Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Wirtualny system - jak zacząć. Podstawy pracy z VirtualBox2. INSTALACJA SYSTEMU OPERACYJNEGO

Po zakończeniu poprzedniego etapu w oknie głównym programu zostanie wyświetlona nazwa stworzonej wirtualnej maszyny.

 

 

VirtualBox Virtual Mchine Window 
Rysunek 7. Okno główne ze stworzoną maszyną


Start maszyny następuje po wybraniu przycisku Uruchom z górnego menu. Uruchomione zostanie okno wirtualnej maszyny oraz „Asystent pierwszego uruchomienia” pozwalający na wybranie źródła/nośnika z którego zostanie zainstalowany system operacyjny. Instalacji można dokonać z nośnika umieszczonego w napędzie stacji roboczej, bądź wskazać znajdujący się na dysku obraz płyty .iso, dmg, .cdr. Przebieg procesu instalacyjnego uzależniony jest o rodzaju systemu operacyjnego, który jest instalowany, jednak jest on identyczny jak instalacja na fizycznym komputerze.VirtualBox Asystent 
Rysunek 8. Wybór nośnika z systemem3. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po uruchomieniu świeżo zainstalowanej maszyny warto doinstalować dodatki dla systemu gościa (Guest additions) - systemem takim często w odniesieniu do wirtualizacji systemów operacyjnych nazywany jest system uruchamiany na maszynie wirtualnej. Z kolei o systemie pracującym na fizycznym komputerze można mówić jak o gospodarzu(host). Owe wspominane już dodatki pozwalają na lepszą "integrację" systemu gościa z maszyną rzeczywistą. Zainstalowanie dodatków daje szereg ułatwień/usprawnień podczas pracy na wirtualnym systemie, najważniejsze z nich to:


1. Integrację kursora myszy między systemem gospodarza a maszyną. Dzięki temu kursor będzie "płynnie" przechodził pomiędzy obszarem maszyny wirtualnej a rzeczywistym systemem. Wcześniej praca na maszynie wiązała się z przechwyceniem kursora w jej obszarze, a przejście z powrotem do maszyny rzeczywistej wiązało się z użyciem klawisza gospodarza (domyślnie prawy Ctrl)

2. Katalogi współdzielone - to kolejna korzyść, która pozwala w wygodny sposób na wymianę plików między systemem gospodarza i gościa. Katalogi współdzielone można określać z poziomu menu uruchomionej maszyny wirtualnej, wybierając kolejno Urządzenia a następnie Współdzielone katalogi… W oknie które się ukaże należy wybrać Dodaj współdzielony katalog. Kolejne okno przedstawione poniżej pozwala na określenie który katalog ma być dostępny dla systemu gościa.

 

VirtualBox Shared 
Rysunek 9. Dodawanie współdzielonych katalogów


Ponadto może on zostać ustawiony w trybie tylko do odczytu (nie zaznaczenie tej opcji ustawia katalog w trybie zapis/odczyt). Opcja Auto-mount powoduje automatyczne zamontowanie w systemie gościa współdzielonego katalogu jako dysku sieciowego. W identyczny sposób katalogi takie mogą być dodawane z głównego okna programu wybierając Ustawienia maszyny a następnie Katalogi współdzielone.
 
Do takiego katalogu można również dostać się poprzez Otoczenie sieciowe systemu wirtualnego, bądź prosto wpisując ścieżkę \\Vboxsvr|nazwa_katalogu w oknie Uruchom dostępnego z menu start (dotyczy systemów Microsoft Windows).VirtualBox 
Rysunek 10. Dostęp do katalogów współdzielonych


3. Seamless winodws - przejście do trybu seamless powoduje wyświetlenie w systemie gospodarza już nie całego okna maszyny wirtualnej, a tylko wybranych w danym momencie okien systemu. W trybie tym pasek start systemu gościa zostaje "doklejony" powyżej paska start systemu rzeczywistego. Jedyne czego brakuje w takim trybie pracy to możliwość przeciągania zawartości między oknami systemów (drag&drop).

 

VirtualBox Seamless 
Rysunek 11. Widok systemu rzeczywistego i gościa w trybie seamless (kliknij w obrazek by powiekszyć)Ponadto dodatki dla systemu gościa poprawiają wsparcie dla karty graficznej emulowanej w maszynie wirtualnej, zapewniają synchronizację czasu, oraz udostępniają współdzielony schowek, czy automatyczne logowanie do systemu gościa.

Aby zainstalować dodatki dla systemu gościa, należy z menu uruchomionej maszyny wybrać Urządzenia, a następnie Zainstaluj Dodatki (Guest Additions)… Zostanie uruchomiony na maszynie instalator owych dodatków, a po zakończeniu ich instalacji wymagany jest restart maszyny.

 

Logowanie i rejestracja