Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Rekordowe przychody i zyski EMC za IV kwartał i cały rok finansowy 2012

EMCFirma EMC Corporation przedstawiła rekordowe wyniki finansowe za IV kwartał i za cały rok 2012. W IV kwartale firma osiągnęła rekordowe skonsolidowane przychody, zysk netto i zysk na akcję obliczane wg zasad GAAP i tradycyjnych.


Wyniki za cały rok finansowy 2012 również są znakomite - osiągnięto rekordowe przychody, zysk netto i zysk na akcję oraz przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i przepływy wolnych środków pieniężnych. Firma uzyskała także rekordowe marże brutto za IV kw. i za cały rok, obliczane wg zasad GAAP i tradycyjnych.
Przychody za IV kw. wyniosły 6,0 mld USD, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Liczony wg zasad GAAP zysk netto EMC za IV kw. wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 5%, do poziomu 870 mln USD. Średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad GAAP wzrósł w IV kw. w ujęciu rok do roku o 3%, do poziomu 0,39 USD. Zysk netto EMC za IV kw. liczony według zasad tradycyjnych wyniósł 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego. Średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad tradycyjnych wyniósł w IV kw. 0,54 USD, osiągając wzrost
o 10% w stosunku do poprzedniego roku.

Przychody za cały rok 2012 wyniosły 21,7 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczony wg zasad GAAP zysk netto EMC za rok 2012 wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 11%, do poziomu 2,7 mld USD, a średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji liczony według zasad GAAP wzrósł do poziomu 1,23 USD, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Zysk netto EMC za rok 2012 liczony według zasad tradycyjnych wyniósł 3,8 mld USD, wzrósł więc o 11% w ujęciu rok do roku, a liczony według zasad tradycyjnych średni ważony zysk na akcję i ekwiwalent akcji wyniósł 1,70 USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyniki firmy za IV kw. i za cały rok liczone według zasad tradycyjnych obejmują korzyści z tytułu ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe przysługującej w USA w roku 2012.

"Firma EMC zakończyła rekordowy 2012 rok, osiągając w IV kw. po raz pierwszy w swojej historii przychody na poziomie 6 mld USD. Tak znakomite wyniki są efektem wysokiego poziomu naszych najnowocześniejszych produktów i usług, solidnego modelu operacyjnego i finansowego oraz konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Firma EMC umiejętnie wykorzystuje potencjał tego pełnego dynamicznych zmian i bogatego w możliwości okresu w historii branży informatycznej, stymulowanego przez korzyści oferowane przez cloud computing oraz obsługę wielkich zbiorów danych. Obszary te, wymagające priorytetowych wydatków na infrastrukturę informatyczną, stanowią główny przedmiot naszej strategii rozwojowej. Są to też segmenty rynku, w których firma EMC osiągnęła czołową pozycję i przewagę nad konkurencją" - powiedział Joe Tucci, prezes rady nadzorczej i dyrektor generalny EMC.

W IV kw. przychody ze sprzedaży platform sieciowej pamięci masowej z oferty EMC, która obejmuje platformy pamięci masowej EMC klasy wyższej i średniej, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6%. Przychody ze sprzedaży oferowanych przez EMC macierzy pamięci masowej Symmetrix wzrosły o 6% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży systemów pamięci masowej klasy średniej EMC wzrosły w ujęciu rok do roku o 5% - jest to efekt ciągłego silnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów NAS EMC z serii Isilon. Firma odnotowała także ciągłe silne zapotrzebowanie na oparte na technologii Flash rozwiązania do buforowania i rozwiązania pamięci masowej oparte na tej technologii.

Źródło: EMC