Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Przepustowość łącza nie jest z gumy

Network SpeedPracując w jednej z najlepszych firm technologicznych na świecie jesteś ciągle proszony o pomoc. Pamiętam gdy pomagałem członkowi rodziny w rozwiązaniu problemu z łączem Wi-Fi, który zadał wówczas pytanie: „A może nasze Wi-Fi jest prawie pełne?”. Przyczyną problemu w tamtym przypadku nie była sieć Wi-Fi, ale pytanie wcale nie było kuriozalne.


Przekroczenie granicy przepustowości pasma to problem, z którym będziemy musieli już niebawem się zmierzyć. Według GSMA (Światowego Zrzeszenia Operatorów GSM), do 2020 roku na świecie liczba użytkowników telefonii komórkowej wzrośnie do 4,6 miliarda. Dodatkowo osoby, które korzystają z więcej niż jednego numeru (posiadają np. numery służbowe i prywatne), zwiększą faktyczną liczbę abonentów sieci komórkowych. Uważa się, że do 2020 roku potroją się wymagania co do przepustowości sieci.

Wykorzystanie sieci bezprzewodowej rośnie w bardzo szybkim tempie, więc - przepustowość łącza jest coraz bardziej narażona na ograniczenia. Z punktu widzenia dostawców usług rzeczywistość wygląda następująco: na końcu procesu dostępne jest mniejsze pasmo. Oznacza to, że ogólna wydajność sieci się zmniejsza, podczas gdy przeciętny czas oczekiwania wzrasta. To negatywnie wpływa na doświadczenie użytkownika. Wolny transfer danych i wysoka całkowita latencja są solą w oku dostawców usług. Prowadzi to do zmniejszenia zadowolenia klientów, ich odpływu, a tym samym utraty dochodów.

Tradycyjne metody takie jak kompresja wideo czy buforowanie sprawdzały się do tej pory, ale zaszyfrowany ruch i rozwiązania HTTP 2.0 znacznie to utrudniają.

Niezawodne dostarczanie danych jest jednak możliwe, nawet gdy coraz więcej użytkowników korzysta sieci. Można to osiągnąć dzięki optymalizacji połączeń TCP, dostarczających dane do- i od- użytkowników, przy pomocy rozwiązania umieszczonego pomiędzy szerokim Internetem a siecią bezprzewodową.

W ten sposób możemy zarządzać obiema stronami połączenia - siecią bezprzewodową oraz szerokim Internetem - i mieć pewność, że żadne aspekty wydajności tych technologii sieciowych nie zostały pominięte.

To bardzo ważny krok: połączenie od strony Internetu zazwyczaj nie jest zbyt przeciążone, nie charakteryzuje się wysoką latencją czy utratą pakietów, a więc wymaga odmiennych ustawień TCP od tych używanych przez WiFi, gdzie powyższe problemy zdarzają się częściej. Standardowe stosy protokołów TCP w serwerach są często dostosowane tylko do wymagań po stronie Internetu, a przez to mogą mieć słabą wydajność w sieciach radiowych.

Bardziej nowatorskie podejście do optymalizacji TCP pozwala na zarządzanie obiema stronami połączenia. W F5 odpowiadamy na wymagania dostawców dzięki TCP Express, który jest częścią naszej platformy BIG-IP. Dużą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że zmiany mogą być wprowadzone dla każdego połączenia osobno, dzięki czemu każde z nich ustawiane jest tak, by uzyskać maksymalną funkcjonalność.

Nie tylko przepustowość łącza może być poprawiona dzięki optymalizacji TCP. Na przykład monitoring sieci można wykorzystać do poprawy stabilności połączenia. Dodatkowo, optymalizacja protokołu TCP w ten sposób oznacza, że to rozwiązanie nie jest zależne od rodzaju ruchu, co oznacza, że także zaszyfrowany ruch może zostać zoptymalizowany.

Użycie tego typu rozwiązania optymalizującego TCP, może poprawić transfer od 15% do 100%. Obecnie coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania, które nie dezaktualizują się szybko i mogą być wykorzystywane przez długi czas, szczególnie w obszarze doświadczenia użytkownika. Ci, którzy spóźnią się z wdrożeniem takich rozwiązań jak optymalizacja TCP, mogą wkrótce mieć problemy.

 


Ireneusz WiśniewskiAutor: Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks