Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage data center

Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji
Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji

Współpraca z niewłaściwym dostawcą usług chmurowych może mieć swoje nieprzyjemne konsekwencje. Ważne jest by potencjalni klienci wiedzieli dokładnie na co się decydują wybierając chmurę obliczeniową. Migracja do chmury, to kluczowa decyzja biznesowa, niosąca ze sobą długoterminowe skutki. Jeżeli chcesz skorzystać z ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X
Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X

Po otwarciu źródeł .Net, wydaniu otwartego Visual Studio Code, udostępnieniu silnika Chakra Javascript, zapowiedzi wydania SQL Server dla systemów Linux i szerokiemu wsparciu maszyn wirtualnych z linuksami przez hypervisor Hyper-V i chmurę Azure, gigant z Redmond zrobił kolejny krok w stronę świata open source. Micr...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku

Certyfikacja IT stanowi niezbędny element w wielu obszarach. Chcąc aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, a certyfikacja jest jedną z metod pozwalających na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy. Posiadanie odpowiednich certyfikatów niejednokrotnie jest elementem wymaganym po...

Czytaj więcej...

XenServer ma 10 lat!
XenServer ma 10 lat!

Dokładnie 10 lat temu, końcem sierpnia 2006 roku firma XenSource, sponsorująca prace nad otwartoźródłowym hypervisorem Xen, wydała pierwszą komercyjną wersję produktu do wirtualizacji, skierowaną do firm każdej wielkości - XenEnterprise (nazwa kodowa 'Burbank') - bazującą na Xen 3.0.0.

Czytaj więcej...

Aktualności

Rekordowe przychody i zyski EMC za IV kwartał i cały rok finansowy 2012

EMCFirma EMC Corporation przedstawiła rekordowe wyniki finansowe za IV kwartał i za cały rok 2012. W IV kwartale firma osiągnęła rekordowe skonsolidowane przychody, zysk netto i zysk na akcję obliczane wg zasad GAAP i tradycyjnych.


Wyniki za cały rok finansowy 2012 również są znakomite - osiągnięto rekordowe przychody, zysk netto i zysk na akcję oraz przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i przepływy wolnych środków pieniężnych. Firma uzyskała także rekordowe marże brutto za IV kw. i za cały rok, obliczane wg zasad GAAP i tradycyjnych.
Przychody za IV kw. wyniosły 6,0 mld USD, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Liczony wg zasad GAAP zysk netto EMC za IV kw. wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 5%, do poziomu 870 mln USD. Średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad GAAP wzrósł w IV kw. w ujęciu rok do roku o 3%, do poziomu 0,39 USD. Zysk netto EMC za IV kw. liczony według zasad tradycyjnych wyniósł 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego. Średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad tradycyjnych wyniósł w IV kw. 0,54 USD, osiągając wzrost
o 10% w stosunku do poprzedniego roku.

Przychody za cały rok 2012 wyniosły 21,7 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczony wg zasad GAAP zysk netto EMC za rok 2012 wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 11%, do poziomu 2,7 mld USD, a średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad GAAP wzrósł do poziomu 1,23 USD, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Zysk netto EMC za rok 2012 liczony według zasad tradycyjnych wyniósł 3,8 mld USD, wzrósł więc o 11% w ujęciu rok do roku, a liczony według zasad tradycyjnych średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji wyniósł 1,70 USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyniki firmy za IV kw. i za cały rok liczone według zasad tradycyjnych obejmują korzyści z tytułu ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe przysługującej w USA w roku 2012.

"Firma EMC zakończyła rekordowy 2012 rok, osiągając w IV kw. po raz pierwszy w swojej historii przychody na poziomie 6 mld USD. Tak znakomite wyniki są efektem wysokiego poziomu naszych najnowocześniejszych produktów i usług, solidnego modelu operacyjnego i finansowego oraz konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Firma EMC umiejętnie wykorzystuje potencjał tego pełnego dynamicznych zmian i bogatego w możliwości okresu w historii branży informatycznej, stymulowanego przez korzyści oferowane przez cloud computing oraz obsługę wielkich zbiorów danych. Obszary te, wymagające priorytetowych wydatków na infrastrukturę informatyczną, stanowią główny przedmiot naszej strategii rozwojowej. Są to też segmenty rynku, w których firma EMC osiągnęła czołową pozycję i przewagę nad konkurencją" - powiedział Joe Tucci, prezes rady nadzorczej i dyrektor generalny EMC.

W IV kw. przychody ze sprzedaży platform sieciowej pamięci masowej z oferty EMC, która obejmuje platformy pamięci masowej EMC klasy wyższej i średniej, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6%. Przychody ze sprzedaży oferowanych przez EMC macierzy pamięci masowej Symmetrix wzrosły o 6% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży systemów pamięci masowej klasy średniej EMC wzrosły w ujęciu rok do roku o 5% - jest to efekt ciągłego silnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów NAS EMC z serii Isilon. Firma odnotowała także ciągłe silne zapotrzebowanie na oparte na technologii Flash rozwiązania do buforowania i rozwiązania pamięci masowej oparte na tej technologii.

Źródło: EMC