Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Chmura ułatwia (choć nie wszystkim) wdrożenie technologii UC

Cloud Computing chmura obliczeniowa Unified CommunicationWdrożenie rozwiązań do komunikacji zintegrowanej / ujednoliconej (Unified Communications, UC) przynosi wele korzyści klientom, partnerom handlowym i pracownikom, nie wspominając o działach informatycznych. Korzyści te są dobrze udokumentowane i polegają, ogólnie mówiąc, na umożliwieniu pracownikom współpracy z dowolnego miejsca, w każdej chwili i przy użyciu różnych urządzeń. Wiele firm uważa jednak, że wdrożenie technologii UC przekraza ich możliwości budżetowe i wymaga wprowadzenia zmian w używanej infrastrukturze.


Manish Sablok, szef działu marketingu na Europę Środkową, Północną i Wschodnią w firmie Alcatel-Lucent Enterprise, wyjaśnia, w jaki sposób zaawansowane metody wdrażania rozwiązań UC oraz technologie przetwarzania w chmurze oferujące UC jako usługę umożliwiają korzystanie z technologii UC firmom, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić z powodu zbyt wysokich nakładów początkowych.

Technologie UC są często uważane za znakomity sposób na zwiększenie mobilności pracowników i umożliwienie im używania prywatnych urządzeń do celów służbowych (Bring Your Own Device, BYOD). Mobilni i dobrze skomunikowani pracownicy są bardziej elastyczni, co pozwala firmie szybciej reagować na zmiany, a tym samym łatwiej sprostać konkurencji.

UC zmienia reguły gry nie tylko ze względu na mobilność
Rewolucja w dziedzinie technologii konsumenckich i platform społecznościowych zmienia sposób, w jaki pracownicy komunikują się i współpracują ze sobą. Pracownicy wiedzą, które narzędzie poczta elektroniczna, połączenie audio lub wideo, komunikator internetowy czy system udostępniania dokumentów - jest najbardziej odpowiednie do przekazania określonej informacji w określonym kontekście. Trzeba im tylko ułatwić współpracę oraz udostępnianie informacji klientom, partnerom i innym pracownikom za pomocą odpowiednich narzędzi i urządzeń w środowisku BYOD.

Firmy nie powinny ignorować potencjału tych narzędzi, ani z drugiej strony ryzyka przechowywania danych na niezabezpieczonych urządzeniach. Powinny zaakceptować nowe reguły gry, a równocześnie przejąć kontrolę nad tymi procesami.

Wystarczy wdrożyć technologię UC. Czy jednak koszty początkowe nie są zbyt wysokie?

Model nakładów inwestycyjnych czy kosztów operacyjnych? - Debata trwa
Przedsiębiorstwa i ich działy informatyczne wciąż mają różne zdania na temat tego, czy lepszy jest model oparty na nakładach inwestycyjnych, czy na kosztach operacyjnych. Usługi dostępne w oparciu o model cloud computing zaczęły wyrównywać szanse mniejszych firm na dostęp do narzędzi UC. Czy lepiej zainstalować technologię UC lokalnie, czy korzystać z niej w hostingu, czy też wybrać rozwiązanie hybrydowe? Każda firma powinna podjąć decyzję, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i procesy biznesowe.

Model usług w chmurze - opłaty zależne od bieżącego użycia
Technologie przetwarzania w chmurze oferują dziś firmom duży wybór. Na przykład modele płatności zależnych od bieżącego użycia pozwalają użytkownikom płacić tylko za to, czego naprawdę potrzebują. Obniżyło to kwoty niezbędnych inwestycji początkowych i usunęło bariery, które utrudniały wdrożenie technologii UC małym i średnim firmom. Dzięki temu firmy te mogą skuteczniej konkurować z większymi przedsiębiorstwami.

Wiele firm chce wdrożyć technologię ujednoliconej komunikacji za pośrednictwem usług w chmurze, co jest korzystne m.in. ze względu na skalowalność: można używać wersji uproszczonej, unikając marnotrawstwa lub niepełnego wykorzystania zasobów. Model oparty na bieżącym użyciu dobrze sprawdza się w sytuacji, gdy firma chce rozbudowywać rozwiązanie UC w miarę swojego rozwoju lub gdy ma do czynienia ze znacznymi wahaniami popytu. Pod względem szybkości i prostoty wdrażania opcja ta jest porównywalna z rozwiązaniami instalowanymi lokalnie, a ponadto nie wymaga kosztownych i czasochłonnych modernizacji infrastruktury.

Inną zaawansowaną technologią, dzięki której wdrożenie technologii UC jako usługi staje się prostsze, szybsze i bardziej ekonomiczne, jest wirtualizacja. Jeden serwer z wieloma aplikacjami w środowisku zwirtualizowanym może zastąpić wiele serwerów fizycznych, co upraszcza architekturę sieci i pozwala na znaczne obniżenie kosztów.

cloud computing

Chmura nie jest odpowiednia dla wszystkich
Usługi przetwarzania w chmurze spełniają wymagania wielu firm i mają wiele zalet, ale trzeba również mieć na względzie ich wady, takie jak brak kontroli wewnętrznej nad wrażliwymi danymi finansowymi i biznesowymi oraz danymi dotyczącymi klientów. Problemem może być też zapewnienie zgodności takich usług z przepisami, zwłaszcza gdy firma działa na rynkach lub w regionach, gdzie obowiązują szczególnie rygorystyczne regulacje, lub jest prawnie odpowiedzialna za ochronę danych.

Rozwiązanie UC zainstalowane lokalnie można rozbudowywać w tempie niezależnym od oferty dostawcy usług w chmurze oraz dostosowywać do wymagań konkretnych aplikacji.

Ponadto niektóre firmy po prostu uważają model nakładów inwestycyjnych za najkorzystniejszy.

Czy technologia UC nie jest zbyt kosztowna? NIE
Innowacje obniżyły koszty technologii UC i umożliwiły ekonomiczne wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych oparte na różnych modelach, od instalacji lokalnej po środowisko cloud computing.

Jak już wspomniałem, usługi w chmurze oferują dziś wiele opcji i dużą elastyczność pod względem kosztów, ale nawet rozwiązanie UC zainstalowane lokalnie nie wymaga modernizacji polegającej na usunięciu starszego systemu. Wybór właściwego rozwiązania umożliwi firmie wykorzystanie dotychczas używanej infrastruktury technologicznej oraz wcześniejszych inwestycji podczas integracji nowych urządzeń, usług i aplikacji UC. Technologia UC jest oparta na otwartych standardach, dzięki czemu bez problemu obsługuje różne systemy operacyjne i typy urządzeń. Nasze rozwiązanie OpenTouch oferuje elastyczny model, w którym wykorzystano technologię SIP, i może działać w środowiskach obejmujących produkty różnych dostawców.

Wybór należy do firmy
Technologia UC oferuje dziś ekonomiczne modele wdrażania lokalnie lub w chmurze obliczeniowej. Każda firma może wybrać model kosztów operacyjnych lub nakładów inwestycyjnych najlepiej dostosowany do swoich celów bilansowych i pozabilansowych oraz ścieżki rozwoju.

Wybierając technologie i modele ich wdrażania, firma powinna brać pod uwagę nie tylko cenę, lecz także swoje potrzeby.

 


Manish SablokAutor: Manish Sablok, szef działu marketingu na Europę Środkową, Północną i Wschodnią w Alcatel-Lucent Enterprise.