Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
PowerCLI free ebook

Artykuły

Technologie bezserwerowe a natywne aplikacje chmurowe

Przetwarzanie bezserweroweBezserwerowe przetwarzanie danych (Serverless Computing) to nowy koncept, który stanowi zmianę sposobu, w jaki deweloperzy budują i dostarczają systemy oprogramowania. Oddzielenie infrastruktury aplikacyjnej od kodu pozwala znacząco uprościć proces tworzenia oprogramowania, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając wydajność. Bezserwerowe przetwarzanie danych oraz „funkcje jako usługi” (Function-as-a-Service) odegrają ważną rolę w definiowaniu kolejnej ery korporacyjnego IT, obok natywnych usług chmurowych i chmury hybrydowej.

Nad wielorakimi aspektami technologii bezserwerowych od niemal dwóch lat pracuje Red Hat, testując różne podejścia oraz wspierając tworzące się wokół nich społeczności. W związku z zainteresowaniem, jakim cieszą się te projekty, po zbadaniu ich mocnych stron, strategii oraz wizji przyszłości, w zeszłym roku firma poinformowała rozwoju projektu Apache OpenWhisk. Projekt ten pierwotnie stworzony przez IBM, a obecnie rozwijany przez Apache Software Foundation ze wparciem innych organizacji, to zaawansowana technologia z dynamicznym i rosnącym ekosystemem.

Choć rozwiązania bezserwerowe to względnie młoda technologia, organizacje już z niej korzystają. W niedawno przeprowadzonym sondażu Red Hat zapytał klientów, czy ich organizacje obecnie używają technologii serverless. 36 proc. respondentów odpowiedziało, że używają już aplikacji bezserwerowych w systemach produkcyjnych albo w wewnętrznych eksperymentach, a kolejne 28 proc. obecnie planuje wdrożenia serverless. W sondażu zapytano o przewidywane lub doświadczane problemy związane z bezpieczeństwem - 51 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie, wskazało, że bezpieczeństwo jest jedną z ich głównych obaw.

Warto przy tej okazji wyjaśnić, czym są technologie bezserwerowe dla firmy Red Hat. Uważamy, że rozwiązania serverless computing są konieczne wówczas, kiedy zapewnia się deweloperom nowoczesny, w pełni funkcjonalny stos technologii do tworzenia aplikacji dla chmury hybrydowej. Ważny jest też aspekt pozostania wiernym filozofii wolności. Jednak jednym z największych zagrożeń w tradycyjnym modelu bezserwerowym jest to, że aplikacje i dane mogą stać się zakładnikiem jednego dostawcy infrastruktury chmurowej, pozostawiając firmę na łasce dostawcy, którego pierwotnie wybrała.

Red Hat proponuje inne wyjście jakm jest OpenShift Container Platform wraz z OpenShift Cloud Functions - otwartym, efektywnym, bezserwerowym narzędziem klasy korporacyjnej opartym na Apache OpenWhisk, pozwalającym klientom skupić się na dostarczaniu korzyści biznesowych bez rezygnowania z wolności. OpenShift Cloud Functions może stać się pierwszym w branży hybrydowym rozwiązaniem bezserwerowym klasy korporacyjnej.

Zaczynając od OpenShift jako fundamentu dla technologii bezserwerowych, Red Hat stara się zapewnić przenośność i spójność między środowiskami hybrydowymi i wielochmurowymi, a także dostarczyć dodatkowe komponenty architektoniczne, które są potrzebne do zewnętrznego zachowywania informacji o stanie między kolejnymi wywołaniami funkcji. Komponenty te to m.in. integracja z bramą API w celu eksponowania funkcji jako API albo wywoływania zewnętrznych usług, magazyn danych przechowywany w pamięci w celu przyspieszenia dostępu, systemy pamięciowe i plikowe, uwierzytelnianie użytkowników itd. Usługi te są dostępne zarówno natywnie w produktach Red Hat Middleware na platformie OpenShift albo u dostawcy usług chmurowych. Klienci mogą na przykład używać usług AWS w połączeniu z mechanizmem wywoływania funkcji za pośrednictwem brokera usług OpenShift.


richs sharplesAutor: Rich Sharples, starszy dyrektor, Product Management, Red Hat

 

 

 

 

 

 

Logowanie i rejestracja