Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Trzy wymogi, które cyfryzacja stawia przed siecią

CyfryzacjaCyfrowa transformacja ciągle nabiera kształtu w wielu przedsiębiorstwach. Menedżerowie z różnych branż zastanawiają się, w jaki sposób będą mogli wykorzystać w przyszłości potencjał cyfryzacji na potrzeby swojej działalności. Chodzi nie tylko o przyspieszenie, uelastycznienie i podniesienie wydajności procesów biznesowych za pomocą innowacyjnych aplikacji - warunki dla pomyślanej zmiany należy stworzyć także po stronie infrastruktury IT, w tym infrastruktury sieciowej. W zakresie dostosowania sieci przedsiębiorstwa mierzą się przede wszystkim z trzema  wyzwaniami.


1. Zacieranie granic sieci: Na cyfrowej transformacji zyskają te przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nowe formy współpracy ze swoimi klientami, partnerami i dostawcami. Im więcej transakcji przetwarzanych jest cyfrowo, niejako ‘ponad granicami’ przedsiębiorstwa, z tym większą liczbą punktów dostępu do infrastruktury wewnętrznej, którymi trzeba zarządzać - mamy do czynienia. W tej sytuacji menedżerowie IT muszą osiągnąć pewną równowagę, tak by sieć była otwarta i dostępna z zewnątrz, lecz jednocześnie nie narażała bezpieczeństwa wrażliwych, firmowych danych.  

Z jednej strony, by to osiągnąć niezbędna jest architektura zabezpieczeń oparta na funkcjach kontekstowych. Oznacza to, że każdemu użytkownikowi - w zależności od jego aktualnej lokalizacji, wykorzystywanego urządzenia oraz statusu - przypisuje się automatycznie odpowiednie prawa dostępu i korzystania z zasobów. Z drugiej zaś strony administratorzy sieci muszą myśleć o tym, jak odpowiednio skonsolidować różne opcje dostępu. Jednym z najlepszych rozwiązań może być utworzenie tylko z jednego adresu internetowego służącego użytkownikom zewnętrznym do logowania. Stamtąd powinni być przekierowywani do przeznaczonych dla nich zasobów.

Cyfryzacja IT

2. Potrzeba większej przejrzystości sieci: Aplikacje i informacje stanowią napęd dla cyfrowej transformacji. Dlatego wraz z postępem cyfryzacji wzrastają także wymagania dotyczące wydajności sieci w przedsiębiorstwie. By optymalnie wspierać cyfrowe procesy, menedżerowie IT muszą znać i rozumieć zachowanie aplikacji w swojej sieci. Tylko wówczas są w stanie szybko identyfikować i usuwać wąskie gardła oraz przyczyny błędów. Znajomość zachowania aplikacji ważna jest także w długoterminowym planowaniu przepustowości. Dzięki szczegółowej wiedzy na temat trendów i wydajności menedżerowie IT mogą zdecydować, czy inwestować w zwiększenie przepustowości czasowo lub na stałe - czy też raczej skupić się na technologiach służących przyspieszeniu działania aplikacji.

3. Zmniejszająca się tolerancja użytkowników względem problemów z dostępnością usług: W cyfrowej gospodarce kilka sekund jest w stanie zdecydować o tym, czy użytkownik wybierze daną ofertę, czy ją odrzuci. Użytkownicy wykazują coraz mniejszą tolerancję względem czasu oczekiwania, przerw technicznych oraz komunikatów o błędach. To powoduje, że menedżerowie IT potrzebują rozwiązań sieciowych, które łączą wysoką dostępność z nieograniczonymi możliwościami skalowania. Również w godzinach zwiększonego ruchu najważniejsze usługi cyfrowe przedsiębiorstwa muszą być dostępne właściwie natychmiast. Tym samym wraz ze wzrostem zapotrzebowania warto pomyśleć o możliwości szybkiego zwiększenia przestrzeni serwerowej, bez konieczności całkowitej przebudowy infrastruktury.

Dziś przedsiębiorstwa osiągają zamierzone cele i jednocześnie zadowolenie użytkowników wówczas, gdy biorą pod uwagę wszystkie scenariusze dostępu. Coraz więcej osób oczekuje zadowalającej wydajności nie tylko podczas korzystania z sieci lokalnej czy sieci WLAN, lecz także w ramach dostępu za pośrednictwem sieci komórkowej czy przez połączenia WAN z zagranicy. Zastosowanie odpowiednio dopasowanych do potrzeb organizacji inteligentnych rozwiązań sieciowych i aplikacyjnych pozwala zapewnić maksymalny komfort użytkowania, również przy ograniczonej przepustowości i wysokich opóźnieniach.


wolfgang mayer citrixAutor: Wolfgang Mayer, Generalny manager Citrix na Europę Wschodnią i Austrię