Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro Webinar Windows Server 2019

Artykuły

Model hybrydowy pozwala MŚP zrobić pierwszy krok w chmurę

Hybrid CloudW tym roku na platformach chmurowych dostępne są niemal wszystkie możliwe usługi, od tworzenia kopii zapasowych na smartfonach dla użytkowników indywidualnych po funkcje usprawniające współpracę z wykorzystaniem multimediów w dużych przedsiębiorstwach. Oferta ta jest coraz bogatsza. Jak przewiduje firma analityczna IDC, do 2019 roku sumy wydawane na usługi chmurowe wzrosną ponad dwukrotnie i osiągną 141 mld USD. Wzrost popytu stymuluje inwestycje i innowacje w różnych segmentach rynku. Małe i średnie firmy to kolejna grupa klientów, której technologie te mogą przynieść duże korzyści.


Trendy i wymagania związane z nowoczesnymi stanowiskami pracy skłaniają mniejsze firmy do wyboru modelu hybrydowego, który łączy zalety rozwiązań wdrażanych lokalnie i chmurowych.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę IDC, 54% wszystkich (nie tylko największych) przedsiębiorstw zamierza wdrożyć rozwiązania hybrydowe w zakresie zunifikowanej komunikacji i współpracy (ang. Unified Communications and Collaboration-UC&C) do roku 2017. Hybrydowe platformy UC&C nowej generacji ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom ochronę wcześniejszych inwestycji. Umożliwiają łączenie rozwiązań lokalnych i chmurowych w celu uzyskania usług komunikacyjnych, których potrzebuje firma - od komunikatorów internetowych i usług przenoszenia danych po transmisję wideo i tworzenie kopii zapasowych w chmurze. Manish Sablok z ALE objaśnia, czego potrzebują małe i średnie firmy, aby dotrzymać kroku dużym przedsiębiorstwom i dlaczego coraz częściej wybierają rozwiązania hybrydowe.

Model hybrydowy chroni inwestycje małych i średnich firm
Nie ulega wątpliwości, że model hybrydowy przynosi małym i średnim firmom duże korzyści. Firma zachowuje platformę wdrożoną lokalnie, co pozwala jej maksymalnie wykorzystać wcześniejsze inwestycje, a równocześnie w razie potrzeby może używać usług w chmurze - od komunikatorów internetowych poprzez pamięć masową danych po elastyczne rozwiązania ułatwiające współpracę z wykorzystaniem multimediów. Jeśli wybierze właściwe rozwiązanie, może płacić za te usługi w zależności od liczby użytkowników.

Model hybrydowy jest opcją idealną. Firma, która od razu wdroży rozwiązanie działające wyłącznie w chmurze, naraża się na utratę wcześniejszych inwestycji. Z drugiej strony pozostawanie przy systemie lokalnym, gdy cały świat biznesu przenosi się do chmur, również może spowodować straty. Wdrożenie modelu hybrydowego stopniowo zmniejsza zapotrzebowanie firmy na lokalną infrastrukturę fizyczną, dzięki czemu w przyszłości przejście do środowiska w pełni chmurowego będzie dużo prostsze.

Małe i średnie firmy muszą zaoferować swoim pracownikom elastyczne opcje współpracy
Mobilność całkowicie zmieniła sposób współpracy między pracownikami w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Model otwartego biura obejmujący pracowników pracujących z domu, zespoły zatrudnione w różnych lokalizacjach i pracowników mobilnych w różnych strefach czasowych stanowi duże wyzwanie dla małych i średnich firm, które nie są w stanie zapewnić wszystkim takim pracownikom jednego punktu współpracy. Kolejnym problemem jest dostosowanie tradycyjnego biura, gdzie każdy pracownik ma własny komputer na własnym biurku, do modelu tzw. gorących biurek (ang. hot desking), w którym pracownicy nie mają stałych stanowisk pracy.

Większość tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw nie zapewnia skalowalności, której potrzebują rozwijające się organizacje. Aby sprostać nowym wyzwaniom, firmy muszą inwestować duże kwoty w nowe platformy i zasoby. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się poprzez fuzje i przejęcia. Systemy informatyczne, których nie można rozbudowywać, są w takich przypadkach dużym utrudnieniem. Na rynku brakowało dotychczas ekonomicznych opcji, które umożliwiałyby firmom dostosowanie używanych wcześniej platform do nowych wymagań. W rezultacie mniejsze organizacje nie mogły korzystać z tych samych technologii, co duże przedsiębiorstwa.

Odpowiedzią na te problemy są hybrydowe rozwiązania chmurowe, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać z elastycznych opcji stanowisk pracy bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Każda firma może wybrać tylko te funkcje, których potrzebuje i płacić za nie w ramach subskrypcji. Nie musi rozbudowywać swojego środowiska informatycznego, aby zwiększyć jego wydajność.

Licencje nie są już problemem
Najnowsze platformy komunikacyjne są znacznie lepiej dostosowane do współczesnych trendów dotyczących organizacji pracy.

Hybrydowe platformy komunikacyjne przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oferują uproszczony model udostępniania licencji dla nowych użytkowników i urządzeń. Firma nie musi już płacić za odrębne licencje na poszczególne urządzenia, co dawniej znacznie zwiększało całkowity koszt posiadania systemu. Elastyczny, korzystny ekonomicznie model, w którym opłaty są uzależnione od liczby licencji, umożliwia małym i średnim firmom korzystanie z funkcji klasy korporacyjnej po niewielkich kosztach. Pozwala również na szybkie przyjmowanie i szkolenie nowych pracowników oraz włączanie ich urządzeń mobilnych do środowiska informatycznego przedsiębiorstwa. Związane z tym procesem zadania administracyjne i koszty infrastrukturalne są ograniczone do minimum.

Małe i średnie firmy potrzebują niezawodnych usług wsparcia i tworzenia kopii zapasowych
Główną zaletą modelu hybrydowego jest możliwość zachowania kontroli nad systemem lokalnym, podczas gdy zadania związane z serwisem, utrzymaniem i wsparciem zostają przeniesione na dostawcę usługi. Małe i średnie firmy powinny wybierać takie hybrydowe rozwiązania UC&C, które oferują dostępne na żądanie usługi zdalnego zarządzania i wsparcia.

Każdy przestój w pracy środowiska informatycznego przedsiębiorstwa powoduje wymierne straty. Nadmiarowość rozwiązań sieciowych i komunikacyjnych oznacza dodatkowe koszty, na które większość firm nie może sobie pozwolić. Co zrobić, aby całkowicie wyeliminować przestoje w pracy sieci? Małym i średnim firmom często brakuje odpowiednio wykwalifikowanych informatyków, których zatrudniają duże przedsiębiorstwa. Chmury hybrydowe zwalniają jednak firmę z wielu zadań związanych z zarządzaniem systemem i jego utrzymaniem. Zadania te wykonuje dostawca usługi, co maksymalizuje czas pracy systemu bez przestojów.

W rozwiązaniach hybrydowych coraz częściej dostępne są usługi zdalnego zarządzania polegające na tym, że dostawca zdalnie uzyskuje dostęp do sieci w celu dokonania naprawy lub rozwiązania problemu. Sprzęt i oprogramowanie również są aktualizowane zdalnie, dzięki czemu zadania związane z utrzymaniem systemu są realizowane bez opóźnień, a firma jest zawsze zabezpieczona przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dzięki wieloletnim umowom o wsparcie techniczne małe i średnie firmy mogą regularnie korzystać z ważnych aktualizacji dotyczących funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Model hybrydowy wyrównuje szanse
Chmura hybrydowa jest doskonale dostosowana do potrzeb małych i średnich firm. Mogą one używać systemów lokalnych dla usług wymagających większego bezpieczeństwa i kontroli, natomiast systemów chmurowych - do obsługi narzędzi ułatwiających współpracę. Zyskują dostęp do tych samych technologii, co wielkie przedsiębiorstwa, które stać na inwestowanie milionów dolarów w rozwiązania oparte całkowicie na chmurze. Dzięki temu stają się równie konkurencyjne i produktywne.

Dla wielu małych i średnich firm z ograniczonymi budżetami informatycznymi technologie chmurowe były dotychczas zbyt drogie lub trudne do wdrożenia. Teraz firmy te mogą wybrać model hybrydowy, który spełnia ich najważniejsze wymagania. Pomaga im przygotować się do wdrożenia technologii opartych całkowicie na chmurze, a równocześnie umożliwia dalsze korzystanie ze sprawdzonej i przetestowanej infrastruktury wdrożonej lokalnie.

 


Manish SablokAutor: Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na region CNE w ALE