Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dla większości firm DevOps to wciąż czarna magia
Dla większości firm DevOps to wciąż czarna magia

Aż 81 proc. menadżerów IT na świecie uważa, że wytwarzanie oprogramowania metodyką DevOps w sposób znaczący ogranicza czas potrzebny na stworzenie systemu IT lub aplikacji, a wdrożenie DevOps we własnej organizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań dla ich firmy - wynika z badań firmy GitLab. Jednocześ...

Czytaj więcej...

Fortinet udostępnia bezpłatne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Fortinet udostępnia bezpłatne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Fortinet, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, bezpłatnie udostępnił pakiet zaawansowanych szkoleń z programu Network Security Expert dotyczących różnych zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa. Udostępnione 24 szkolenia obejmują takie zagadnienia jak SD-WAN, ...

Czytaj więcej...

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

Jak firmy powinny sobie radzić ze zjawiskiem BYOD?
Jak firmy powinny sobie radzić ze zjawiskiem BYOD?

Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw na znaczeniu zyskuje zjawisko BYOD, czyli Bring Your Own Device. Polega na wykorzystaniu przez pracowników prywatnych urządzeń, np. smartfonów i tabletów, do łączenia się z firmową siecią. Zjawisko dotyczy już 87% organizacji  i może narażać je na ...

Czytaj więcej...

VMware: 5 powodów, które nie pozwolą CIO zapomnieć o chmurze
VMware: 5 powodów, które nie pozwolą CIO zapomnieć o chmurze

Z najnowszego raportu IDC wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld USD. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi produktami, usługami ora...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2019 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2019 roku

Bez wątpienia branża IT jest jednym z najmocniej rozwijających się sektorów gospodarki. Firmy dążą do zbudowania coraz lepiej wyedukowanej kadry. Specjaliści muszą nieustannie poszerzać horyzonty by uzyskać awans, brać udział w interesujących projektach, czy też zmienić pracę na lepszą. Posiadanie certyfikat&oac...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Fortinet wskazuje na optymizm towarzyszący 5G

Sieci 5GFortinet zaprezentował raport z badania sektora telekomunikacyjnego przeprowadzonego przez internetową stację telewizyjną TelecomTV, we współpracy z firmą analityczną HardenStance i organizacją standaryzacyjną ETSI. Wyniki ukazują duży optymizm branży co do możliwości uzyskania przychodów z usług 5G, ale tylko wtedy, gdy będą one bezpieczniejsze oraz lepiej dostosowane do możliwości wykorzystania ich przez przedsiębiorstwa.

Usługi 5G mogą być stymulantem dla rynku telekomunikacyjnego i w porównaniu z poprzednią generacją przyniosą takie korzyści, jak większa prędkość i przepustowość sieci oraz mniejsze opóźnienia transmisji danych. Nowy standard tworzy możliwości rozwoju takich dziedzin, jak ochrona zdrowia, transport za pomocą autonomicznych pojazdów lub inteligentne miasta, co przełoży się na tworzenie nowych rozwiązań usprawniających codzienne życie. Z drugiej strony 5G ułatwia podłączenie do sieci znacznie zwiększonej liczby urządzeń, co tworzy nową przestrzeń do działania dla cyberprzestępców. Mając to na uwadze operatorzy sieci komórkowych oraz przedsiębiorstwa muszą opracować odpowiednie strategie cyberbezpieczeństwa, które obejmą ochroną całą infrastrukturę, od mobilnego rdzenia po brzeg sieci.

Znacząca perspektywa biznesowa
Niemal 90% respondentów przewiduje wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) ze swoich inwestycji. Spodziewają się, że będzie on równomiernie płynął z publicznych i prywatnych sieci 5G. Jednak, jako że co najmniej połowa wszystkich prywatnych sieci będzie prawdopodobnie zbudowana i zarządzana przez operatorów, mogą oni potencjalnie mieć w ręku aż 75% całego biznesu 5G.

Zdaniem 64% respondentów decydujące znaczenie dla osiągnięcia korzyści biznesowych będzie miało wzmocnienie istniejących zabezpieczeń – zarówno pod względem infrastruktury, jak i działalności operacyjnej. Dla prawie trzech czwartych ankietowanych ważne będzie także dostosowanie użytkowanych rozwiązań do konkretnych zastosowań biznesowych, które mają albo krytyczne, albo bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza w branżach: transportowej, logistycznej, automatyki, produkcyjnej i ochrony zdrowia.

W efekcie stary model biznesowy, polegający na świadczeniu niezróżnicowanych usług bazujących na łączności mobilnej, nie będzie już wystarczający. Aby osiągnąć sukces na rynku, większość operatorów będzie musiała budować partnerstwa zakładające współodpowiedzialność za infrastrukturę i bezpieczeństwo z innymi dostawcami oraz ich klientami biznesowymi.

Respondenci wykazali wyraźną potrzebę współpracy z innymi firmami, nawet uważanymi za konkurencję: 44% badanych postrzega dostawców usług w chmurze jako kluczowych partnerów lub partnerów, a tylko 11% widzi w nich wyłącznie konkurencję.

Wyniki te dobrze obrazują istniejący podział odpowiedzialności między dostawcami usług w chmurze a ich klientami biznesowymi, w którym utrzymanie i bezpieczeństwo infrastruktury należy do dostawcy, a klient chroni swoje dane i aplikacje.

Duże znaczenie kompleksowej oferty
Na szczęście cyberbezpieczeństwo jest dla operatorów telekomunikacyjnych sprawą najwyższej wagi. Ponad 80% ankietowanych uważa, że związane z nim wymogi, zawarte w specyfikacji 3rd Generation Partnership Project (3GPP), są punktem odniesienia dla rynku 5G. Natomiast 62% wszystkich respondentów stwierdziło, że niektóre lub większość przypadków zastosowania nowego standardu będzie wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

61% respondentów uważa, że wzrost współczynnika ARPU jest mało prawdopodobny, jeśli spośród wszystkich korzyści płynących z 5G firmy ograniczą się głównie lub całkowicie do kwestii łączności. Natomiast oferta, która wykracza poza łączność i uwzględnia zwiększone wymogi bezpieczeństwa sieci 5G oraz możliwości jej wykorzystania, została uznana za kluczową lub bardzo ważną przez prawie 90% respondentów.

"Z punktu widzenia infrastruktury migracja dzisiejszych sieci komórkowych do 5G, a zwłaszcza w przypadku samodzielnych wdrożeń realizowanych przez firmy, stwarza nowe wymogi wobec bezpieczeństwa, które wykraczają daleko poza możliwości 5G określone w 3GPP. Rdzeń sieci 5G ma zwirtualizowany, rozproszony i dynamiczny charakter, co w połączeniu z ogromnym wzrostem skalowalności, rosnącym wykorzystaniem technologii Multi-access Edge Computing (MEC) oraz zastosowaniami o krytycznym charakterze, wymaga silnego zabezpieczenia podstawowej infrastruktury oraz zastosowań biznesowych. Firmy, które chcą czerpać zyski z nowych możliwości zapewnianych przez sieci 5G, będą miały zapewnioną przewagę biznesową dzięki doświadczeniu Fortinetu w tworzeniu rozwiązań umożliwiających kontrolę sieci 4G i 5G klasy operatorskiej, wgląd w parametry ich pracy, zabezpieczanie infrastruktury, jej skalowalność oraz korzystny współczynnik ceny do wydajności" - mówi Ronen Shpirer, Director Solutions Marketing, Fortinet.

Z perspektywy Fortinetu, pojawienie się sieci 5G oraz będący tego skutkiem rozwój cyberprzestępczości zmusi operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstwa do przyjęcia całościowego podejścia do bezpieczeństwa, aby poradzić sobie ze zmianami w ich środowisku.

Metodologia badania
W przeprowadzonej przez TelecomTV dla Fortinet ankiecie zapytano respondentów z sektora telekomunikacyjnego na całym świecie o ich spojrzenie na ewolucję rynku 5G w usługach dla przedsiębiorstw, a także o wymagania dotyczące bezpieczeństwa i związane z tym modele biznesowe potrzebne do wsparcia usług tych przedsiębiorstw.
Ponad jedna trzecia badanych pochodziła ze społeczności operatorów sieci/dostawców usług (w tym największych operatorów sieci komórkowych na świecie), zaś jedna czwarta z sektora dostawców sprzętu/oprogramowania.

Źródło: Fortinet