Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport DataCore: koszty pamięci masowej hamulcem dla wirtualizacji

DataCoreDataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, przeprowadził doroczną ankietę wśród profesjonalistów IT, odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem wirtualnym, która wykazała, że rozważają oni wirtualizację krytycznych aplikacji biznesowych, ale projekty często są wstrzymywane przez koszty związane z pamięciami masowymi i problemem uzyskani odpowiednio wysokiej wydajności.


Raport z przeprowadzonej już po raz trzeci ankiety "State of Virtualization Survey" wykazuje, że najczęściej poddawane konsolidacji są takie aplikacje jak SQL Server, Exchange, SharePoint, Oracle czy SAP. Jednocześnie problemy z włączeniem pamięci flash i dysków SSD do infrastruktury zniechęcają do wykorzystania tych szybkich nośników w wirtualnych środowiskach najbardziej wrażliwych na zbyt długie czasy reakcji oraz przy projektach wirtualizacji desktopów.

Główne wnioski z raportu:
• 44 proc. respondentów przyznało, że zbyt wysokie koszty związane z pamięciami masowymi były „poważną przeszkodą” lub „pewną przeszkodą” wpływającą na wirtualizację części ich zasobów. W 42 proc. ankietowanych firm uniemożliwiały też przeciwdziałanie spadkowi wydajności aplikacji.
• Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) stwierdziła, że budżety IT przeznaczone na pamięci masowe pozostały stabilne w 2013 r., jednak aż 20 proc. przyznało, że zostały zredukowane (w 2012 r. - tylko 14 proc.). Podczas gdy w 2012 r. w 38 proc. firm budżety przeznaczone na pamięci masowe wzrosły, w bieżącym roku takich firm jest już tylko 30 proc.
• Pamięci masowe wciąż stanowią największą część budżetów związanych z projektami wirtualizacyjnymi. Dotyczy to zarówno wirtualizacji serwerów, jak i desktopów. 52 proc. ankietowanych przyznało, że pamięci masowe stanowią ponad 25 proc. ich budżetu na wirtualizację.
• Firmy nie decydują się na rozwiązywanie problemów z infrastrukturą poprzez pamięci masowe dostępne w chmurze publicznej. Osiem na dziesięć z nich w ogóle nie korzysta z przestrzeni w chmurze publicznej, co jest to dość znaczące, szczególnie w kontekście ilości uwagi, która jest ostatnio poświęcana temu tematowi.
• Mimo ogromnej uwagi, którą branża przykłada do technologii pamięci flash, co drugi respondent przyznawał, że nie planuje użycia dysków SSD w prowadzonych projektach wirtualizacyjnych. Co więcej, blisko 60 proc. ankietowanych nie korzysta w ogóle z pamięci flash w swoich środowiskach pamięci masowych.

Ankieta "State of Virtualization Survey" została przeprowadzona w marcu 2013 r. 56 proc. respondentów reprezentowało firmy zatrudniające mniej niż 1000 pracowników, 23 proc. - od tysiąca do pięciu tysięcy pracowników, a 21 proc. - powyżej pięciu tysięcy. Wśród ankietowanych firm reprezentowanych było wiele branż, w tym usługi finansowe (11 proc.), służba zdrowia (12 proc.), sektor publiczny (13 proc.), przemysł (15 proc.), edukacja (13 proc.) i usługi IT (14 proc.).

Pełen raport znajduje się pod adresem:
http://pages.datacore.com/StateofVirtualizationSurvey.html

Źródło: DataCore Software