Virtual-IT.pl - data center cloud computing SDx AI storage network cybersecurity

Artykuły

Wirtualny system - jak zacząć. Podstawy pracy z VirtualBox

 

 

4. KOPIE MIGAWKOWE

 
Kolejną przydatną rzeczą jest możliwość robienia kopii migawkowych (snapshot'ów) maszyny wirtualnej. Migawka zawiera kopie ustawień maszyny w tym również kopie ustawień sprzętu. Migawka zapisuje stan dysków podmontowanych do danej maszyny w chwili jej robienia. Funkcjonalność ta pozwala na przywrócenie w razie problemów z systemem jego wcześniejszego stanu. Snapshot można wykonać z menu uruchomionej maszyny wybierając opcję Zrób migawkę systemu… (rysunek 12) bądź z głównego okna VirtualBox, wybierając docelową maszynę oraz opcję Migawki.

 

VirtualBox Snapshot 
Rysunek 12. Tworzenie migawki z poziomu uruchomionej maszyny


Poniższy zrzut przedstawia wykonane migawki dla wybranego systemu. W razie powrotu do stanu wcześniejszego należy wybrać migawkę, oraz z menu które się w tym momencie podświetli wybrać Przywróć migawkę. Korzystanie z kopii migawkowych może okazać się  szczególnie przydatne w sytuacjach rekonfiguracji systemu, bądź instalacji oprogramowania mogącego niekorzystnie wpłynąć na jego działanie.

 

VirtualBox kopie migawkowe 
Rysunek 13. widok migawek wybranej maszyny (kliknij w obrazek by powiekszyć)

 

Logowanie i rejestracja