Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Pay as you use - nowy model korzystania z sieci

SieciRosnąca liczba aplikacji i inteligentnych urządzeń sprawia, że przedsiębiorstwa coraz częściej oczekują rozliczeń procesów biznesowych na podstawie faktycznego wykorzystania, co  radykalnie zmienia tradycyjne wzorce zaopatrzeniowe. Modele udostępniania na żądanie i oparte na faktycznym wykorzystaniu stają się dla przedsiębiorstw normą, lecz infrastruktura sieciowa i informatyczna, tak istotna dla operacji biznesowych i informatycznych, nie poszła tą samą drogą.


Koszty operacyjne... i nie tylko

Z finansowego punktu widzenia eliminacja wysokich lub wręcz zaporowych kosztów początkowych oraz przeniesienie wydatków uzależnionych od poziomu wykorzystania i rozłożenie ich na cały cykl życia danego rozwiązania do kategorii kosztów operacyjnych jest bez wątpienia atrakcyjne dla klienta. Sieci LAN i WLAN odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do aplikacji o znaczeniu krytycznym, jak również komunikacji głosowej i wideo. Inwestycje i wydatki operacyjne niezbędne do utrzymania nowoczesnej sieci mogą się jednak okazać  dla wielu firm prawdziwym wyzwaniem.

Część przedsiębiorstw i organizacji nie generuje w weekendy praktycznie żadnego ruchu sieciowego. Niektóre z nich, jak choćby placówki edukacyjne, nie pracują w trakcie długich okresów wakacyjnych. Inne, w tym hotele i sklepy, są zawsze otwarte, odnotowują z kolei wzrosty i spadki w obszarze potrzeb infrastrukturalnych. W ich przypadku rozwiązaniem jest model, który zmienia sieć w usługę rozliczaną tak jak usługi komunalne.

Rozłożenie kosztów na cały cykl życia sieci może być idealnym rozwiązaniem dla niektórych organizacji. Część producentów i dostawców systemów zaczęła już zmieniać swoją ofertę infrastrukturalną w kierunku modelu opartego na dzierżawie, w którym koszty są przenoszone bezpośrednio z kategorii inwestycji do kategorii wydatków operacyjnych. Dla innych firm i organizacji, zwłaszcza tych, w których poziom wykorzystania sieci nie jest stały, taki model to jednak wciąż jeszcze za mało. W ich przypadku atrakcyjniejszy byłby bardziej precyzyjny model udostępniania zasobów na żądanie.

„Odchudzona” informatyka

Model opłat za faktyczne wykorzystanie w usłudze sieci udostępnianej na żądanie Network on Demand (NoD) pozwala firmom uniknąć wysokich początkowych nakładów kapitałowych na nową infrastrukturę sieciową. Idzie też jednak dalej - zapewnia jeszcze większe korzyści, ponieważ firmy płacą tylko za to, czego faktycznie używają. Sieć staje się tym samym usługą podobną do usług komunalnych. NoD to kolejny krok w kierunku wprowadzenia koncepcji Lean w obszarze technik informatycznych, w ramach której firmy nie płacą już za nieużywaną lub częściowo używaną infrastrukturę, lecz mogą powiązać swoje wydatki w obszarze techniki bezpośrednio z operacjami biznesowymi.

Najnowszy model

W wielu przedsiębiorstwach korzystny może być model ze stałą opłatą rozłożoną na okres obowiązywania umowy, ponieważ ich zapotrzebowanie na zasoby sieciowe jest na stałym, wysokim poziomie. Co jednak, jeśli zapotrzebowanie to nie rozkłada się równomiernie? Zarządzana w chmurze oferta NoD Alcatel-Lucent Enterprise umożliwia pomiar i monitorowanie liczby portów w użytku dla każdej godziny, zapewnia więc oczekiwane przez przedsiębiorstwa precyzyjność i elastyczność.  

Aby uświadomić sobie zalety tego modelu, wyobraźmy go sobie w praktyce. Jako przykład weźmy centrum wystawiennicze. Jeśli w ośrodku tego typu odbywa się kilka sporych imprez na tydzień, w odpowiednie dni potrzebna jest infrastruktura do ich obsługi. A co z dniami, w których potrzeby są mniejsze, gdy na miejscu jest znacznie mniej personelu oraz wystawców lub gości? To pięć dni w tygodniu! W modelu nakładów inwestycyjnych, a nawet w tradycyjnym modelu kosztów operacyjnych centrum wystawiennicze płaci za niewykorzystywaną infrastrukturę sieciową. Model infrastruktury rozliczanej za faktyczne wykorzystanie skutecznie eliminuje jednak takie niepotrzebne wydatki. Zalety podejścia zastosowanego w usłudze NoD stają się doskonale widoczne.

Wyprzedzić trendy

Ten nowy model udostępniania zasobów na żądanie nie tylko poprawia dostępność infrastruktury sieciowej w ujęciu finansowym, lecz także pozwala firmom szybciej wykorzystywać nowe techniki.

Tempo rozwoju nowych produktów i aplikacji wzrasta, cykle życia rozwiązań stają się więc coraz krótsze. To nowy problem dla przedsiębiorstw, które chcą szybko wprowadzać nowoczesne technologie, aby utrzymać przewagę nad konkurencją i bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy firma ma trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników do obsługi nowych narzędzi, czy też chce mieć dostęp do innowacji, odpowiedzią jest w pełni zarządzana sieć LAN i WLAN na żądanie.

Zgodnie z przewidywaniami za cztery lata 80% infrastruktury będzie używane w modelu opłat za faktyczne wykorzystanie (IDC FutureScape: Worldwide Enterprise Infrastructure 2016 Predictions (Światowe prognozy dotyczące infrastruktury korporacyjnej na rok 2016)), a unikatowa usługa Network on Demand wpisuje się w ten trend.

 


Manish SablokAutor: Manish Sablok, szef działu marketingu na region Europy Północnej, Zachodniej i Wschodniej w ALE.