Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Citrix - mobilność wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

CitrixCitrix Systems przeprowadził dwa niezależne badania, które miały na celu zbadanie mobilnych strategii firm na świecie oraz porównanie ich z wynikami badania przeprowadzonego w Polsce. Wyniki obydwu badań i rzucają światło na postrzeganie mobilności (w tym trendu BYOD), jej znaczenie dla firm oraz jej wpływ na zwiększanie elastyczności i produktywności. Mobilność w polskich firmach ilustruje poniższa infografika.


Pierwsze badanie, zlecone przez Citrix firmie badawczej Vanson Bourne obejmowało 1700 osób podejmujących decyzje IT z 17 krajów. Respondentów zapytano o korzyści i trudności związane z wdrażaniem inicjatyw mobilnych, bieżącą politykę wobec urządzeń mobilnych oraz o wpływ konsumeryzacji IT i trendu BYOD na ich działalność biznesową. Porównawcze badanie w Polsce zostało przeprowadzone przez firmę PMR Research i obejmowało respondentów z 300 dużych i średnich firm w Polsce z różnych branż.

Infografika Citrix Mobilność w Polsce

Kliknij by zobaczyć infografikę

Najważniejsze priorytety mobilne.
Spośród zagranicznych organizacji, które wzięły udział w badaniu kilka inicjatyw wspierających mobilność jest uznawane z najbardziej priorytetowe dla ich działalności. Wśród nich najważniejsze to:
• Rozwój i wzrost wykorzystania aplikacji mobilnych - 45 procent,
• Wzrost zastosowania rozwiązań do udostępniania plików oraz do współpracy - 44 procent,
• Poprawa wydajności i dostępności sieci - 43 procent,
• Większe zastosowanie technologii do zarządzania urządzeniami mobilnymi (rozwiązania MDM) - 42 procent oraz aplikacjami mobilnymi (rozwiązania MAM) - 39 procent,
• Większe zastosowanie aplikacji SaaS/Web umożliwiających dostęp do zasobów przy pomocy urządzeń mobilnych - 38 procent,
• Lepsze bezpieczeństwo poprzez usprawnienie wdrażania aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego oraz potrzebnych „łatek” - 37 procent,

Z kolei polskie firmy za najbardziej priorytetowe uznają:
• Lepsze bezpieczeństwo poprzez usprawnienie wdrażania aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego oraz potrzebnych „łatek” - 52 procent,
• Poprawę wydajności i dostępności sieci - 47 procent,
• Zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego dla urządzeń mobilnych - 40 procent,
• Wzrost zastosowania rozwiązań do udostępniania plików oraz do współpracy - 35 procent,
• Utworzenie polityki firmy dotyczącej pracy zdalnej / elastycznego czasu pracy - 30 procent,
• Stworzenie polityki dotyczącej własności urządzeń/ odpowiedzialności za nie - 29 procent,
• Rozwój i wzrost wykorzystania aplikacji mobilnych - 28 procent,
• Większe zastosowanie technologii do zarządzania aplikacjami mobilnymi (rozwiązania MAM) - 25 procent oraz urządzeniami mobilnymi (rozwiązania MDM) - 22 procent,

Określenie priorytetów przekłada się na postrzeganie odpowiednich korzyści z zastosowania mobilnych rozwiązań przez pracowników firm i pracy w bardziej mobilnej organizacji. Wśród najważniejszych z nich zagraniczni respondenci wymieniają: większą produktywność (54 procent), większą elastyczność pracy (52 procent), możliwość spędzania większej ilości czasu z klientami i szybsze reagowanie na ich potrzeby (46 procent), lepszą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz większą satysfakcję zawodową (obydwie wartości po 43 procent), a także zredukowanie czasu poświęcanego na dojazd do pracy (41 procent).
 
Z kolei polscy pracownicy za najważniejsze korzyści postrzegają: większą elastyczność pracy (80 procent), większą produktywność (55 procent), możliwość spędzania większej ilości czasu z klientami i szybsze reagowanie na ich potrzeby (50 procent), większą satysfakcję zawodową (44 procent), brak konieczności pracy w określonych godzinach (40 procent) oraz redukcję czasu poświęcanego na dojazd do niej (34 procent).

Wykorzystywanie urządzeń osobistych do celów zawodowych (Bring Your Own Device) oraz formalne strategie w zakresie BYOD.
Wśród zagranicznych firm BYOD staje się coraz bardziej popularne - już teraz 38 procent firm pozwala na korzystanie z prywatnych urządzeń mobilnych do celów zawodowych w ramach oficjalnej polityki IT firmy, 20 procent zatwierdzi ją w ciągu najbliższych 12 miesięcy a 18 procent w przeciągu lub za ponad dwa lata. Z kolei wśród 11 procent firm trwają rozmowy na ten temat, a 3 procent nie ma na ten temat wiedzy. Zaledwie 12 procent z przebadanych firm twierdzi, że tego rodzaju strategia nie zostanie nigdy w niej zatwierdzona.

W przypadku polskich firm wynik ten jest nieco niższy - 13 procent firm już teraz pozwala na stosowanie tego rodzaju urządzeń w ramach oficjalnej strategii BYOD, kolejne 4 procent umożliwi ją w swojej organizacji w przeciągu roku, a następne 2 procent w przeciągu lub za ponad 2 lata. 31 procent wśród przebadanych respondentów twierdzi, że w ich organizacjach tego typu oficjalna polityka nigdy nie zostanie wprowadzona, 9 procent nie wie kiedy to nastąpi a kolejne 32 ma obiekcje czy w ogóle. Wśród 2 procent przebadanych organizacji trwają rozmowy na ten temat, a 7 procent nie ma na ten temat wiedzy.

Platformy mobilne.
Badania ujawniły, że zarówno polskie jak i zagraniczne firmy wspierają różnorodne platformy mobilne. Według zagranicznych respondentów najpopularniejszy jest Android - 72 procent twierdzi, że wspiera albo planuje wspierać tę platformę. Apple iOS wciąż cieszy się popularnością wśród 54 procent firm. Z kolei system Microsoft Windows 8 stał się popularniejszy niż Windows Mobile - 46 procent firm wspiera lub planuje wspierać pełny system operacyjny, a 32 procent wersję mobilną. BlackBerry jest wskazywany przez 35 procent firm.

Wśród polskich przedsiębiorstw Android to także platforma, ciesząca się największą popularnością - aż 68 procent firm wspiera lub planuje wspierać ten system. Na drugim miejscu jest Microsoft Windows 8 z 57 procentowym wynikiem, z kolei jego wersja mobilna jest stosowana wśród 37 procent firm. Apple iOS znajduje się na trzecim miejscu i jest lub będzie w najbliższym czasie wspierany przez 39 procent przedsiębiorstw. Na dalszych miejscach znajdują się takie platformy jak: BlackBerry z wynikiem 25 procent czy Symbian - 23 procent.

Przeszkody w mobilności.
Badania ujawniły również przeszkody, z jakimi zmagają się organizacje podczas wdrażania inicjatyw mobilnych. Zagraniczne organizacje wskazywały średnio trzy główne bariery. Najczęściej były to: brak zabezpieczeń dla nowych urządzeń i programów klienckich (38 procent); tradycyjne systemy, które nie nadają się do celów mobilnych (37 procent) oraz trudności związane ze wspieraniem wielu mobilnych systemów operacyjnych (36 procent).

Z kolei polskie przedsiębiorstwa najczęściej wskazują na występowanie innych priorytetów, z którymi muszą się zmagać (49 procent), drugim powodem są koszty wdrożenia (47 procent),  a także problemy związane ze wspieraniem wielu mobilnych systemów operacyjnych (36 procent). Polskie firmy wskazały również inne problemy (ogółem 37 procent), wśród których warto wymienić zbyt niską prędkość Internetu, kwestie związane z ochroną danych, wysokie koszty samych rozwiązań mobilnych, opór ze strony kadry kierowniczej czy też   bariery wynikające z określonej specyfiki firmy.

Ogólne ustalenia
Z obydwu badań wynika, że dla wielu firm mobilność stała się ważnym elementem ich funkcjonowania. Wiele organizacji rozpoznało jej biznesowe zalety i nauczyło się je wykorzystywać w swoich realiach biznesowych. Polskie firmy - choć nadal zmagają się z innymi priorytetami - również zdają sobie sprawę z wagi mobilności wiedząc, że jest ona coraz bardziej istotna nie tylko dla organizacji jako ogółu, ale także dla samych pracowników. To oni doceniają swobodę pracy w dowolnym miejscu i na każdym urządzeniu, co z kolei przekłada się na ich większą produktywność i satysfakcję.

Polskie badanie B2B zostało opracowane na zlecenie firmy Citrix przez firmę badawczą PMR Research na przełomie października i listopada 2013. Badanie miało za zadanie ukazać stopień mobilności polskich przedsiębiorstw oraz ich gotowość do zastosowania technologii mobilnych. Przeprowadzono je na grupie 300 dużych i średnich firm z różnych branż, wśród osób podejmujących decyzje IT lub zajmujących się tym obszarem.  Badanie przeprowadzone na zagranicznych respondentach zostało opracowane przez firmę Vanson Bourne na zlecenie Citrix. Jego zadaniem było uzyskanie ogólnego obrazu mobilności w biznesie i zbadanie stopnia gotowości firm oraz ich postawy wobec mobilności. Przeprowadzono je wśród 1700 osób podejmujących decyzje IT z 17 krajów. Odpowiedzi udzielili liderzy IT z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Indii, Brazylii, Rosji, Francji, Niemiec, Danii, Szwecji, Australii, Singapuru, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii i Tajwanu.

Źródło: Citrix