Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Chmura to darwinowska mutacja - przetrwają najlepiej przystosowani

Cloud Computing Darwin theoryChmura obliczeniowa (cloud computing) to przyszłość komputeryzacji. Myślę, że wszyscy co do tego się zgodzimy. Każda firma produkująca oprogramowanie dla firm, bez strategii w zakresie chmury, przeminie jak dinozaury. Zaobserwowałem jednak, że bombardowani jesteśmy sprzecznymi komunikatami o aplikacjach biznesowych opartych na chmurze obliczeniowej i aplikacjach stacjonarnych.


Aplikacje stacjonarne często opisywane są jako wymierający byt technologiczny, podczas gdy aplikacje chmurowe stoją na czele postępu. Takie spolaryzowane podejście odbiega od prawdy.

Przywołajmy podstawową zasadę teorii darwinowskiej: „W toku walki o byt przeżywają organizmy najlepiej przystosowane do danych warunków środowiska.” A przecież organizmy lepiej rozwinięte i łatwiej adaptujące się do nowej sytuacji, naturalnie z biegiem czasu, powstają od prostszych form, a po drodze powstają też różne mutacje. Kierując się tą zasadą, możemy analogicznie stwierdzić, że na przykład usługi aplikacyjne czy outsourcing procesów biznesowych to mutacje na drodze do chmury obliczeniowej.

Darwinowska teoria ewolucji chmura obliczeniowa

Firmy, przez długi okres, inwestowały duże pieniądze w infrastrukturę technologiczną, na tej podstawie rozwijając swoją ofertę biznesową. Zatem można zadać sobie pytanie: jaki jest sens pozbywać się tego wszystkiego i zaczynać od nowa? Rosnące wymagania biznesowe mogą wymuszać wprowadzenie infrastruktury chmurowej, co jest naturalną ewolucją nowszej technologii, ale kluczowym jest przeprowadzenie tego w sposób właściwy, przy zachowaniu istniejącej infrastruktury. Jedynym sensownym rozwiązaniem stają się połączenie hybrydowe dające firmom możliwość korzystania z nowych technologii w celu wprowadzania bezpiecznych innowacji i eliminacji niewydolnych procesów biznesowych, jednocześnie wyciągając jak najwięcej z inwestycji, które już zostały zrealizowane.

Dyrektorzy ds. IT, którzy pozytywnie zapatrują się na wykorzystanie istniejących aplikacji stacjonarnych w harmonii z innowacyjnym wykorzystaniem technologii chmury, będą w stanie skutecznie spełnić wysokie wymagania swoich firm. Chmura jest tak skonstruowana, że może wspomóc firmę w podniesieniu wartości istniejących aplikacji i infrastruktury, zapewniając nową, lepszą jakość.

Rynek cloud computing jest niejednoznaczny. Niektórzy dostawcy oferują wyłącznie chmurę, inni oferują produkty, które są albo wyłącznie stacjonarne, albo obejmują wyłącznie chmurę publiczną (public cloud), ale bardzo niewielu oferuje wysokiej jakości hybrydowy model chmury (hybrid cloud), który wspomaga firmy w rozwoju ich przewagi konkurencyjnej w sposób, w jaki sobie życzą.

Widać duży popyt na publiczne aplikacje chmurowe z instalacjami stacjonarnymi w celu podniesienia wartości oraz instalacje stacjonarne rozbudowane za pomocą prywatnych aplikacji chmurowych - jest to podejście, które będzie stosowane przez rozbudowane organizacje międzynarodowe w nadchodzących latach. Dla niektórych firm sensowne jest wykorzystywanie aplikacji w modelu usługowym poprzez chmurę publiczną. Inne mają większe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, więc chcą, aby ich aplikacje działały i były zarządzane w chmurze prywatnej albo we własnym centrum przetwarzania danych. Kolejną preferencją jest to, że klienci chcą, aby część ich infrastruktury korzystała ze skalowalności i elastyczności chmury publicznej, a pozostała część funkcjonowała w sposób wysoce bezpieczny we własnym ośrodku przetwarzania danych. Dla współczesnych aplikacji obligatoryjna jest obsługa wszelkiego rodzaju modeli rozmieszczenia usług i dostępu do danych.

Aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, firmy muszą być w stanie szybko dostosowywać się do czynników zewnętrznych, a technologia ma stanowić naturalne wsparcie. Należy jednak uwzględnić aspekty praktyczne zastąpienia systemów, wokół których początkowo została zbudowana przewaga konkurencyjna firmy. Departamenty informatyczne osiągną lepsze wyniki wykorzystując nowe technologie, które pozwolą wykorzystać zaimplementowaną już infrastrukturę informatyczną. Można to uzyskać w łatwy sposób stosując właśnie podejście hybrydowe, gdzie chmura obliczeniowa to darwinowska mutacja zapewniająca dostosowanie się i przetrwanie. Jest to sposobność, aby pozbyć się tego co nie działa i zoptymalizować to co działa.

 


Stephan SieberAutor: Stephan Sieber - Executive Vice President, Strategy & Operations w UNIT4