Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Co daje wirtualizacja sieci WAN?

Wirtualizacja sieciSprawne prowadzenie biznesu od dawna jest uzależnione od połączenia sieciowego zapewniającego dostępność usług. Warto zarządzać nim w sposób zapewniający wysoką dostępność, gdyż tylko tak można uniknąć strat wynikających z nawet krótkotrwałej  niedostępności sieci.


Awaria sieci może nastąpić w dowolnej chwili, a jej wpływ może być katastrofalny dla każdej organizacji o ile nie posiada łącz redundantnych (backupowych). Dzisiaj, gdy coraz częściej mamy do czynienia ze scentralizowanymi środowiskami, utrata łączności z siecią może spowodować brak dostępu do kluczowych aplikacji i danych. Tym samym producenci nie mogą uzyskać dostępu do zasobów, których potrzebują, aby odpowiedzieć na pytania z rynku. Organizacje opieki zdrowotnej nie mają dostępu do informacji lub wyników badań pacjenta w przychodniach. Detaliści i firmy świadczące usługi finansowe nie mogą przetwarzać transakcji. VoIP oraz inne kanały komunikacji są zerwane, powodując przestój w pracy zarówno po stronie firmy jak i jej klientów. Pracownicy są odcięci od usług, których wymaga ich praca a biznes ulega zatrzymaniu.

Nawet krótkotrwałe awarie sieci mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy. Nie zawsze jest to kwestia opóźnień czy problemów technicznych; częsty dostęp do multimedialnych treści, e-learningu, a nawet strumieniowanie muzyki może generować ruch, który koliduje z istotniejszymi aplikacjami biznesowymi - a wraz ze spadkiem dostępności aplikacji i usług rośnie również frustracja użytkowników. Działania, które wykonujemy w kilka sekund przeciągają się do minut, a problemy z wydajnością sprawiają, że jakość usług wydaje się być kwestią przypadku. Pracownicy i klienci nie rozumieją, dlaczego pewne rzeczy trwają dłużej i przeciągają się w czasie a np. rozmowy telefoniczne prowadzone przez sieć tracą na jakości i mogą być niezrozumiałe. Tym samym całkowita wydajność i jakość usług wewnątrz organizacji ulega ogólnemu pogorszeniu.

Wiele organizacji stara się rozwiązać problemy z przepustowością sieci poprzez optymalizację łącz WAN, choć rzeczywistość jest taka, że obecnie wiele aplikacji biznesowych, które wymagają wysokiej przepustowości, jak np. narzędzia do projektowania graficznego, aplikacje VoIP i wideo HD nie pozostawiają na to wiele miejsca. Skalowanie przepustowości sieci WAN poprzez usługi MPLS jest kosztowne, często oznacza miesiące poświęcone na negocjacje, wdrożenie i konfigurację oraz blokuje przedsiębiorstwa wieloletnimi umowami. Firmy potrzebują bardziej elastycznego sposobu na dostosowanie sieci do własnych potrzeb i zapewnienie wysokiej wydajności, wymaganej przez jej użytkowników.

Wirtualizacja WAN oferuje nowe podejście w zakresie utrzymania wysokiej jakości łączności biznesowej w ramach sieci oddziałów i lokalizacji rozporoszonych. Protokół MPLS i rozwiązania do szerokopasmowego dostępu są logicznie połączone w jedną wirtualną sieć WAN, cechującą się większą przepustowością i elastycznością niż jakiekolwiek pojedyncze połączenie mogłoby zaoferować.

Wirtualna sieć WAN oferuje trzy główne możliwości:
• Łączenie sieci - droższa technologia MPLS może być zintegrowana z tańszymi rozwiązaniami do szerokopasmowego dostępu w ramach pojedynczej sieci wirtualnej WAN, co pozwala organizacji uzyskać maksimum przepustowości. Możliwość połączenia wielu łączy WAN do jednoczesnej  obsługi najważniejszego ruchu pomaga wyeliminować straty pakietów i przestoje.
• Inteligentny wybór ścieżki - wirtualne sieci WAN mogą wybierać szybsze ścieżki sieciowe dla poszczególnych pakietów (w obydwu kierunkach) w celu optymalnego wykorzystania łącz.
• Priorytetyzacja aplikacji - poprzez identyfikację i ustalenie priorytetów w zakresie ruchu  najważniejszych aplikacji, wirtualne sieci WAN mogą zapewnić im dostęp do najbardziej wydajnych łączy WAN. Jeśli jedna lub więcej ścieżek sieciowych zawiedzie, kluczowe aplikacje o najważniejszym znaczeniu dla organizacji mogą być przeniesione na pozostałe ścieżki, aby zapewnić ich niezakłócone funkcjonowanie.

Oprócz oferowania większej elastyczności którą daje protokół MPLS, wirtualna sieć WAN może zwiększyć ogólną sprawność usług sieciowych. Dzięki opcji płynnego korzystania z wielu różnych sieci w tym samym czasie, dodawania czy zmiany jednej usługi bez jej wpływu na inne, które są wykorzystywane, można podejmować decyzje w zakresie dostawcy usług sieciowych według indywidualnych potrzeb.

Zastanawiając się czy wirtualna sieć WAN jest odpowiednim wyborem dla danej organizacji należy odpowiedzieć sobie na 6 podstawowych pytań:
• Czy Państwa działalność biznesowa jest uzależniona od dostępu pracowników oddziałowych do scentralizowanych lub hostowanych aplikacji w ramach zdalnego połączenia?
• Czy korzystacie Państwo z usług VoIP w codziennej komunikacji?
• Czy Państwa firma boryka się z koniecznością zwiększenia przepustowości sieci, bez ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów czy obniżenia elastyczności wynikającej z upgrade’u MPLS?
• Czy ostatnio odnotowaliście Państwo straty, wynikające z awarii sieci lub problemów z jej wydajnością?
• Czy Państwa umowa sieciowa zbliża się do końca i w najbliższym czasie będzie wymagała odnowienia?
• Czy już posiadacie Państwo zapasowe łącza WAN, które są wykorzystywane tylko w przypadku awarii sieci podstawowej?

Twierdząca odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań skłania do rozważenia wirtualnej sieci rozległej jako rozwiązania, które może zwiększyć niezawodność aplikacji oraz przepustowość sieci przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jeśli rozważacie Państwo upgrade MPLS warto również rozważyć dostępne alternatywy i przekształcić swoją sieć na potrzeby dzisiejszych środowisk biznesowych.

 


Sebastian KisielAutor: Sebastian Kisiel, Lead System Engineer, Citrix Systems Poland