Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

IoT wymaga niezawodnej sieci

IoT SieciOd smartfona do smart domu, inteligentnego samochodu do koncepcji inteligentnych miast. IoT podbija różne sfery naszego życia, włączając w to przemysłowy IoT: połączone z internetem, zoptymalizowane cyfrowo procesy produkcyjne. Według analityków rynkowych do 2020 roku więcej niż 20 miliardów urządzeń z obszaru IoT będzie połączonych z Internetem (w 2016 roku było ich poniżej 6,4 miliarda). Urządzenia te, wyposażone w czujniki, będą podłączone do Internetu, począwszy od inteligentnych domów, fabryk, po inteligentną infrastrukturę miejską, taką jak systemy zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym oraz sieć elektryczną z obsługą IoT.

Na krawędzi zmiany
Znaczny procent danych dostarczanych do urządzeń IoT będzie przetwarzany lokalnie. Jest to realizowane głównie w dwóch scenariuszach: po pierwsze, gdy nie ma ekonomicznych lub technicznych przesłanek do tego, by przesyłać duże zbiory danych do chmury, w celu ich przetworzenia. Po drugie, gdy odległość między urządzeniami, a centrum przetwarzania danych w chmurze wprowadza zbyt duże opóźnienia w komunikacji sieciowej dla danego zadania realizowanego przez urządzenie.

W przypadku awarii maszyny monitorowanej przez urządzenie IoT, reakcja musi nastąpić jak najszybciej, chociażby po to, by nie zaszkodzić pracownikom lub uniknąć uszkodzenia sprzętu. W sytuacji awaryjnej nawet opóźnienia rzędu sekundy spowodowane przez problemy z ruchem danych do chmury i z powrotem mogą wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem, szczególnie, gdy celem jest reakcja w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W świecie IoT urządzenia są bardzo często monitorowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych systemów. Takie podejście zapewnia wykorzystanie mocy obliczeniowej zlokalizowanej jak najbliżej źródła danych, oraz zapewnia centralne zarządzanie środowiskiem.

Znaczenie chmury obliczeniowej w świecie IoT będzie jednak wzrastać. Powód: poza przetwarzaniem danych z samych urządzeń takie informacjie jak te wykorzystywane do obsługi wielu urządzeń lub orkiestracji między lokacjami, analizy dużych zbiorów danych, tworzenia kopii zapasowych czy archiwizacji będą nadal przesyłane do chmury, gdzie będą składowane i przetwarzane.

Awaria sieci nie wchodzi w grę
Internet Rzeczy bardzo często korzysta z połączeń sieciowych, co w sytuacjach braku komunikacji wynikającej czy to z awarii, czy z prac modernizacyjnaych (urządzenia IoT często działają 24h) może stwarzać problemy. Typowym przykładem, często przytaczanym w takich sytuacjach, jest przypadek, gdy koparka na budowie wykopuje lub uszkadza okablowanie, z którego w danej chwili korzysta wiele firm, instytucji czy osób prywatnych. Ponadto zawsze istnieje ryzyko awarii połączeń z przyczyn naturalnych, takich jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne czy inne nieprzewidziane zdarzenia.

Dla tego rodzaju nieprzewidzanych sytuacji w fimach, instytucjach rządowych czy u operatorów sieci, opracowane zostały długoterminowe mechanizmy zabezpieczające: w przypadku awarii głównego połączenia internetowego lub firmowej sieci, urządzenia końcowe sieci lub lokalny sprzęt klienta (CPE), na przykład router szerokopasmowy w zdalnym oddziale firmy, automatycznie przełącza się na linię awaryjną lub na komunikację bezprzewodową.

Jednak większa liczba i różnorodność połączeń nawiązywanych z urządzeń IoT / IIoT a krawędzią infrastruktury /chmurą wymaga bardziej inteligentnego zarządzania ruchem, niż tradycyjne przełączanie awaryjne oparte na rozwiązaniach sprzętowych. Nawet w przypadku niewielkich zakłóceń, takich jak nieznacznie zwiększone opóźnienia w sieci, urządzenie optymalizujące komunikację musi mieć możliwość ponownego określenia priorytetów, a nawet przekierowania na inne łącza poszczególnych segmentów danych.

Sieć SD-WAN w praktyce
W ciągu ostatnich kilku lat rozwiązania oparte o sieć definiowaną programowo (rozdzielenie decyzji o przekierowaniu ruchu od dedykowanego sprzętu sieciowego) podbiły centrum danych. Obecnie wartwa sprzętowa sieci rozległej (WAN) jest zastępowana, lub co najmniej rozszerzana o inteligentną, programową technologię SD-WAN. SD-WAN nie tylko pozwala na szybkie, automatyczne przełączanie awaryjne w razie potrzeby; wykorzystuje wszystkie dostępne połączenia do dynamicznego i opartego na regułach optymalizowania ruchu sieciowego.

Funkcjonalność sieci SD-WAN obejmuje automatyczne priorytetyzowanie krytycznego ruchu danych oraz dynamiczne dostosowywanie reguł ruchu danych, jeśli jakość usług w sieci spadnie poniżej określonych progów. W takich sytuacjach SD-WAN może przekierować krytyczne dane z czujników maszynowych z fabryki do połączenia LTE, jednocześnie opóźniając działanie aplikacji o mniejszym znaczeniu, by zaoszczędzić cenną przepustowość dla ważniejszych i / lub bardziej czułych na opóźnienia transmisji danych. Jak tylko sieć powróci do normy, SD-WAN automatycznie powróci do domyślnego wzorca równoważenia obciążenia.

Wszystko to odbywa się w warstwie oprogramowania. Oznacza to, że SD-WAN można łatwo wdrożyć w wielu oddziałach firmy lub w zdalnych lokalizacjach; i równie łatwo można dodać do istniejącej infrastruktury, umożliwiając konsolidację urządzeń i obniżenie kosztów. Centralne zarządzanie SD-WAN jest dostępne za pośrednictwem chmury, minimalizując początkowe inwestycje i nakład administracyjny.

Mądrzejsze decyzje
W dzisiejszych czasach efektywne działanie wielu organizacji jest uzależnione od niezawodnego, wydajnego połączenia sieciowego. W świecie gdzie biznes działa w dużej mierze w oparciu o poprawnie fukcjonującą infrastrukturę IT inteligentne sieci WAN są najlepszym sposobem łączenia Internetu Rzeczy, firmowych data center oraz użytkowników z ich danymi w chmurze.


Sebastion KisielAutor: Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie i rejestracja