Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

BYOD - przyszłość firm na całym świecie

BYODBring Your Own Device (BYOD), czyli korzystanie z prywatnych urządzeń mobilnych do celów służbowych, to nowy trend, który od około 2 lat coraz większymi krokami wkracza do firm i przedsiębiorstw na całym świecie. Szacuje się, że 8 na 10 pracowników używa własnego sprzętu (laptop, smartfon, tablet) do wykonywania zadań służbowych. Ponad połowa firm, w których zaobserwowano to zjawisko nie jest jednak do niego przystosowana. Mając na względzie bezpieczeństwo, stabilność i zarządzanie danymi firmy, sytuacja musi ulec zmianie.


By odnieść maksimum korzyści z BYOD konieczne są odpowiednie rozwiązania IT, pomagające skutecznie wykorzystać nową strategię do celów firmowych.

Skąd przedsiębiorcy mogą czerpać inspirację do wprowadzania BYOD w swoich firmach?

Istnieje rynek, który może służyć za przykład jak skutecznie wykorzystać ten trend: sektor edukacyjny.

Uczniowie i nauczyciele, stykający się z brakami w dostępie do najnowszych technologii, sami zaczęli przynosić do szkół prywatne mobilne urządzenia i wykorzystywać je do pracy czy nauki. Kierownicy placówek edukacyjnych i administratorzy odpowiedzialni za infrastrukturę sieciową dostrzegli to zjawisko i opracowali proste i efektywne strategie BYOD, które skutecznie wprowadzają w życie.

Można wymienić wiele zalet wykorzystania prywatnych urządzeń w nauce. Pierwszą i podstawową jest fakt, że gro jednostek edukacyjnych nie posiada finansów na zapewnienie wszystkim swoim uczniom czy studentom zaawansowanych technologiczne urządzeń. Zazwyczaj w szkołach można korzystać jedynie z leciwego sprzętu, co wpływa na nieumiejętność korzystania z nowych technologii wśród młodzieży. Cześć szkół posiada swoje zaplecze urządzeń mobilnych, aby zapewnić je tym, którzy z różnych przyczyn nie mają do nich dostępu, jednak nie jest możliwe, aby wszystkie placówki zapewniły wszystkim swoim podopiecznym odpowiedni sprzęt. Dlatego tak popularne wśród młodzieży jest wykorzystanie BYOD do pracy w szkole.

Praca na tablecie czy smartphonie pozwala nauczycielom na bardziej indywidualne podejście do uczniów oraz na wdrażanie wielu nowoczesnych, kreatywnych rozwiązań oraz stylów nauczania.

Dzięki BYOD nauczyciele mogą dostarczyć swoim uczniom i studentom informacje za pomocą różnych kanałów komunikacji tj. video czy indywidualne lekcje za pomocą streamingu. Uczniowie, dla których czytanie lub pisanie stanowi dodatkowe wyzwanie, mogą posługiwać się aplikacjami łączącymi sylaby w słowa czy urządzeniami, które dostosowują jasność tekstu do potrzeb osoby czytającej. Ponadto, dzięki wykorzystaniu funkcjonalności urządzeń mobilnych, uczniowie mogą wykonywać swoje zadania w domu i otrzymywać dodatkowe materiały i wskazówki od nauczycieli, co wpływa na ograniczenie sytuacji stresowych.

BYOD to też sposób pozwalający na znaczące ułatwienie prowadzenia zajęć z zagranicznymi uczniami, którzy mają kłopot z porozumiewaniem się w języku prowadzonych wykładów.

Skuteczne wprowadzenie BYOD do szkół wymaga od kadry dydaktycznej i zarządzającej jednostkami edukacyjnymi znacznego zaangażowania i ciągłej woli samokształcenia, co pozytywnie wpływa na formę i treść prowadzonych zajęć. Opisywane podejście zdaje się być nieodwracalną tendencją w ramach wzrostu gospodarczego, rozwoju technologicznego i dostępności zaawansowanych technologii dla społeczeństwa. Korzystanie z inteligentnych ekranów, Voice over IP (VoIP), video-czatów czy nowoczesnych komputerów jest wszechobecne w nauce i pozytywnie stymuluję jej rozwój.

A jak z tej lekcji może skorzystać biznes?

Wspólna wizja
Przedsiębiorcy, biorąc przykład z sektora edukacji, muszą się liczyć z podobnymi ograniczeniami związanymi z wprowadzaniem strategii BYOD w swoim środowisku. Strategiczne działania w każdej firmie powstają dzięki wspólnej wizji głównych akcjonariuszy, doświadczeniu w działalności bieżącej oraz znajomości realiów funkcjonowania rynku. W przypadku sektora edukacyjnego głównymi podmiotami są dyrektorzy placówek, nauczyciele, administratorzy, uczniowie i rodzice. Każda z tych grup ma różne wymagania i możliwości, które powodują, iż wprowadzanie nowych strategii wiąże się z szeregiem ograniczeń. Mimo tego faktu, wiele szkół i uczelni wyższych pokonuje te problemy, oferując studentom elastyczne i mobilne środowisko kształcenia.

Największą barierą do adaptacji BYOD jest system bezpieczeństwa chroniący dostęp do firmowych danych. W tym przypadku przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem wzorować się na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach czy szkołach, które śledzą i wychwytują wszelkiego rodzaju nieuprawnione i podejrzane aktywności, zapewniając bezpieczne i efektywne korzystanie z sieci.

Korzyści stosowania BYOD
Największą korzyścią dla firm, jaka wynika ze stosowania ze strategii BYOD, jest znaczące ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Ponadto, pracownicy korzystają z urządzeń, których faktycznie potrzebują i są dla nich najbardziej odpowiednie.

Najważniejszą lekcją, jaką przedsiębiorcy mogą wynieść z przykładu sektora edukacji są inwestycje w odpowiednią infrastrukturę sieciową. Bardzo istotnym jest, aby ta sieć była stale rozbudowywana i aktualizowana. Wiele firm prowadzi swoją działalność w różnych lokalizacjach, tym samym kadra odpowiedzialna za zarządzanie powinna bardzo poważnie potraktować aspekt zapewnienia bezprzewodowego dostępu do danych firmowych centralnie kontrolowanych i zarządzanych. Dzięki takiemu podejściu koszty pracy są minimalizowane.

Głównym przesłaniem związanym z BYOD, które powinni  przyswoić  zarządzający firmami jest fakt, iż dzisiejsi studenci to ich przyszli pracownicy, oczekujący podobnego środowiska pracy, jakie mieli w czasie swojej edukacji.

Analitycy rynkowi z firmy Gartner zakładają, że ilość prywatnych urządzeń wykorzystywanych w ramach obowiązków służbowych potroi się do 2018 roku. Wejście na rynek pracy tak zwanej „generacji Y” spowoduje, że fakt ten będzie coraz bardziej powszechny, a wynika on z formy kształcenia i wykorzystania nowych technologii w szkolnictwie w obecnych czasach. Z tego powodu firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie lub doprecyzowanie odpowiedniej polityki stosowania BYOD, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać talenty i możliwości swoich pracowników. Firmy, które się nie przystosują do zmian i nie wprowadzą do swojej infrastruktury odpowiednich rozwiązań z zakresu mobilnego dostępu IT i wsparcia, mogą stracić potencjalnie najlepiej wyszkoloną kadrę. Trend już jest i w najbliższej przyszłości będzie się znacząco rozwijał, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i wyjść naprzeciw kolejnym pokoleniom siły roboczej.

Infrastruktura w szkole
Polskie szkoły od jakiegoś czasu chcą podążać za trendem informatyzacji i postępu technologicznego, jednak jest jeszcze wiele placówek, w których takie rozwiązania nie są wykorzystywane. Za przykład szkoły, która wprowadziła u siebie nowoczesną infrastrukturą sieciową, może posłużyć Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie. W tej placówce zainstalowano system sieciowy składający się z routera, przełączników, wzmacniaczy oraz kontrolera sieci.

"Od pierwszego września 2012 roku możemy w całym budynku szkoły korzystać z dostępu do sieci bezprzewodowej. Bez przeszkód używamy komputerów, e-dziennika, tablic interaktywnych oraz zasobów Internetu. Zasięg sieci jest bardzo duży i pozbawiony zakłóceń. WIFI to dobra inwestycja dla placówek takich jak szkoły" - ocenia Agata Krawiec - Dyrektor Szkoły.

Zaproponowany system jest bezpieczny i w pełni kontrolowany przez administratora sieci. Infrastruktura powinna zapewnić ochronę nie tylko użytkowników korzystających z sieci, ale też być odporna na fizyczne ataki od wewnątrz.

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań sieciowych jest bardzo istotne z punktu rozwoju biznesu, a wzorce można i należy czerpać z już istniejących rozwiązań. Właściwe przystosowanie infrastruktury do wykorzystania BYOD może przynieść firmom wiele korzyści, chociażby w postaci obniżenia kosztów i przyciągnięcia najzdolniejszych pracowników.

Źródło: Netgear