Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Oracle wprowadza na rynek MySQL Cluster 7.2

OracleFirma Oracle poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży rozwiązania MySQL Cluster 7.2, przeznaczonego do obsługi najbardziej wymagających produktów i usług - internetowych i telekomunikacyjnych. Wsparcie dla wirtualizacji sprawia, że rozwiązanie MySQL Cluster nadaje się znakomicie do wdrażania szczególnie wymagających aplikacji internetowych i telekomunikacyjnych w chmurze.


MySQL Cluster 7.2 zaprojektowano w celu ekonomicznego zapewniania dostępności na poziomie 99,999%, wysokiej skalowalności zapisu oraz szybkiego czasu reakcji.

MySQL Cluster zapewnia dostęp z wykorzystaniem interfejsów SQL i NoSQL za pośrednictwem interfejsu programowania API Memcached - rozwiązanie to umożliwia obsługę zarówno operacji typu klucz-wartość, jak i złożonych zapytań SQL w ramach tej samej bazy danych.

Rozwiązanie MySQL Cluster 7.2 zapewnia również użytkownikom nawet 70-krotny wzrost wydajności obsługi złożonych zapytań oraz większą skalowalność środowisk złożonych z wielu centrów przetwarzania danych.

Firma Oracle poinformowała też o wprowadzeniu do sprzedaży oprogramowania MySQL Cluster Manager 1.1.4 - ta najnowsza wersja jeszcze bardziej ułatwia użytkowanie rozwiązania MySQL Cluster i administrowanie nim. Rozwiązanie MySQL Cluster 7.2 pozwala użytkownikom wdrażać rozproszoną, skalowalną bazę danych z obydwoma interfejsami - SQL i NoSQL - umożliwiając obsługę złożonych zapytań oraz transakcji wymagających dostępu do wielu tabel z gwarancją ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Użytkownicy mogą obsługiwać zarówno proste zapytania typu klucz-wartość, jak i złożone zapytania, w ramach tego samego zbioru danych, w tej samej bazie danych.

W rozwiązaniu MySQL Cluster 7.2 wprowadzono m.in. następujące rozszerzenia:
• Wyższa wydajność: adaptacyjna lokalizacja zapytań zapewnia obsługę złożonych zapytań nawet z 70-krotnie większą wydajnością. W rezultacie z możliwości rozwiązania MySQL Cluster może korzystać więcej aplikacji, takich jak na przykład aplikacje wykonujące w czasie rzeczywistym analizy aktualizowanych na bieżąco zbiorów danych.
• Większa elastyczność dzięki nowemu interfejsowi NoSQL: dostęp NoSQL do rozwiązania MySQL Cluster za pośrednictwem interfejsu programowania API Memcached pozwala użytkownikom przyspieszyć wykonywanie operacji odczytu i zapisu typu klucz-wartość.
• Większa skalowalność: klastry obejmujące wiele instancji umożliwiają lokalizowanie poszczególnych węzłów danych w różnych centrach przetwarzania danych, które mogą automatycznie współużytkować wspólne bazy danych. Synchroniczna replikacja pozwala zachować spójność i integralność danych w różnych ośrodkach, umożliwia też szybkie i automatyczne przełączanie awaryjne i odtwarzanie danych po awarii.
• Certyfikat zgodności z systemem Oracle VM: obsługa wirtualizacji sprawia, że rozwiązanie MySQL Cluster nadaje się znakomicie do wdrażania szczególnie wymagających aplikacji internetowych i telekomunikacyjnych w chmurze. Rozwiązanie MySQL Cluster posiada certyfikat zgodności operacyjnej z systemem Oracle VM, a także z systemami Oracle Linux i Oracle Solaris.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum