Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Przestrzeń dla Big Data

Big DataCentrum przetwarzania danych to z pewnością właściwe miejsce dla dużych zbiorów wirtualnych zasobów. Jaką rolę w relacjach Data Center z klientami pełni zjawisko Big Data? W rozmaitych, mniej lub bardziej specjalistycznych prezentacjach i opisach tego zjawiska, podkreśla się jednak, że wykracza ono znacznie poza obszar gromadzenia terabajtów czy zettabajtów informacji.


Opanować
Nieprawdopodobna ilość wirtualnych danych powstających we współczesnych firmach, korporacjach czy instytucjach, sprawia, że zagadnienie związku Big Data z ich prawidłowym funkcjonowaniem jest bardzo na czasie. Olbrzymie zróżnicowanie, duża dynamika zmienności i kwestia wartości przetwarzanych zasobów to elementy wskazywane jako typowe właśnie dla Big Data. I choć w dalszym ciągu zakres tego pojęcia jest przedmiotem dyskusji, trudno polemizować z samym faktem złożoności problemu. Różnorakie, pochodzące z wielu źródeł dane przepływają nieustannie z ogromną szybkością, często w sposób nieusystematyzowany, co bardzo ogranicza możliwości efektywnego zarządzania nimi, a tym samym utrudnia codzienną pracę (zwłaszcza rozbudowanych organizacji). W kontekście usług Cloud Computing, od precyzyjnej definicji ważniejszy jest praktyczny wymiar zastosowania ich w tej wielowymiarowej rzeczywistości.

Wykorzystać
"Big Data należy do najważniejszych aktualnych wyzwań dla centrów przetwarzania danych. Tradycyjne rozwiązania często nie są w stanie efektywnie organizować, zarządzać  i przetwarzać dynamicznie rosnących zasobów, które powinny być w każdej chwili dostępne i użyteczne dla użytkowników" - podkreśla Elżbieta Zdrojewska z toruńskiego Exea Data Center. Ideą funkcjonowania nowoczesnych Data Center jest nie tylko sprawne archiwizowanie tego strumienia informacji, lecz również uczynienie z niego efektywnego narzędzia pracy. Cloud Computing daje możliwość przetwarzania ogromnych baz danych. Dzięki temu w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie z terabajtowych zbiorów wyciągnąć konkretne, interesujące nas informacje (jak choćby statystyki dotyczące użytkowników strony internetowej) i szybko reagować np. na zmieniającą się sytuację rynkową. W ramach udostępniania rozlicznych usług w chmurze obliczeniowej, specjalistyczne jednostki oferują klientom wydajną platformę dla takich obszernych zbiorów. Ważne, by opierała się ona na pewnych podstawowych filarach:

Serwery oraz infrastruktura IT - Dostarczenie niezbędnej przestrzeni magazynowej i zaawansowanych technologii dla obsługi Big Data;
Bezpieczeństwo - Zaplecze technologiczne i systemy ochrony gwarantujące nienaruszalność danych oraz nieprzerwany dostęp do nich wyłącznie upoważnionych użytkowników;
Dostępność - Funkcjonalny Backup i realizacja pozostałych usług Cloud, umożliwiające pracę na zasobach z dowolnej lokalizacji i  urządzeń z dostępem do Internetu;
Technologie - Sprzęt i oprogramowanie odpowiadające najnowszym rynkowym wymaganiom;
Usługi - Elastyczna oferta uwzględniająca indywidualne zapotrzebowanie użytkowników na różne parametry i usługi (np. na wirtualne data center, serwery dedykowane, rozwiązania hybrydowe);
Aplikacje - Dostępność oprogramowania (w modelu SaaS) optymalizującego korzystanie z zasobów w chmurze obliczeniowej;
Skalowalność - Uwzględnienie perspektyw rozwoju zapotrzebowania na zakres obsługi IT;
Kadra - Stałe wsparcie merytoryczne i opieka profesjonalnych administratorów systemów.

Źródło: pointb