Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
This SysAdmin Day, WIN with Hornetsecurity!

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?
Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?

Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online - pięciokrotnie. Coraz więcej danych nie tylko pobieramy z internetu, ale także przesyłamy. Do tego dochodzi rosnąca popularność urządzeń, które generu...

Czytaj więcej...

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT
The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT

Coraz większą popularność zyskują podkasty. Nie są tak angażujące jak różnorodne filmiki tematyczne, tym samym możemy je odsłuchać w trakcie domowych czynności, joggingu, spaceru czy nawet prowadząc samochód. Dla mnie największą wartość stanowią audycje związane z pracą zawodową i zainteresowaniami, inspi...

Czytaj więcej...

Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?
Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?

Tylko 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 roku. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa (26%), a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Dynamiczny wzrost ilości danych, zmiany wymagań klientów czy regulacje takie jak RODO przyspieszają proces cyfryzacji w przedsię...

Czytaj więcej...

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej
Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ciągu ostatnich 15 lat, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szy...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware Skyline z licznymi usprawnieniami

VMwareW ostatnich dniach VMware wprowadził wiele nowości w obrębie rozwiązań usprawniających optymalizację, ochronę i modernizację środowisk hybrydowych oraz wielochmurowych. Usprawnienia te obejmują również VMware Skyline - innowacyjną, proaktywną usługę pomocy technicznej zgodną z usługami VMware Global Support Services, która wykorzystuje automatyzację, by za pomocą analizy opartej na danych gromadzić informacje o konfiguracji, funkcjach i wydajności.

VMware Skyline radykalnie zmienia wgląd w infrastrukturę chmurową klientów, umożliwiając bogatsze i większym stopniu oparte na danych interakcje między klientami i rozwiązaniami VMware bez dużych nakładów czasowych ze strony administratorów pomocy technicznej. Wsparcie wymagane w reakcji na problemy jest udzielane szybko, a proaktywne rekomendacje oparte na przewidywaniu i zalecaniu działań poprawiają ogólną stabilność i niezawodność środowiska.

Samoobsługowy portal webowy VMware Skyline Advisor, dostępny dla klientów korzystających z pomocy technicznej VMware, zapewnia dostęp do ustaleń i rekomendacji Skyline w dogodnym czasie i miejscu, pozwalając na identyfikację takich zmian w obrębie środowiska, które mogły spowodować problem, pomagając w zapobieganiu problemom i nieplanowanym przestojom.

Najnowsza edycja Skyline Advisor zapewnia rozszerzony wgląd w luki wykryte przez Skyline, a ulepszona widoczność zgłoszeń serwisowych ułatwia korzystanie z funkcji automatycznego przesyłania dzienników Log Assist. Narzędzie zawiera również trzydzieści osiem nowych, proaktywnych wyników i zaleceń.

Zmiany obejmują m.in. takie obszary jak:

• katalog wyników: nowy katalog zapewnia lepszy wgląd we wszystkie zagrożenia i luki w zabezpieczeniach sprawdzanych przez Skyline;
• ulepszona widoczność zgłoszeń serwisowych: nowa funkcja będąca odpowiedzią na prośby klientów, zapewnia administratorom Skyline wgląd w zgłoszenia pomocy technicznej między zespołami, ułatwiając wykorzystanie narzędzia Log Assist do automatycznego przesyłania pakietów dzienników pomocy technicznej.
• zalecenia dotyczące najlepszych praktyk dla klientów korzystających z VMware Cloud Foundation na podstawie zweryfikowanego projektu VMware.
• Skyline Health for vSphere oraz vSAN Alignment

Obecnie VMware Skyline zapewnia ulepszony wgląd w środowiska VMware vSphere, VMware NSX, VMware vSAN oraz środowiska VMware Horizon View i VMware vRealize.

Udoskonalony Skyline Advisor jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych klientów VMware korzystających z usługi. Więcej informacji na temat VMware Skyline znajdziesz pod tym adresem.

Logowanie i rejestracja