Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Contact center tradycyjnie czy w chmurze? Analiza biznesowa projektu

artykuł cloud contact centerRynek chmurowych rozwiązań komunikacyjnych znajduje się na fali wznoszącej. Według raportu firmy Frost & Sullivan, do 2017 roku nakłady na hostowane contact center będą rosły w średnim tempie 12,1% rocznie, podczas gdy tempo wzrostu rynku rozwiązań wdrażanych tradycyjnie nie przekroczy w tym okresie 5,5%. Chmura obliczeniowa (cloud computing) oferuje wiele korzyści biznesowych i finansowych, toteż dynamiczny rozwój tej technologii nie jest niczym zaskakującym. Jednak przed rozpoczęciem przetargu na nowe oprogramowanie warto dokładnie porównać koszty i korzyści obydwu opcji.


Wiele firm ma z problem z analizą ofert dostępnych w modelu chmurowym. Jak należy przygotować konkretną analizę opłacalności wdrożenia systemu contact center w chmurze w porównaniu z tradycyjnym zakupem licencji?

Tradycyjnie czy w chmurze?
Choć chmura obliczeniowa może przynieść firmie znaczące oszczędności, cena rzadko stanowi podstawowy argument przemawiający za wyborem tej technologii. Firmy decydują się na nią głównie ze względu na korzyści biznesowe. Cloud computing jest dla użytkownika po prostu wygodny. Zamiast kupować na stałe oprogramowanie i budować infrastrukturę serwerową, odbiorca kupuje jedynie dostęp do funkcji, których w danym momencie potrzebuje. Nie musi samodzielnie nic instalować, nie potrzebuje wykwalifikowanego personelu wdrażającego aktualizacje i dbającego o ciągłość działania systemu. Dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie posiadają rozbudowanego działu IT, przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie oprogramowaniem na barki dostawcy stanowi bardzo komfortową opcję. Nie do pogardzenia są również oszczędności związane z mniejszymi nakładami na sprzęt.

Duże, wielooddziałowe korporacje wybierają ten model wdrożenia, aby scentralizować zarządzanie procesami i zapewnić jeden punkt kontroli jakości dostarczanych usług. Ponadto chmura znaczenie zwiększa elastyczność działania przedsiębiorstw. Tworzenie nowych oddziałów, zamykanie nierentownych placówek lub zatrudnianie pracowników zdalnych czy czasowych jest o wiele prostsze, gdy firma korzysta z zasobów wirtualnych i nie musi inwestować w fizyczną infrastrukturę w danej lokalizacji. W podobny sposób chmura obliczeniowa ułatwia zarządzanie sezonowymi zmianami zapotrzebowania na zasoby IT. Firma skaluje zakres współpracy z dostawcą w górę i w dół w zależności od potrzeb, kupując i płacąc tylko za funkcje, z których w danym momencie korzysta.

Z drugiej strony, przedsiębiorstwa posiadające rozbudowany dział IT niechętnie patrzą na oddanie procesów informatycznych w chmurę. Tradycyjne wdrożenie zapewnia pełną wewnętrzną kontrolę procesów administracyjnych oraz bezpieczeństwo przechowywanych w systemie danych. Chmura nie jest również polecana w przypadku silnej integracji pomiędzy posiadami systemami lub częstych modyfikacji w obrębie oprogramowania.  

W poniższej tabeli krótkie porównanie zalet obu modeli:

Tabela Chmura obliczeniowa a model tradycyjny

Argumenty finansowe
System contact center oparty na infrastrukturze chmurowej niekoniecznie jest tańszy od tradycyjnego zakupu licencji. Wiele zależy od modelu świadczenia usług oraz wynegocjowanych z dostawcą warunków SLA. Jednak potencjalnie oferuje sporo korzyści finansowych, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowania analizy porównawczej obydwu opcji.

Oto najważniejsze z nich:
• Minimalny kapitał początkowy
• Brak kosztów aktualizacji
• Brak kosztów wsparcia
• Redukcja wydatków na wewnętrzny dział IT
• Zniesienie lub zmniejszenie wydatków związanych z utrzymywaniem serwerowni (wynajem powierzchni, elektryczność)
• Niższe koszty zakupu i utrzymywania infrastruktury sprzętowej
• Niższe koszty pracy działu contact center

Chmura minimalizuje koszty CAPEX i zwiększa kontrolę nad kosztami OPEX przedsiębiorstwa, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia finansów firmy. Dział finansowy jest często jednym z głównych orędowników tego typu projektów. Warto o tym pamiętać, przygotowując się do negocjacji budżetowych z Zarządem firmy.