Virtual-IT.pl - data center cloud computing SDx AI storage network cybersecurity

Artykuły

Backup 3-2-1 - bezpieczeństwo danych w Twoich rękach

Backup 3-2-1W ostatnich latach, wraz z rosnącą liczbą cyberzagrożeń, szczególnie po serii spektakularnych ataków ransomware, wzrosła świadomość konieczności korzystania z rozwiązań zapewniających wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i zmiany strategii ochrony danych. Jednak w wielu firmach inwestycje w zabezpieczenia infrastruktury sieciowej czy oprogramowania typu EDR/XDR, przysłoniły potrzebę zmian w obrębie strategii kopii zapasowych. Często backup danych wciąż sprowadza się do przechowywania kopii na serwerze NAS bądź macierzy w siedzibie firmy. Nierzadko NAS pełniący rolę magazynu backupowego stoi obok komputera i podłączony jest do tego samego gniazdka elektrycznego co komputer.

Niestety takie podejście do ochrony danych i kopii zapasowej nie wróży nic dobrego, a może jedynie odsunąć katastrofę nieco w czasie.

Nim skupimy się na usprawnieniu procesu backupowego i rozszerzeniu polityki bezpieczeństwa o wdrożenie kopii zapasowych w modelu pozwalającym na zminimalizowanie ryzyka bezpowrotnej utraty danych, przyjrzyjmy się często spotykanym przyczynom utraty danych.

Najczęściej spotykane przyczyny utraty danych

Istnieje wiele różnych sytuacji, które mogą prowadzić do utraty danych w firmach i instytucjach. Oto kilka głównych przyczyn:

1. Awarie sprzętowe: Uszkodzenie lub awaria dysków twardych, serwerów, urządzeń przechowujących dane może doprowadzić do utraty danych. Bez odpowiedniej polityki w zakresie kopii zapasowych, dane z uszkodzonych urządzeń mogą być trudne do odzyskania.

2. Błędy człowieka: Mówi się, że nie myli się tylko ten kto nic nie robi, a ludzkie pomyłki, takie jak przypadkowe usunięcie lub nadpisanie danych i niewłaściwe konfiguracje, mogą prowadzić do utraty danych.

3. Cyberataki: Ataki hackerskie, w tym ransomware, phishing, malware i inne formy cyberprzestępczości, mogą skutkować usunięciem, zaszyfrowaniem lub kradzieżą danych.

4. Kradzież lub utrata urządzeń: Kradzież lub utrata laptopów, smartfonów, dysków przenośnych i innych urządzeń magazynujących dane może prowadzić do bezpowrotnej utraty poufnych informacji.

5. Problemy z zasilaniem: Nagłe awarie zasilania, przepięcia lub inne tego typu problemy, również często doprowadzają do utraty danych przechowywanych na urządzeniach firmowych.

6. Uszkodzenie podczas zapisu: Uszkodzenie danych może być spowodowane między innymi błędami w oprogramowaniu, działaniem wirusów komputerowych, awariami systemów lub nieprawidłowymi procedurami zapisu danych.

5. Katastrofy naturalne: Pożary, powodzie, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy naturalne mogą spowodować fizyczne zniszczenie infrastruktury IT i utratę danych przechowywanych lokalnie.

Wszystkie wymienione czynniki podkreślają konieczność stosowania odpowiednich strategii tworzenia kopii zapasowych, takich jak reguła 3-2-1, pozwalając na zminimalizowanie ryzyka utraty danych i zapewnienie ich ochrony na wypadek wystąpienia awarii, ataku lub innego incydentu.

Na czym polega reguła 3-2-1

Reguła 3-2-1 jest jedną z najważniejszych zasad tworzenia kopii zapasowych, zapewniającą odpowiednią redundancję i zabezpieczenie danych przed różnymi zagrożeniami, takimi jak wymienione powyżej.

Poszczególne cyfry w regule 3-2-1 odnoszą się do trzech zasad i mówią o tym, że należy posiadać co najmniej trzy kopie danych, na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna kopia powinna być przechowywana poza główną infrastrukturą lub lokalizacją.

Backup 3-2-1 Rule

Takie podejście zapewnia zrównoważoną ochronę danych, minimalizując ryzyko utraty informacji w przypadku awarii jednego z nośników, całego systemu lub katastrofy w siedzibie firmy, takiej jak np. powódź lub pożar.

Dzięki posiadaniu trzech kopii danych (oryginalny nośnik + dwie kopie zapasowe), nawet w sytuacji gdy jedna z nich ulegnie zniszczeniu lub zostanie uszkodzona, to pozostałe z nich mogą zostać wykorzystane do odtworzenia danych.

Dwa różne typy nośników (co najmniej) odnosi się do korzystania np. z dysku zewnętrznego lub sieciowej pamięci masowej (NAS, macierz) na potrzeby jednej kopii zapasowej, a chmury na potrzeby drugiego backupu. Takie podejście minimalizuje ryzyko sytuacji, w której jakakolwiek awaria sprzętu lub uszkodzenie danych może mieć wpływ na obie kopie, a ponadto gwarantuje, że każda z kopii będzie dostępna na potrzeby przywrócenia danych.

Zasada mówiąca o tym, że jedna z kopii danych powinna znajdować się poza główną infrastrukturą firmy oznacza, że poza lokalnymi kopiami, należy przechowywać jedną z kopii w lokalizacji zdalnej, np. w oddziale firmy lub w chmurze. Takie podejście przede wszystkim zapewnia ochronę przed zagrożeniami, które mogą wpłynąć na dane podstawowe i lokalne kopie zapasowe. Przechowywanie kopii danych w lokalizacji zdalnej i/lub w chmurze chroni przed wyżej wymienionymi katastrofami, które mogą dotknąć lokalne środowisko, takie jak pożary lub powodzie, mogące zniszczyć wszystkie kopie znajdujące się na miejscu.

Kiedy rozważamy różnorodne sytuacje mogące prowadzić do utraty danych i regułę 3-2-1, która pomaga zminimalizować skutki tych zdarzeń, trudno nie zauważyć, że kluczowym elementem umożliwiającym wdrożenie tej reguły jest dobór odpowiedniego rozwiązania, które zapewni ochronę danych dla dowolnego rodzaju obciążeń spośród występujących w danym środowisku.

3-2-1 Backup z Vembu

BDRSuite i BDRCloud z oferty Vembu, to opłacalne i kompleksowe rozwiązania dla firm każdej wielkości zapewniające obsługę procesu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii. Rozwiązania te wspierają środowiska fizyczne, zwirtualizowane, serwery, aplikacje, bazy danych, punkty końcowe, obciążenia w chmurze i aplikacje SaaS.

Pierwsze z nich, pakiet BDRSuite jest przeznaczony dla firm, które wolą przechowywać dane kopii zapasowych lokalnie lub w lokalizacji zdalnej, na przykład w chmurowej obiektowej pamięci masowej, takiej jak AWS S3, Azure Blob, Google Cloud, czy na urządzeniach pamięci masowej zgodnych z S3 API oraz na napędach taśmowych. Pozwala to firmom wybrać najlepszą opcję dla ich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy preferują pamięć lokalną, czy podejście hybrydowe łączące pamięć lokalną i pamięć masową w chmurze.

Już sam BDRSuite zapewnia obsługę całego procesu backupowego od A do Z, uwzględniając zasady reguły 3-2-1. Jednak to jeszcze nie wszystko.

Rozwiązanie BDRCloud koncentruje się na tworzeniu kopii zapasowych z chmury do chmury dla aplikacji SaaS i tworzeniu kopii zapasowych w chmurze dla obciążeń lokalnych. Stanowi ono świetną opcję dla firm, które chcą wygody i skalowalności przechowywania w chmurze bez ponoszenia kosztów związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury lokalnej. Dodatkowo, rozwiązanie może stanowić rozszerzenie lokalnej kopii zapasowej tworzonej np. z wykorzystaniem serwerów NAS, zapewniając dodatkową warstwę ochrony w chmurze obliczeniowej.

Podsumowanie

W artykule omówiono kluczową rolę reguły 3-2-1 w tworzeniu kopii zapasowych danych oraz jej znaczenie w zapewnieniu ochrony przed różnymi zagrożeniami, takimi jak awarie sprzętu, ataki cybernetyczne i katastrofy naturalne. W kontekście wsparcia technologicznego, rozwiązania Vembu BDRSuite i BDRCloud oferują kompleksowe narzędzia zapewniające skuteczne wdrożenie reguły 3-2-1. Dzięki zaawansowanym funkcjom tworzenia kopii zapasowych wspierającym szerokie spektrum środowisk, replikację danych i szyfrowanie, BDRSuite i BDRCloud umożliwiają firmom nie tylko przestrzeganie reguły 3-2-1, ale także zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności danych w przypadku incydentów. Rozwiązania te stanowią nieocenione wsparcie dla firm i organizacji każdej wielkości, dążących do skutecznego zarządzania danymi i minimalizacji ryzyka ich utraty.


Piotr MasztafiakAutor: Piotr Masztafiak - z komputerami za pan brat od czasów C64, trener, konsultant, pasjonat szeroko pojętej wirtualizacji, technologii chmurowych i rozwiązań Microsoft. Pomiędzy analizą logów Hyper-V, ESXi i XenServer zgłębia tajniki licencjonowania i zarządzania kapitałem oprogramowania. Wyróżniony tytułami VMware vExpert (Cloud Management, NSX, Security) Posiada +30, mniej lub bardziej technicznych certyfikatów w tym Microsoft MCSA | MCITP, OCI Architect, Alibaba Cloud ACA, Citrix CCA | CCSP, VMware VCA | VTSP | VSP, SUSE CLA.

 

 

Logowanie i rejestracja