniem. Jesteśmy dobrze przygotowani no ty, by pomóc naszym klientom stać się bardziej mobilnymi organizacjami, poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz usług chmurowych do budowy i zarządzania bezpiecznymi, mobilnymi środowiskami pracy" - powiedział David Henshall, pełniący obowiązki dyrektora generalnego w Citrix.

Ponadto Citrix ogłosił, że Mark B. Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix powróci na swoje stanowisko po wcześniej ogłoszonym urlopie. Mark Templeton zamierza przejść na emeryturę w przyszłym roku, wraz z oficjalnym ogłoszeniem jego następcy. Zarząd Citrix powołał specjalny zespół, który ma zająć się procesem wyłaniania nowego CEO firmy.

David J. Henshal, który do tej pory pełnił obowiązki dyrektora generalnego został awansowany na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych i zachowa część obowiązków, nałożonych na niego podczas nieobecności M. Templetona. Henshall będzie nadal pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego, odpowiedzialnego za wszystkie kwestie finansowe firmy.

"Chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla zarządu za umożliwienie mi spędzenia odpowiedniej ilości czasu w gronie moich najbliższych i wsparcia mojej rodziny. Pozostanę w pełni zaangażowany w sprawy Citrix do czasu, aż mój następca zostanie wyłoniony i zmiana na stanowisku CEO będzie zakończona" - powiedział Mark Templeton.

Najważniejsze informacje finansowe za czwarty kwartał 2013 roku
W porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o pół procenta
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 13 procent
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 11 procent
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 28 procent
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 14 procent, w Ameryce o 8 procent, a w regionie Pacyfiku spadły o 12 procent
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 1,2 miliarda USD z 31 grudnia 2012 roku, co stanowi wzrost o 18 procent,
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 230 milionów USD, w porównaniu do 227 milionów USD w czwartym kwartale 2012 roku
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 20 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 30 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• W tym okresie firma wykupiła 4,4 miliona akcji przy średniej cenie 57.84 USD

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2013 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2012 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 16 procent
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 17 procent
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 14 procent, w Ameryce o 14 procent, a w regionie Pacyfiku o 3 procent
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 928 milionów USD, w porównaniu do 819 milionów USD w 2012 roku
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 13 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji
• W tym okresie firma wykupiła 7 milionów akcji przy średniej cenie 62.40 USD

Źródło: Citrix