Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP Security Breach Management

HPFirma HP poinformowała o wprowadzeniu nowego zestawu usług zabezpieczających, umożliwiających przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa - HP Security Breach Management - zapewniające klientom kompleksowe podejście, do ochrony najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa.


Rozwiązanie HP Security Breach Management zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania naruszeniami bezpieczeństwa i umożliwia klientom zmniejszenie kosztów ochrony oraz uzyskanie pełniejszej kontroli nad sytuacją, umożliwia szybsze wykrywanie włamań, reagowanie na incydenty i maksymalne ograniczanie ich skutków. Ponadto oferuje szereg usług umożliwiających klientom:

• natychmiastowe powstrzymywanie ataków - HP Breach Response;
• opracowanie przejrzystego zestawu procedur zbierania i analizy dowodów po incydentach naruszenia bezpieczeństwa - HP Digital and Computer Forensic Services;
• przestrzeganie przepisów prawnych z myślą o ewentualnym postępowaniu śledczym i audytach po incydentach - HP e-Disclosure and e-Discovery Services;
• wykrywanie, rejestrację, sortowanie i filtrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem - HP Security Information and Event Management (SIEM);
• łagodzenie skutków utraty informacji - HP Data Recovery;
• możliwość reagowania na ataki zanim one nastąpią - HP Forensic Readiness Service.

"Wyeliminowanie przez przedsiębiorstwa przypadków naruszenia bezpieczeństwa jest prawie niemożliwe, ale mogą one kontrolować sposób, w jaki na nie reagują. Łącząc usługi i możliwości oprogramowania HP, rozwiązanie HP Breach Management umożliwia klientom monitorowanie zagrożeń i bieżące reagowanie na przypadki naruszenia zabezpieczeń oraz minimalizowanie ich skutków, z jednoczesnym przygotowywaniem się na następne ataki" - powiedział Andrzej Kawalec, dyrektor ds. technicznych w dziale usług bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw (Enterprise Security Services) HP.

Źródło: HP