Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Aplikacje webowe: większa wydajność i niezawodność

WebAppGwałtowny rozwój Internetu spowodował, że w ostatnich latach stale wzrasta wykorzystanie aplikacji webowych, które stanowią podstawę dla pracy zdalnej. Jednak by były one dostarczane sprawnie i wydajnie warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które pozwolą to zapewnić. Jedną z efektywnych metod zwiększenia niezawodności udostępnianych przez firmę swoim pracownikom aplikacji internetowych jest wykorzystanie rozwiązań ADC, które zawierają zaawansowane, inteligentne mechanizmy optymalizacji wydajności.


Z tego też powodu, w ciągu ostatnich kilku lat szybko rośnie popularność kontrolerów ADC i coraz częściej zaczynają one zdobywać pozycję standardowego, niezbędnego elementu infrastruktury firmowych systemów IT.

Kontroler ADC to oprogramowanie lub urządzenie sieciowe, które zarządza połączeniami i zapytaniami kierowanymi przez użytkowników do serwerów aplikacji webowych poprzez kontrolę, optymalizację i odpowiednie przekierowanie ruchu sieciowego. Podstawową funkcją ADC jest równomierne rozłożenie obciążenia serwerów, co pozwala na optymalizację ich wydajności z punktu widzenia użytkowników końcowych, a także zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji biznesowych. Rozwiązanie zwiększa również wydajność aplikacji udostępnianych w sieci WAN wykorzystując techniki optymalizacyjne takie jak m.in. kompresja danych. Rozwiązania te są szczególnie użyteczne w zastosowaniach chmurowych lub centrach danych charakteryzujących się wysokim stopniem wirtualizacji, gdzie wymagana jest możliwość szybkiego skalowania zasobów w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie aplikacji.

Kontrolery ADC to nowej generacji, zaawansowane rozwiązania do równomiernego rozłożenia obciążenia serwerów aplikacyjnych. Pozwalają one na obsługę systemów, takich jak np. SQL, Exchange, SharePoint lub strony WWW. Rozłożenie obciążenia (ang. load balancing) to metoda, która pozwala na optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów, maksymalizację przepustowości systemu i minimalizację opóźnień w sieciach, gdzie pracuje wiele serwerów realizujących te same zadania.

Rozwój technologiczny serwerów webowych spowodował, że powszechnie zaczęto je wykorzystywać do udostępniania dynamicznych aplikacji. Obecnie w wielu firmach aplikacje webowe dostarczają istotne z punktu widzenia biznesu informacje oraz funkcje różnym grupom użytkowników. Klasyczne rozwiązania do równoważenia obciążeń serwerów przestały wystarczać, gdyż nie były w stanie zapewnić efektywnej obsługi ważnych aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym i dostarczających dynamiczne treści.

Dodatkowy wzrost złożoności systemów IT spowodował podwyższenie wymagań w zakresie  kontroli dostępu do aplikacji w oparciu o wiele różnych kryteriów bezpieczeństwa. By je spełnić niezbędna jest zaawansowana wiedza i kontrola systemu w warstwie aplikacyjnej.

Z praktycznego punktu widzenia ważne jest by odpowiednie zmiany systemowe nie wymagały bezpośredniej modyfikacji kodu działających w nim aplikacji biznesowych, co zwykle wiąże się z dużymi kosztami. Wszystko to legło u podstaw koncepcji na której oparte jest działanie kontrolerów ADC, które są tak projektowane by mogły automatycznie transformować zarówno zapytania użytkowników jak i odpowiedzi serwerów do odpowiedniego formatu. W typowej konfiguracji kontroler ADC jest instalowany w centrum danych między zaporą sieciową a serwerami aplikacyjnymi. Zapytania kierowane przez użytkowników są przekierowywane przez kontroler do serwerów przy uwzględnieniu zestawu kryteriów zdefiniowanych przez administratora systemu. Są one oparte na firmowej polityce bezpieczeństwa oraz wiedzy dotyczącej konfiguracji warstwy aplikacyjnej systemu.

Oprogramowanie kontrolera ADC rozróżnia działanie aplikacji, może przeprowadzić dogłębną analizę ruchu w sieci i w efekcie podjąć inteligentne decyzje dotyczące sterowania przepływem danych. W efekcie optymalizuje wydajność serwerów aplikacyjnych zapobiegając przeciążeniu pojedynczych maszyn przez zadania wymagające zbyt dużej mocy przetwarzania, co może skutkować opóźnieniami lub niedostępnością usługi. Dodatkowe funkcje, które z reguły udostępniają kontrolery ADC to odciążanie serwerów od obsługi ruchu SSL, kompresja przesyłanych danych oraz optymalizacja protokołów TCP i HTTP. Wszystkie te funkcje kontrolerów ADC są dostępne dla systemów zwirtualizowanych jak i fizycznych. Przykładem kontrolera ADC, który posiada wszystkie te zalety jest Citrix NetScaler. Rozwiązanie instalowane jest bezpośrednio przed serwerami webowymi lub bazodanowymi. Oferuje zarówno mechanizmy równoważenia obciążeń, wydajnej kompresji danych, buforowania treści, akceleracji szyfrowania/deszyfrowania ruchu SSL, monitorowania przepływu danych związanych z aplikacjami oraz zintegrowaną, aplikacyjną zaporę sieciową NetScaler App Firewall zabezpieczającą przed atakami wykorzystującymi warstwę aplikacyjną systemu.

 


Sebastian KisielAutor: Sebastian Kisiel, Lead System Engineer, Citrix Systems Poland